Sfinţirea bisericii Buna Vestire din Târgu Lăpuş

publicat la 3 octombrie 2011 în Ştiri

imagineMoaştele Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea depuse pentru prima dată în altarul unei biserici din România

După 12 ani de rugăciune şi jertfă, în parohia greco-catolică din Târgu Lăpuş a fost finalizată noua biserică având hramul Buna Vestire. Duminică, 2 octombrie 2011, a avut loc sfinţirea spaţiosului locaş de cult, în prezenţa a doi Episcopi, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, şi PS Vasile Bizău, Episcop de Maramureş. Cu acest prilej, la eveniment s-au unit în rugăciune circa 50 de preoţi şi peste 2000 de credincioşi de toate confesiunile creştine din Ţara Lăpuşului.

Pentru prima dată la noi în ţară, în masa altarului noii biserici au fost aşezate moaştele Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea, care au fost date parohiei prin bunăvoinţa Cardinalului Stanislaw Dziwisz, Arhiepiscop Mitropolit de Cracovia, fostul secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea. În certificatul de autentificare a moaştelor Fericitului Papă, emis de Postulatura Cauzei de Beatificare şi Canonizare a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea şi semnat de Cardinalul Dziwisz, stă scris: „Tuturor şi fiecăruia dintre aceia care vor citi acest document, dăm mărturie şi certificăm că, spre mai marea slavă a lui Dumnezeu şi spre cinstirea Sfinţilor Săi, am luat cu grijă aceste picături din sângele Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea şi le-am aşezat în cutiuţa de argint rotundă, aurită, bine închisă, legată cu un şnur de mătase de culoare roşie, întărită cu sigiliul Postulaturii şi am dat-o, cu facultatea de a fi păstrată şi expusă venerării publice a credincioşilor, după norma Codicelui de Drept Canonic. Ca mărturie, am dat acest document, semnat şi trimis de noi, întărit fiind cu sigiliul Postulaturii”.

De asemenea, în masa altarului a fost depus şi un fragment de os din trupul Sfântului Ioan Bosco, alături de un medalion ce păstrează o bucăţică din veşmintele Sfântului Dominic Savio. În dimineaţa însorită de duminică – Ziua Învierii, Episcopii, preoţii şi credincioşii, purtând sfintele moaşte, au mers în procesiune prin oraş, de la capela greco-catolică până la noua biserică, unde a avut loc ceremonia sfinţirii lăcaşului de cult, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

La celebrare au fost prezenţi senatori, deputaţi, autorităţi locale, intelectuali, reprezentanţii celorlalte culte: ortodocşi, romano-catolici, reformaţi ş.a., numeroase persoane consacrate, între care surori din Ordinul Sf. Ioan din Bucureşti, surori din Congregaţia Maicii Domnului, surori şi fraţi din Ordinul Sf. Vasile cel Mare. Din Cluj-Napoca au venit şi studenţii Institutului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”, împreună cu pr. rector şi preoţi formatori. Răspunsurile liturgice au fost date cu măiestrie de Corul Angeli al bisericii Bob din Cluj, dirijat de prof. Angela David.

În predica la Sfânta Liturghie, PS Florentin şi-a exprimat bucuria pentru evenimentul sfinţirii noii biserici, amintind faptul că începutul zidirii acestui locaş s-a făcut în anul 1999, „memorabilul an al vizitei în România a Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea, care a adus un mesaj de bucurie şi de pace: ‘Am venit să contemplu icoana lui Isus Hristos prezentă aici în poporul român’ – spunea Papa Ioan Paul al II-lea încă de la sosirea la aeroport. La 12 ani de la acel memorabil moment, Cardinal Dziwisz a permis şi a binecuvântat ca în masa acestui sfânt altar să fie depuse moaştele Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea”.

Totodată, PS Florentin şi-a exprimat bucuria pentru prezenţa Preasfinţiei Sale Vasile, Episcopul Maramureşului, reamintindu-şi că în momentul în care a primit consacrarea episcopală prin mâinile Papei Ioan Paul al II-lea, avea alături, ca şi diaconi, pe actualul Episcop al Maramureşului, PS Vasile, şi pe Mons. Mihai Todea, Vicarul general al Eparhiei de Cluj-Gherla, prezenţi la această celebrare – şi acest fapt fiind o providenţială coincidenţă. După o evocare a momentelor vizitei Suveranului Pontif şi a roadelor bogate ale acesteia, rugându-l şi acum pe Fericitul Ioan Paul al II-lea să binecuvânteze „Grădina Maicii Domnului”, România, PS Florentin a aprofundat mesajul Evangheliei zilei, Predica de pe Câmpie, în care Isus vorbeşte despre deschiderea sufletelor spre iubire, înţelegere, bunătate.

La încheierea celebrării liturgice, pr. paroh Silviu Hodiş a bine-vestit bucuria sa şi a enoriaşilor greco-catolici din Târgu Lăpuş, din această „mare şi sfântă zi în care Dumnezeu revarsă harurile Sale peste un nou altar unde Fiul Său Unic Născut, Isus Hristos, de astăzi înainte va veni zilnic să ni se descopere nouă, să ne aducă pacea în suflete şi buna înţelegere”. Părintele a menţionat că ultima biserică greco-catolică sfinţită în Târgu Lăpuş a fost, în urmă cu 100 de ani, biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din centrul oraşului, aflată acum în administrarea altei confesiuni. În acest context „comunitatea greco-catolică din Târgu Lăpuş a considerat că este mai importantă buna-înţelegere între creştini şi pacea, şi s-a luat decizia de a se zidi o biserică nouă. Acest proiect foarte mare părea un vis irealizabil, dar acum, iată că acest locaş este la dispoziţia credincioşilor”.

Pr. Silviu a mulţumit tuturor participanţilor pentru rugăciunea-împreună, specificând că Papa Ioan Paul al II-lea, cel care a luptat viaţa întreagă pentru unitatea creştinilor şi pentru pacea în lume, a făcut o nouă minune, „pentru că am văzut astăzi aici credincioşi din parohiile ortodoxe, de la parohia reformată, de la parohia romano-catolică, penticostali, şi am văzut ce bine şi frumos am putut să ne rugăm împreună. Acest lucru l-am visat de acum aproape 14 ani, de când am venit aici, când am început să facem Taberele Ecumenice pentru copii şi tineri de toate confesiunile. Acest moment sfânt l-am aşteptat cu nerăbdare şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a adunat împreună, şi la această rugăciune toţi am devenit o familie”.

Luând cuvântul, PS Florentin a mulţumit lui Dumnezeu pentru Sfânta Jertfă Liturgică şi „pentru vrednicul paroh din parohia Târgu Lăpuş, care trebuie ştiut că în aceşti 12 ani a fost un neobosit luptător pentru finalizarea acestei zidiri, pe lângă multele preocupări pe care le are, prima fiind aceea de păstor al acestei comunităţi, dar fiind totodată membru al Consiliului Preoţesc eparhial şi purtător de cruce, părinte pentru cei trei copii din familia sa, precum şi un neobosit lucrător pe tărâmul culturii prin răspândirea cărţilor din Editura Galaxia Gutenberg, care are diferite sedii în mai multe protopopiate ale Eparhiei noastre”.

În semn de mulţumire şi apreciere pentru pr. Silviu, PS Florentin i-a oferit o patenă de la Roma, „în care Preasfânta Euharistie să fie prezentă, de care să se slujească pentru a împărţi credincioşilor hrana spre viaţa veşnică”. De asemenea, i-a oferit şi o imagine a Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea adusă cu ocazia beatificării, „ca să rămână ca şi amintire a acestei binecuvântate zile, începând cu care moaştele Fericitului Ioan Paul al II-lea vor rămâne în parohia Târgu Lăpuş, onorată ca prima parohie care posedă în masa altarului aceste moaşte”.

Din partea consiliului parohial, prof. Ioan Sighiarteu, credincios care s-a implicat cu dăruire în viaţa parohiei încă de la reînfiinţare, după anul 1989, a prezentat un scurt istoric al Bisericii Greco-Catolice din localitate. În relatarea sa a fost menţionat faptul că după ce le-a fost refuzată propunerea de slujire alternativă în biserica fostă greco-catolică, greco-catolicii din Târgu Lăpuş s-au rugat pe unde li s-a permis: mai întâi într-o sală de clasă, apoi într-o garsonieră neîncăpătoare şi în ultimii ani, în sala fostului cinematograf. În încheierea alocuţiunii sale, profesorul a adus o caldă mulţumire pr. Hodiş, dorindu-i ca, printre frumoasele realizări pe care le va adăuga celor prezente, „să fie şi redeschiderea şcolii confesionale greco-catolice, care, alături de Taberele pentru copii si tineret ‘Ecumenica’, de activităţile Asociaţiei Cercetaşii Munţilor – filiala Târgu Lăpuş, sau programele de dezvoltare a creativităţii din cadrul clubului pentru copii ‘Amadeus’, să fie izvor de ştiinţă şi credinţă pentru copii şi tineri”.

La final, PS Florentin a acordat Diploma „Iuliu Hossu”, în semn de recunoştinţă, câtorva dintre persoanele care au contribuit la construirea bisericii. A urmat agapa fraternă, toţi participanţii fiind invitaţi să se bucure de ospitalitatea enoriaşilor parohiei greco-catolice din Târgu Lăpuş, în zi de mare sărbătoare.

imagine

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *