Seminarul Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul” la încheierea anului academic

publicat la 27 iunie 2011 în Ştiri

„Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura” (Marcu 16,15)

Sfânta Liturghie arhierească celebrată la Catedrala Schimbarea la Faţă din Cluj, în 24 iunie 2011 – Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul -, a marcat încheierea anului de formare pentru studenţii Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul”. Sfânta Jertfă liturgică a fost şi un prilej de rămas-bun pentru grupul de studenţi seminarişti care au încheiat cei 6 ani de formare în vederea preoţiei.

La masa sfântului altar, împreună cu Episcopul eparhial Florentin Crihălmeanu, au concelebrat pr. rector Călin Bot şi preoţii care au însoţit studenţii pe parcursul acestor ani. „Să ne amintim că am fost îmbrăcaţi în Domnul nostru Isus Hristos, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: ‘Îmbrăcaţi-vă în Domnul nostru Isus Hristos’ (Romani 13,14); să ne amintim că am fost botezaţi în numele Domnului nostru Isus Hristos – aşa cum într-o altă epistolă spune: ‘Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat’ (Galateni 3,27). Aceste cuvinte sunt o invitaţie la viaţa spirituală”, s-a adresat PS Florentin tinerilor teologi, adăugând: „Să ne amintim în fiecare zi că suntem îmbrăcaţi în Hristos, ‘să îi slujim în sfinţenie şi în dreptate înaintea feţei Sale în toate zilele vieţii noastre’ (Luca 1,75 – Cântarea lui Zaharia) este ceea ce doresc tinerilor noştri seminarişti care astăzi încheie anul academic, trei dintre ei încheind şi timpul formării în Seminar, dar în acelaşi timp şi profesorilor, formatorilor, îndrumătorilor care le-au fost aproape, tuturor preoţilor noştri, să putem sluji lui Dumnezeu în sfinţenie, adevăr şi în dreptate, să putem să rămânem pe acest drum perseverenţi până la sfârşit”. PS Florentin şi-a încheiat cuvântul printr-o rugăciune pentru vocaţii la preoţie.

Pr. Călin Bot, rector al Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”, a rostit cuvântul de învăţătură la Sfânta Liturghie, vorbind mai întâi despre Sf. Ioan Botezătorul, „personalitatea radicală care şi-a trăit viaţa deplin pentru Dumnezeu”. De asemenea, a arătat semnificaţia sărbătorii, „a cărei dată este calculată în funcţie de data naşterii lui Isus – cu 6 luni înaintea Naşterii lui Isus, conform spuselor Îngerului Gavril: ‘Elisabeta, rudenia ta (a Mariei), a zămislit şi ea fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, cea care era numită stearpă’ (Luca 3). Naşterea lui Ioan Botezătorul a fost fixată la solstiţiul de vară, când ziua începe să scadă, iar Naşterea lui Isus, la solstiţiul de iarnă, când ziua începe să crească – şi aceasta este o confirmare a spuselor lui Ioan: ‘El, (Isus), trebuie să crească iar eu să mă micşorez’ (Ioan 3,30)”. Părintele rector a subliniat: „acest principiu biblic constituie una dintre primele lecţii care trebuie învăţate de un slujitor consacrat”.

S-a oprit în continuare asupra momentului festiv „de despărţire de o promoţie care încheie formarea iniţială în vederea preoţiei (fiindcă formarea la preoţie durează toată viaţa). Această încheiere îmi sugerează abordarea unei alte teme: aş numi-o ‘planul lui Dumnezeu şi planurile mele'”. Părintele s-a oprit asupra acestor „planuri”, specificând că în ciuda diferenţei contrastante care uneori există între modul lui Dumnezeu şi cel al oamenilor de a vedea lucrurile, Dumnezeu are un plan la care nu renunţă: „planul Meu întreg va rămâne şi pe toate câte le-am plănuit, le voi face” (Isaia 46,10). Astfel, în planul lui Dumnezeu, am fost aleşi „mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit mai înainte spre înfiere, prin Isus Hristos, după planul bine-voitor al voinţei Sale. El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei Sale şi anume, să fie reunite toate lucrurile din cer şi cele de pe pământ cu un singur cap: Hristos. În El, în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai dinainte după planul Aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei Sale” (cf. Efeseni 1,3-11).

În concluzie, părintele a arătat că Dumnezeu are pentru noi un plan de iubire: „Iubirea lui Dumnezeu, iubirea autentică, este garanţia binelui pentru cel iubit, pentru noi. Şi chiar atunci când patimile ne aruncă în noapte, sau nu înţelegem voia Lui, totuşi, Dumnezeu are un plan de iubire pentru noi. Aşadar, să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea Lui. El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei Sale. Drumul de parcurs de un creştin nu este drumul unui nevăzător, ci drumul unui om care nu poate cuprinde cu ochii decât fragmentar şi progresiv toată întinderea, necuprinsul, bogăţia eternităţii la care Dumnezeu ne-a destinat”.

La finalul celebrării, părintele rector a prezentat date despre evoluţia grupei de studenţi absolvenţi din acest an: „În anul 2005, au început Seminarul Teologic un număr de 11 seminarişti, dintre care 2 s-au retras pe parcursul anilor, iar 6 studenţi au primit burse în vederea aprofundării studiilor în afara graniţelor ţării, fiind plecaţi în Italia, Austria şi Franţa. Astfel, 3 dintre tinerii care au început formarea în anul 2005 sunt absolvenţii Seminarului Teologic în această zi. Ei au primit, în luna aprilie a anului 2010, treapta clericală a ipodiaconatului care le permite, prin dispensa dată de Episcop, să exercite anumite slujiri în cadrul celebrărilor Sfintelor Taine şi a Dumnezeieştilor laude. De acum, absolvenţii Seminarului Teologic fac parte din categoria celor care urmează să fie hirotoniţi diaconi şi preoţi în urma alegerii stării lor de viaţă, a căsătoriei, celibatului sau a călugăriei. Ne luăm totodată rămas-bun şi de la seminaristul Ioan Paul Stoian, care urmează să plece la studii la Roma. Mulţumim tuturor colaboratorilor şi binefăcătorilor pentru sprijinul oferit la formarea seminariştilor noştri”.

Din partea studenţilor seminarişti, ipodiaconul Molnar Norbert a rostit câteva gânduri despre timpul petrecut în Seminar, pe care îl consideră un timp în care au învăţat că „Dumnezeu este mult mai mult decât scrie în cărţi, El este iubire, credinţă şi speranţă”. De asemenea au învăţat „că a-ţi respecta aproapele înseamnă a te respecta pe tine însuţi. Formatorii au fost cei dintâi care au făcut acest pas, în a ne respecta prin modul lor de viaţă, prin comportamentul lor şi prin modul lor de rugăciune, prin predici ţinute în fiecare dimineaţă la Sfânta Liturghie, în fiecare seară prin meditaţii. Iar cei din urmă care am răspuns respectului suntem noi, studenţii, prezenţi astăzi la Sfânta Liturghie, prin faptul că toţi am respectat un regulament care trebuie văzut ca o serie de reguli pe baza căruia Seminarul funcţionează ca structură în planul lui Dumnezeu. Deşi uneori drumul a fost dificil, Dumnezeu ne-a dat harurile necesare ca să putem merge mai departe”. În încheiere el şi-a invitat colegii să rămână cu gândul la cuvintele Mântuitorului care spune: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura” (Marcu 16,15).

Studenţii au dorit să mulţumească, prin intermediul reprezentantului lor, Preasfinţiei Sale Florentin, pr. rector Călin Bot, pr. Marcelin Rotaru, îndrumător al Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”, formatorilor pr. Florin Chiciudean, pr. Cristian Langa şi pr. Mihai Navroţchi. De asemenea, au fost aduse mulţumiri pr. Romulus Silaghi şi Surorilor Congregaţiei Maicii Domnului, sr. Mihaela, sr. Irina şi sr. Dominica, precum şi colegilor, preoţilor spirituali şi profesorilor care le-au fost alături în cei 6 ani.

A urmat decernarea diplomelor de absolvire a Seminarului eparhial „Sfântul Ioan Evanghelistul”, oferite celor 3 seminarişti absolvenţi care au încheiat itinerariul anilor „de formare umană, spirituală, doctrinară şi pastorală, corespunzător cerinţelor ecleziastice, în conformitate cu regulamentul Seminarului, statutul seminariilor majore greco-catolice şi cu canoanele în vigoare ale Bisericii”.

V.S.-DIRMM

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *