Aniversare a mănăstirilor Surorilor Baziliene: 20 de ani de la deschidere

publicat la 28 martie 2013 în Ştiri

Împlinirea a 20 de ani de la deschiderea tuturor mănăstirilor
Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM) din România
– Buna Vestire în comunitatea Surorilor Baziliene din Gherla –

Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri cei ce v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu

şi păstraţi-le credinţa. Isus Cristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veci (Ev 13, 7-8)

Din harul şi mila lui Dumnezeu, în acest An al Credinţei, Surorile Baziliene sărbătoresc 20 de ani de la deschiderea tuturor Mănăstirilor lor din România: Mănăstirea „Bunavestire” din Gherla, Mănăstirea „Sf. Macrina” din Cluj, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare şi Mănăstirea „Naşterea Sf. Fecioare Maria” din Lugoj. La datele stabilite, „ne vom aduna la toate Mănăstirile noastre, împreună cu Ierarhii noştri, cu credincioşii, cunoscuţii şi prietenii, pentru a aduce laudă de preamărire şi mulţumire Bunului Dumnezeu, pentru lucrările minunate înfăptuite prin cei care ne-au precedat şi prin ceea ce operează şi astăzi prin noi, cele care continuăm misiunea provinciei «Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria»” – a arătat Maica Valentina Hădărău, Superioara Provincială OSBM, modul în care Surorile Baziliene doresc să marcheze această aniversare a unui drum ce s-a conturat pe urmele paşilor lui Hristos, prin peisajul deloc lipsit de asperităţi al ultimilor 20 de ani, ai exerciţiului de trăire în democraţie şi în libertate din ţara noastră ieşită, în decembrie 1989, de sub teroarea comunistă.

Deschiderea acestui şir de aniversări a început cu Mănăstirea „Buna Vestire” din Gherla, unde, între 22-25 martie, s-a desfăşurat un program aniversar încheiat prin serbarea Hramului Mănăstirii. Programul a cuprins, zilnic, momente de rugăciune comună a Surorilor din întreaga Provincie Română OSBM, incursiuni, prin prezentări însoţite de imagini, în istoria Ordinului Sfântului Vasile cel Mare în BRU, cu accentul pe ultimii 20 de ani, împreună cu meditaţii de o profundă spiritualitate despre Preasfânta Fecioară Maria, ţinute de către Pr. Olivo Bosa (SJ) din Ordinul Iezuit.

În Sărbătoarea Bunei Vestiri – luni, 25 martie 2013, Surorile Baziliene l-au primit la Mănăstirea lor din Gherla pe Episcopul eparhial, PS Florentin Crihălmeanu, care a fost întâmpinat de Surorile şi Preoţii din Protopopiatul Gherla, de Pr. Protoegumen Laurian Daboc şi Părinţi Bazilieni, de alţi preoţi şi de credincioşi, în mod tradiţional cu pâine, sare şi cu un cald salut de bun venit rostit de Maica Ioana Bota, membră a comunităţii din Gherla, în prezent consilieră în cadrul conducerii generale OSBM de la Roma. Purtând însemnele OSBM şi icoana Bunei Vestiri a hramului mănăstirii, Crucea şi Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Evanghelie, o procesiune condusă de Surorile OSBM cu lumânări aprinse în mâini, s-a îndreptat spre capela greco-catolică „Sfântul Iosif”, unde a fost celebrată Sfânta Liturghie Arhierească.

Ierarhul de Cluj-Gherla a subliniat în cadrul predicii: „Am venit, în această zi, aici, la Gherla – primul nostru Sediu Episcopal din anul 1853, pentru a celebra mărita Sărbătoare a „Bunei Vestiri”, ocazie de întreită Bucurie pentru Biserica noastră. Suntem chemaţi, mai întâi, să împărtăşim bucuria Preasfintei Fecioare Maria: „Bucură-te!”, îi spune Arhanghelul Mihail, chemând-o la bucurie. Suntem chemaţi, fiecare dintre noi, ca şi creştini, să trăim bucuria mântuirii. Troparul sărbătorii Bunei Vestiri spune, „Astăzi este începutul mântuirii”. Prin răspunsul de astăzi al Preasfintei Fecioare Maria, planul veşnic de mântuire îşi desfăşoară acum prima sa etapă, urmând să fie dus la bun sfârşit cu fiecare dintre noi: este mântuirea sufletelor noastre”.

PS Florentin a continuat, spunând: „Motivul pentru care celebrăm la Gherla această sărbătoare, este aniversarea Ordinului Surorilor Sfântului Vasile cel Mare – pentru că aici a dorit Bunul Dumnezeu ca, în anul 1946, să fie aruncată sămânţa ce a căzut în pământul cel bun şi a rodit însutit, trecând peste perioadele dificile când spinii sau buruienile, crescând împrejur, au încercat să o sufoce. Dar sămânţa a rămas perseverentă în rodul său, trecând cu bine acele momente şi fiind bogat roditoare. Chiar dacă suntem în timpul Postului cel mare şi sfânt, suntem chemaţi, în această zi de sărbătoare, să lăsăm grija cea lumească şi să îndreptăm gândul sufletului nostru spre Preasfânta Fecioară Maria, aceea care, ca şi om, a rămas fidelă chipului şi asemănării lui Dumnezeu, după care a fost creată.”

„În mod particular, astăzi, ne gândim la reprezentantele Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, în această zi aniversară a comunităţii din Gherla. Să mulţumim împreună Bunului Dumnezeu pentru toate acele persoane care au fost rânduite la cârma acestei comunităţi, începând cu Maica Ana şi apoi continuând cu toate cele rânduite. Un cuvânt de mulţumire cuvioaselor surori provinciale cu care am avut ocazia să colaborez în anii de episcopat, Maica Ioana Bota, Maica Veridiana Bolfă, Maica Marcela Runcan şi Maica Valentina Hădărău, actuala superioară provincială. Doresc ca, împreună, să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru acest dar pe care l-a făcut Bisericii prin prezenţa cuvioaselor surori ale Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, aici, pe teritoriul Eparhiei noastre de Cluj-Gherla. (…) Să-I mulţumim Bunului Dumnezeu pentru darul alegerii noastre, pentru că ne-a ales – acel pumn de lut care suntem fiecare dintre noi, dar ne-a destinat pentru o misiune cu totul particulară. Îi mulţumim că şi-a continuat opera cu fiecare dintre noi, pentru ca să ne ducă pe fiecare la desăvârşire şi la mântuire. Un mare teolog rus, Vladimir Lossky, spunea: «dacă Dumnezeu a fost cuprins într-un om, în Preasfânta Fecioară Maria, cu cât mai mult noi, oamenii, nu putem să fim cuprinşi în sânul lui Dumnezeu» – aceasta este bucuria noastră, aceasta este bucuria pe care am primit-o aici şi v-o împărtăşim, aceasta este şi bucuria pe care surorile doresc să ne-o împărtăşească fiecăruia dintre noi. Fie ca această bucurie să o puteţi păstra mereu în sufletele dvs. ca şi persoane consacrate lui Dumnezeu cu bucurie, cu sfântă mândrie şi cu recunoştinţă, urmând ceea ce Sf. Apostol Pavel îi sfătuieşte pe Filipeni : „Bucuraţi-vă pururea întru Domnul şi iarăşi zic, bucuraţi-vă!”

În încheierea celebrării liturgice, Pr. Alexandru Hruban, Protopop de Gherla, a adresat participanţilor un cuvânt de mulţumire pentru frumoasa sărbătoare petrecută împreună cu Surorile OSBM: a mulţumit Părintelui Protoegumen Laurian Daboc, Pr. Laurenţiu Biriş, Protopop de Dej, Pr. Jurek SJ, Pr. Marius Furtună, capelan OSBM din Cluj, Pr. Edmund Dujardi, capelan OSBM din Gherla, Pr. Gabriel Marincaş din Gherla, preoţilor şi credincioşilor veniţi din Cluj-Napoca, Nicula, Ţentea, Gilău, Livada, Feldru, ş.a., diaconilor, subdiaconilor, Surorilor din Congregaţia Maicii Domnului, poliţiei care a asigurat protecţia, Sorei Speranţa CMD care are grijă de capela din Gherla.

Superioara Provincială OSBM, Maica Valentina, a rostit, în numele Surorilor Baziliene venite din toate comunităţile Provinciei „Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria”, câteva cuvinte de mulţumire în acest moment aniversar, în mod special în numele Surorilor Baziliene din Gherla: „Pentru noi, Surorile Baziliene, această aniversare a fost un moment istoric important, dar şi un moment plin de emoţii şi trăiri profunde prin reflecţiile făcute asupra vieţii şi virtuţilor Sfintei Fecioare Maria, prin învăţătura pr. Olivo Bosa asupra Sfintei Fecioare Maria, sub ocrotirea căreia suntem şi prin reluarea istoriei acestui Ordin, de la fondare şi până în prezent, cu precădere a ultimilor 20 de ani. Aducem, în primul rând, laudă şi mulţumire Bunului Dumnezeu, care ne-a călăuzit paşii, care ne-a întărit credinţa şi ne-a luminat mintea pentru a continua ceea ce a început fondatoarea noastră, Maica Ana, în timpurile vitrege ale Bisericii noastre, când iubirea pentru Hristos şi consacrarea noastră părea să fie o nebunie. (…)

Cu adevărat am simţit mereu prezenţa Domnului, prin ocrotire şi purtare de grijă, dar şi prin înţelepciune, putere şi tact, cu toate îndatoririle noastre de-a lungul celor 20 de ani. Mulţumim şi pentru binecuvântarea Bunului Dumnezeu, în timpul de har după ieşirea la lumină, mulţumim surorilor noastre care ne-au precedat şi care se bucură acum împreună cu noi, de la fereastra casei Tatălui Ceresc. Le mulţumim pentru curajul lor şi pentru exemplul lor de trăire şi slujire, exemplu care pentru noi, cele mai tinere, a fost un imbold spre mai bine, spre mai mult, pentru a putea continua şi a nu ne lăsa intimidate sau descurajate. O mulţumire şi deosebită recunoştinţă aducem Părintelui Bazilian de pie memorie Sabin Dăncuş, care a refondat comunitatea noastră şi care ne-a îndrumat spiritual pe toată perioada clandestinităţii. La fel, mulţumire şi recunoştinţă aducem Părintelui Petru Jiman, care a fost alături de Surori, mai ales de Comunitatea din Gherla şi care, cu mare discreţie şi smerenie, dar şi cu iubire şi curaj, le-a îndrumat pe drumul consacrării.

Mulţumim tuturor Părinţilor şi Fraţilor Bazilieni, care, ani îndelungaţi, până astăzi, au fost şi sunt alături de noi, ne-au ajutat, ne-au îndrumat spiritual şi ne-au încurajat pe drumul consacrării noastre. O mulţumire specială aducem tuturor Ierarhilor noştri, cu care am colaborat şi colaborăm şi în mod special Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, pentru susţinerea şi slujirea pe care ne-a oferit-o de-a lungul anilor până azi, pentru păstorirea şi grija părintească faţă de noi, Surorile Baziliene. Recunoştinţă şi mulţumire Părinţilor Iezuiţi, care, atât în clandestinitate, cât şi în perioada ce a urmat, au îndrumat şi îndrumă spiritual, au condus paşii primelor vlăstare ale Ordinului Bazilian spre o dăruire totală lui Hristos, care, imediat după libertate a fost alături de noi, prin îndrumare spirituală, exerciţii, conferinţe şi alte activităţi.

Un gând de mulţumire şi pie memorie se cuvine să îndreptăm spre Pr. Gavril Pop, pentru caritatea şi slujirea devotată faţă de Surorile Baziliene din Gherla. Dorim să aducem mulţumire şi recunoştinţă în special Maicii Ioana Bota, pe care ne bucurăm să o avem azi între noi şi care a venit special de la Roma pentru această aniversare. Recunoştinţă, pentru că dânsa ne-a condus cu înţelepciune şi prudenţă, cu curaj şi jertfă, în timpurile cele mai grele ale catacombelor, dar şi la ieşirea la lumină, când trebuiau restructurate toate comunităţile noastre şi începută construcţia tuturor mănăstirilor noastre, pentru munca asiduă şi aportul dânsei la restructurarea mănăstirilor şi comunităţilor, fără de care noi nu am fi, azi, aici.

Mulţumim tuturor Superioarelor Provinciale din aceşti ani: Maica Veridiana Bolfă şi Maica Marcela Runcan, în mâinile cărora a fost cârma Provinciei noastre după ieşirea din clandestinitate. Mulţumim tuturor surorilor care au trăit şi au slujit în Comunitatea din Gherla şi în mod special celor care astăzi sunt în această comunitate, şi care, prin slujirea şi trăirea lor, duc pe Hristos în lume”. Mulţumiri au fost adresate tuturor binefăcătorilor, cunoscuţilor, prietenilor, tuturor celor care au fost alături comunităţii OSBM din Gherla, dar şi tuturor participanţilor la această „Bună Vestire” a roadelor spirituale primite în dar de la Dumnezeu de către multe suflete şi de întreaga Biserică, prin cei 20 de ani de apostolat al Surorilor Baziliene în Gherla.

V.S. – DIRMM

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *