Eparhia de Cluj-Gherla: analiza anului 2007

publicat la 23 ianuarie 2008 în Ştiri

img17Vineri, 18 ianuarie a.c., Episcopul Eparhial Florentin împreună cu Mons. Mihai Todea, Vicar General au prezentat preoţilor şi credincioşilor clujeni Eparhia de Cluj-Gherla astăzi, roadele dar şi neîmplinirile din viaţa Bisericii noastre în anul 2007.

Preasfinţia Sa Florentin a făcut o trecere în revistă a celor mai importante evenimente din Planul pastoral al Eparhiei de Cluj-Gherla în anul 2007, din punctul de vedere al Episcopului, cel care "are rolul de predicator al Cuvântului lui Dumnezeu, sfinţitor şi conducător a turmei încredinţate". Au fost punctate principalele realizări ale anului care s-a încheiat: mai întâi a fost amintit evenimentul sfinţirii Capelei "Sfântul Iosif" din cadrul Catedralei în construcţie din P-ţa Cipariu, la 18 martie 2007. O altă realizare importantă este sfinţirea bisericii din parohia Mănăştur 1 Vest, o biserică începută în anul 1994. Un alt succes – sfinţirea bisericii de la Suciu-de-Sus, localitate de la extrema nordică a eparhiei, unde era mare nevoie de o biserică. De asemenea cele 10 hirotoniri preoţeşti şi cele 9 hirotoniri diaconale sunt o mare împlinire pentru biserică: "Secerişul este mult şi este loc şi pentru alţi secerători".

S-a arătat faptul că organizaţia Caritas Eparhial a luat un avânt mare anul trecut: există în derulare proiectul Centrului Social de pe str. Moţilor nr. 32, precum şi proiectul caselor sociale din localitatea Chinteni, proiecte realizate în colaborare cu Consiliul Judeţean. La Chinteni sunt 9 case în lucru, la care partea de construcţie este finalizată.

În cadrul realizărilor se numără şi cele 28 de vizite pastorale care s-au făcut în parohii şi mănăstiri. S-a făcut de asemenea prezentarea unor documente pontificale, cum ar fi prezentarea documentului "Sacramentum Caritatis". La nivel pastoral a fost un succes prima Întâlnire a copiilor la nivel eparhial, în iunie 2007, acţiune organizată de către tinerii din ASTRU. De asemenea tinerii au organizat şi în acest an Tabăra ASTRU de la Valea Secerului, moment la care s-au îmbinat acţiunea pastorală cu rugăciunea şi recreerea. PS Florentin a amintit şi cele 6 procesiuni tradiţionale la hramuri sau sfinţiri de biserici. "La nivelul structurilor există o mai bună colaborare, mai cu seamă că a avut loc şi încă mai continuă mutarea structurilor în spaţii ce au fost reamenajate. Edificiul de la nr. 28 a fost retrocedat fiind câştigat în proces de către fam. Bamfi, ca urmare a fost necesară o restrângere a spaţiilor."- a subliniat PS Florentin.

"În anul trecut Asociaţia ’Kirche in not’ a prezentat 4 DVD-uri despre Biserica noastră, majoritatea filmate în Cluj-Napoca, între ele fiind şi documentarul "Spre soare" care evocă aspecte emoţionante din viaţa Părintelui Langa Tertulian, fiind cuprinse şi imagini de arhivă. Al doilea DVD se numeşte "40 de ani de Vinere Mare" şi prezintă momentul Calvarului Bisericii noastre. Sunt imagini deosebite, preluate de la Arhivele Naţionale, cu momente de la 1 octombrie 1948 – aşa zisa "trecere" a Bisericii Greco-Catolice la Biserica Ortodoxă. Un alt documentar, "Semnul Casei Tale"- reflectă problema demontării, mutării, distrugerii unor lăcaşuri de cult ale Bisericii noastre. Există şi aici imagini impresionante care reflectă momente istorice: de exemplu demolarea bisericilor greco-catolice de la Vadul Izei sau de la Ţaga. Al 4-lea DVD este despre parohia Mănăştur 1 Vest." S-au realizat de asemenea CD-uri cu muzică bisericească, înregistrate de către ordinele călugăreşti OSBM (Acatistul Maicii Domnului) şi CMD (Cântece mariane). Au fost amintite în continuare Cursurile de Vară cu preoţii care au continuat în timpul verii la Centrul "Manresa" a părinţilor "Societăţii lui Isus". De asemenea, în toamna lui 2007, pentru că timpul canonic pentru structurile eparhiale a fost epuizat, s-au făcut noi alegeri de protopopi respectiv consilieri. "Ne bucurăm că a fost o participare generoasă din partea preoţilor". Un succes important este realizarea unei noi baze de date complexă, în procent de 82% finalizată.

S-a făcut totodată o enumerare a neîmplinirilor anului care a trecut: mai întâi, faptul că nu a fost încă găsită soluţia arhitecturală pentru Catedrala din p-ţa Cipariu, edificiu ce va fi dedicat Martirilor Secolului al XX-lea, cum s-a stabilit în momentul sfinţirii Capelei "Sfântul Iosif". Au avut loc întâlniri la diferite nivele cu diferiţi arhitecţi, colaborări cu profesori de la Fac. de Arhitectură de unde s-au primit cca. 50 de proiecte din partea studenţilor. A fost solicitată participarea d-lui Prof. Nicolae Sabău, unul dintre cei mai renumiţi specialişti în domeniu din Cluj-Napoca. "A participat la un moment de prezentare a proiectelor, Directorul Şcolii de artă liturgică din Milano, Mons. Valerio Vigorelli, dar cu toate acestea nu s-a reuşit găsirea unei soluţii arhitecturale care să corespundă tuturor cerinţelor ". Ultima întâlnire a avut loc în 11 ianuarie 2008 dată la care s-au prezentat două proiecte ce vor fi în continuare vizionate în trei dimensiuni, pentru o mai bună percepţie.

O altă problemă care rămâne gravă este aceea a spaţiilor pentru Facultatea de Teologie greco-catolică şi mai cu seamă pentru Liceul seminarial. Atât pentru Instituţiile de învăţământ teologic, cât şi pentru Casa de Editură "Viaţa Creştină" s-a cerut sprijinul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, dar audienţa la Dl. Primar cerută în scris, nu a fost acordată. "Am solicitat mai puternic spaţiile care ne aparţin – spaţiile de la Liceul George Coşbuc care ne-a fost retrocedat prin Comisia Centrală de la Bucureşti, dar cu acel edificiu Primăria a deschis un proces care este în curs. Liceul nostru în prezent funcţionează într-o clădire în care există alte două licee, în condiţii improprii pregătirii viitorilor seminarişti."

Nu s-a găsit soluţie pentru folosirea în continuare a vechii tipografii a editurii, locaţia pentru Casa de Editură rămâne o problemă. Activitatea Editurii "Viaţa Creştină" trebuie să continue însă, nu se pune problema desfiinţării ei. De asemenea este nevoie de un Şematism actualizat care va putea să fie realizat curând, datorită actualizării bazei de date a eparhiei.

Rămâne în prim-plan problema identificării unor surse interne de finanţare alături de necesitatea restaurării Catedralei "Schimbarea la Faţă", acţiune foarte costisitoare. O problemă rămâne găsirea unor surse de finanţare pentru salarizarea clerului. Statul cere un anumit plafon salarial, dar nu oferă decât un sprijin pentru salarizarea clerului, motivând acest gest prin criteriul proporţionalităţii cu numărul credincioşilor. "Dar şi pentru 1000 de credincioşi ca şi pentru 5 credincioşi este nevoie de un preot pentru Sfânta Liturghie. De aceea este nevoie de noi măsuri, de solicitarea unui sprijin suplimentar din partea credincioşilor, de un mai mare aport al voluntariatului în rândul laicilor".

O altă problemă ridicată este cea a scăderii vocaţiilor, atât la preoţie cât şi la călugărie. "Actualmente sunt 35 de seminarişti în 4 ani de studii şi în anul propedeutic – numărul cel mai redus din 1990 până în prezent" – a specificat Preasfinţia Sa.

De asemenea, au fost amintite procesele pe rol – cel pentru Mănăstire Nicula (proces îndelung tergiversat), pentru Biserica de la Ţaga, Biserica de la Lupşa, Liceul "George Coşbuc" şi Academia de Teologie. Există încă proprietăţi ale Bisericii neretrocedate, cum ar fi Şcoala "Ioan Bob", precum şi alte bunuri ale Bisericii din mai multe Protopopiate.

În încheierea discursului, PS Florentin a spus: "Contextul în care ne aflăm, al post-modernismului şi al societăţii europene în schimbare foarte rapidă, nu favorizează viaţa Bisericii. Europa, actualmente, pare că se îndepărtează progresiv de rădăcinile creştine. Noi, Biserica, trebuie să încercăm să aducem forţa contrară care să îndrepte oamenii spre Dumnezeu, să-şi aducă aminte de rădăcinile creştine." Pentru aceasta este nevoie de apropierea creştinilor unii de alţii şi în acest sens a fost salutată prezenţa noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, om deschis dialogului, comunicării, ceea ce dă motive de speranţă la o progresivă deschidere ecumenică.

"Pentru noi prioritatea rămâne pastoraţia; pastoraţia dictează viaţa Bisericii, prin toate acţiunile sale, Biserica are în vedere mântuirea sufletelor credincioşilor" – a concluzionat PS Florentin prezentarea realistă dar plină de optimism, de încredere nu în forţele proprii ci în puterea nemărginită a lui Dumnezeu, Cel ce vine în ajutorul "turmei mici" care însă păstrează calea cea dreaptă şi neîntinat idealul spre care se îndreaptă.

Pr. Vicar General Mihai Todea a explicat în continuare o succesiune de imagini cu poze, statistici, structuri, care au descris cât mai complet activitatea Eparhiei de Cluj-Gherla în anul 2007 şi modul de organizare şi funcţionare.

În finalul întâlnirii s-au purtat discuţii pe marginea celor spuse, a existat un mare interes din partea celor prezenţi pentru realităţile prezentate şi dorinţa expresă de a contribui la rezolvarea diferitelor probleme ridicate şi la bunul-mers al vieţii Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla.

V.S.- DIRMM

img18

img19

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *