Întâlnire a responsabililor de tineret din protopopiatele Eparhiei de Cluj-Gherla

publicat la 29 mai 2006 în Ştiri

În perioada 25- 27 mai 2006 s-a desfăşurat la Centru Manresa, sub motoul  "Cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru" (Mc. 10, 43), a doua întâlnire responsabililor  de tineret din protopopiatele Eparhiei de Cluj-Gherla. Au participant 12 responsabili, preoţi şi laici, din protopopiatele: Beclean, Bistriţa, Nasăud, Someş, Târgu Lăpus, Dej, Gherla  şi Cluj.  Întâlnirea a fost organizată de pr. Cristian Goia, consilier eparhial de tineret în colaborare cu Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj.

În prima zi a întâlnirii s-a făcut o evaluare a activităţilor de tineret desfăşurate în protopopiate de la  întâlnirea precedentă. Un accent deosebit s-a pus pe celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului din 9 aprilie, şi pelerinajul tinerilor din Eparhie la Cimitirul Săracilor din Sighet – 12- 13 mai. În dimineaţa zilei de vineri, 26 mai, Pr. Angel Zareczki a prezentat câteva puncte de reflexie în ceea ce priveşte educaţia, rolul comunicării în educaţie, în Biserică şi în formarea liderilor.  Au urmat apoi întrebări din partea participanţilor, şi aprofundarea celor relatate în grupuri de discuţii.

Prezentarea rezultatelor sondajului realizat la Întâlnirea Naţională a Tinerilor Catolici – Oradea 2003,  a fost punctul de plecare pentru lucrările din după-masa zilei. În grupuri mici s-a discutat despre actualitatea rezultatelor sondajului şi s-au găsit soluţii pastorale unor dificultăţi cu care se confruntă tinerii relevate de acest sondaj. Ziua s-a încheiat cu o discuţie pe baza pasajului: "Pornim de la tineri, în care trebuie recunoscut «talantul pe care Dumnezeu ni l-a pus în mâini ca să îl fructificăm». Lor comunităţile noastre sunt chemate să le acorde multă atenţie şi iubire . (C.E.I.  – A comunica Evanghelia  într-un fel care schimbă , 51)".  La fel ca şi talantul, şi tinereţea are o natura "ambiguă", este un dar şi o resursă preţioasă, dar evoluţia sa depinde de calitatea educaţiei primite în familie, la şcoală, şi în Biserică.

În ultima parte a întâlnirii s-au prezentat activităţile ce se vor desfăşura în perioada estivală pentru tinerii din Eparhie: întâlnirii ale tinerilor pe protopopiate, tabăra Ecumenica de la Târgu Lăpuş, precum şi la Întâlnirea Naţională a Tinerilor Catolici de la Şumuleu Ciuc, 23-27 august 2006. De asemenea s-au făcut propuneri pentru planul pastoral pentru tineri 2006-2007. Următoarea întâlnire a responsabililor de tineret din Eparhie va avea loc la începutul lunii septembrie.

Fotografii se găsesc aici