Seminarul Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”- scurt istoric

publicat la 2 noiembrie 2011 în Ştiri

Redăm, din discursul rostit de pr. Călin Bot, rector al Seminarului Teologic, câteva detalii despre evoluţia Seminarului Teologic în cei 20 de ani:

Învăţământul teologic, respectiv formarea la preoţie în Eparhia de Cluj-Gherla, îşi are începuturile în primul sediu eparhial, Gherla, în anul 1858. Prin decretul 358 din 1 decembrie 1948 a fost desfiinţată Biserica Greco-Catolică şi implicit toate structurile de învăţământ şi formare ale acesteia. Prin hotărârea de guvern din 22 noiembrie 1990, a ost înfiinţat oficial Institutul Teologic Greco-Catolic, după 42 de ani de interdicţie şi persecuţie. O primă promoţie de 31 de candidaţi, care au cunoscut Biserica din timpul perioadei comuniste şi practic s-au format în clandestinitate, mulţi dintre ei fiind prezenţi la aniversare, a absolvit o formă de învăţământ seral cu o perioadă de studii de 2 ani, datorită stringentei necesităţi de preoţi pentru Biserica ce ieşea atunci la lumină.

Seminarul Teologic (în sens canonic) a fost redeschis în toamna anului 1991, prin asocierea structurii seminariale – organizată în spaţiile de curând recuperate atunci ale vechiului sediu episcopal de pe str. Moţilor nr. 24 – cu Institutul Teologic Greco-Catolic cu specializarea teologie pastorală, învăţământ de zi, cu durata de 4 ani. Daca Institutul a reunit în 1991, ca şi cadre didactice, un număr de 18 preoţi în vârstă care au trecut prin prigoana şi închisorile comuniste, structura iniţială a Seminarului era formată din rector, director spiritual, secretar şi prefect de disciplină. Din anul 1991 au intrat în Seminar un grup de 53 de candidaţi, destul de simpli şi oneşti. În 1995, Institutul Teologic Greco-Catolic prelungeşte durata studiilor de la 4 la 5 ani.

În anul 1996, îşi începe formarea în Seminar prima promoţie de absolvenţi ai Liceului seminarial „Inochentie Micu”, ei având avantajul unei pregătiri de tip catehetico-teologic preliminar studiilor de la Institut. Începând cu 1999, se înfiinţează Anul Propedeutic sau pregătitor, un an în care se studiază disciplinele introductive în filozofie şi teologie, precum şi anumite discipline auxiliare. În anul 2000, se ia decizia ca învăţământul teologic al viitorilor preoţi să fie preluat de Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeş-Bolyai. Astfel, Institutul Teologic, odată cu absolvirea promoţiei din 2003, îşi încetează activitatea, rămânând de acum în seama Seminarului Teologic Eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul” Anul Propedeutic şi formarea umană, spirituală şi pastorală a tuturor seminariştilor.

Începând cu anul 2004 se trece de la 5 la 6 ani de formare în vederea preoţiei în Eparhia noastră, respectându-se astfel prevederile Codului de Drept Canonic, fiecare seminarist îşi încheie formarea teologică cu un masterat şi această structură a formării se păstrează până în prezent. Actualmente, în formarea seminariştilor lucrează o echipă compusă din 6 preoţi care locuiesc în Seminar, având un program de viaţă comun cu seminariştii, fiind la dispoziţia lor. Vechea clădire a Academiei Teologice din str. I. C. Brătianu, construită prin grija Episcopului Iuliu Hossu, găzduieşte în prezent, involuntar, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, care invocă în justiţie diferite motive pentru a amâna retrocedarea clădirii.

Fosta „Casă a farmaciştilor” de pe str. Moţilor nr. 24, cumpărată de Episcopul Iuliu Hossu în 1936 şi recuperată în 1990 într-o stare avansată de degradare, găzduieşte actualmente structura Seminarului Teologic. După ce în 1993-1994 i s-a adăugat o mansardă, aceasta a suferit progresiv renovări capitale, astfel încât să devină o clădire decentă şi primitoare. În spaţiile acesteia, destinate din anii 1991 Institutului Teologic, desfăşoară ore de curs şi studenţii Facultăţii de Teologie şi, din anul 2009, într-o parte a clădirii este găzduit temporar internatul Liceului Greco-Catolic.

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *