Zilele Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” la 20 de ani de la reînfiinţare

publicat la 21 mai 2013 în Ştiri

Zile de sărbătoare şi totodată de bilanţ pentru Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”, au fost marţi şi miercuri, 14 şi 15 mai 2013, la aniversarea a 20 de ani de la reînfiinţare, după perioada de persecuţie comunistă a cultului greco-catolic. Cu acest prilej au fost organizate o serie de festivităţi, începute printr-un Te Deum în capela „Sf. Iosif” din Piaţa Cipariu, celebrat de PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul eparhial, împreună cu preoţi profesori şi îndrumători spirituali ai elevilor.

La invitaţia conducerii liceului de a participa la evenimentul festiv, au răspuns Mons. Mihai Todea, vicar general, pr. Călin Bot, rector al Seminarului eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”, preoţi vicari episcopali, consilieri eparhiali, protopopi, preoţi clujeni, reprezentanţi ai oficialităţilor locale, directori ai unor instituţii de învăţământ clujene, profesori din cadrul corpului profesoral al Liceului „Inochentie Micu”, persoane consacrate, părinţi şi elevi.

După rugăciune, în Aula de conferinţe „Cardinal Dr. Iuliu Hossu”, pr. Daniel-Petrică Tintelecan, directorul liceului, a rostit un cuvânt de deschidere, evocând memoria momentelor de început ale înstituţiei pe care o coordonează. Printr-o scrisoare pastorală, dată la 29 octombrie 1945, Episcopul de atunci, IPS Iuliu Hossu, înfiinţa Liceul teoretic de băieţi român unit „Inochentie Micu Clain”, cu 8 clase, „vatră de foc sacru şi nou izvor de lumină sfântă”. Acest document pecetluia o nobilă năzuină, ce a rămas vie până azi: „Vor primi lumina lină a dumnezeieştii măriri şi formarea armonioasă a omului întreg, în suflet şi trup. Ne vom năzui să formăm caractere, pe înţelesul tuturor, oameni de omenie. Oameni luminaţi, oameni buni, oameni iubitori de Dumnezeu şi de oameni”.

După perioada de clandestinitate a Bisericii şi, implicit, de întrerupere a funcţionării şcolilor greco-catolice, „în anul 1992, pr. prof. Vasile Fernea, devenit ulterior prelat papal, a redeschis această şcoală. Sfinţia Sa a făcut parte din primul corp didactic al acestui liceu, alături de o pleiadă importantă de personalităţi ale Bisericii Greco-Catolice şi a societăţii transilvănene de atunci. Pr. Fernea avea 32 de ani la acea dată, trăind din plin năzuinţa Episcopului Iuliu Hossu de a deschide Liceul teoretic de băieţi, român-unit, ‘Inochentie Micu Clain’. Vicisitudinile regimului comunist au făcut ca pr. prof. Vasile Fernea, contribuind la redeschiderea liceului, să devină mai târziu un co-fondator al acestei şcoli”.

Au urmat incursiuni în istoria celor trei ani de existenţă a şcolii înainte de 1948 şi în perioada celor 20 de ani de după 1992:

Lect. univ. dr. Ana Sima a vorbit despre primii ani de funcţionare a Liceului „Inochentie Micu Clain” la Cluj. A început referindu-se la propunerea Episcopului Iuliu Hossu: „ne vom năzui să formăm caractere”, „cuvinte rostite la 29 octombrie 1945, cu prilejul inaugurării solemne a Liceului, la numai câteva luni de la încheierea celui de-al doilea război mondial şi de la eliberarea Transilvaniei de sub ocupaţia hortistă. În Clujul de curând eliberat, reinstalarea administraţiei româneşti aducea cu sine şi deschiderea primului liceu greco-catolic de băieţi, fapt care a asumat în conştiinţa contemporanilor de atunci valoarea unei duble victorii – pe de o parte victoria comunităţii româneşti a Clujului şi pe de alta, victoria Bisericii Române Unite cu Roma, ce îşi vedea astfel atins unul dintre obiectivele sale din timpul perioadei interbelice, de a-şi consolida instituţiile sale de învăţământ.” A urmat prezentarea unor aspecte din cei trei ani dintre 1945-1948, noul liceu pornind de la un efectiv de 152 elevi şi 11 profesori.

În continuare, prof. dr. Ciprian Rad, a prezentat istoria recentă a liceului greco-catolic, marcată de greutăţile începutului, apoi de cele datorate lipsei unui sediu stabil – aflat, în prezent, în faza finală de construcţie, subliniind totuşi faptul că „de la reînfiinţare până astăzi, şcoala a cunoscut o continuă evoluţie, dezvoltându-se, crescând numărul de clase”. „Suntem o şcoală care promovează credinţa şi iubirea şi sub acest standard, trebuie să credem, profesori şi elevi deopotrivă, că profesionalismul şi curăţenia morală sunt atributele necesare în realizarea obiectivelor educaţionale şi a misiunii noastre de a deveni cu adevărat o şcoală europeană”.

Ca absolvent din prima generaţie de elevi ai Liceului „Inochentie Micu”, după reînfiinţare, pr. Marius Cerghizan, secretar episcopal, a fost invitat la un moment de mărturie, din care redăm: „în anul 1992 am păşit pe băncile şcolii ‘Inochentie Micu’ şi prima amintire care s-a imprimat în memoria şi în conştiinţa noastră a fost rugăciunea pr. Vasile Fernea, ‘ajută-ne, Doamne, să fim de folos Bisericii şi neamului nostru!’. Am început această şcoală studiind în două clase dărăpănate, susţinuţi cu tărie de pr. Fernea, ajutaţi în mod deosebit de pr. prof. Valeriu Bota, de pr. Felician Biriş.” Pr. Marius a derulat amintiri, cu bucuria de a privi cum, „după 20 de ani, liceul este viu şi îşi onorează întemeietorii, păstrând în suflete idealurile lor”.

În încheiere, Ierarhul de Cluj-Gherla, PS Florentin, a adresat liceenilor o încurajare, cu invitaţia la a face bun discernământ în alegerile din viaţă. Totodată, a menţionat faptul că din primele generaţii ale liceului s-au ridicat până acum 22 de preoţi, dar şi bune familii creştine. Periodic, atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută prin intervenţii muzicale ale corului de liceeni condus de sora Lucia OSBM. De asemenea, elevii Ramona Neamţ din cls. a XI-a B şi Bogdan Mihai din cls. a X-a A, au fost protagoniştii unei reprezentaţii folclorice de înaltă ţinută artistică.

Miercuri, 15 mai, în partea a doua a Zilelor Liceului „Inochentie Micu”, programul a început prin Sfânta Liturghie Arhierească celebrată în capela liceului, de pe str. Moţilor nr. 24. Pornind de la mesajul evanghelic, PS Florentin a vorbit liceenilor despre semnificaţia cuvântului „ascultare”, mai ales „ascultarea credinţei” – „aceea care supune mintea şi voinţa în mod liber cuvântului. Alegem liber să privim şi să ascultăm dar trebuie să discernem vocea lui Dumnezeu şi aceasta ţine de o formare spirituală, de un discernământ care trebuie format pe băncile şcolii – printre multe alte specializări, cea dintâi trebuie să fie aceea pentru credinţă, pentru mântuire – scopul unic al vieţii noastre fiind mântuirea sufletului – orice realizare pe plan profesional este inutilă fără credinţă”.

De aceea, „vă invit astăzi, la împlinirea a 20 de ani de la redeschiderea Liceului seminarial greco-catolic ‘Inochentie Micu Clain’, ca voi să redescoperiţi adevărata vocaţie a acestui liceu, acea identitate pe care a vrut-o Cardinalul Iuliu Hossu. Formaţi-vă frumos şi cu credinţa în Dumnezeu şi veţi trăi împăcaţi cu voi înşivă, pentru că Dumnezeu este liniştea şi pacea. Să fie aceasta în primul rând o şcoală a formării umane – de aceea, toţi trebuie să ţintiţi spre mântuirea sufletului şi spre sfinţenie.” Au urmat, în încheiere, activităţi cultural-artistice a căror protagonişti au fost elevii şcolii.

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *