Mărturie de viaţă şi de credinţă a Surorilor Baziliene la Cluj

publicat la 13 iunie 2013 în Ştiri

Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM), Provincia „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria”, au aniversat, între 5 şi 8 iunie 2013, împlinirea a 20 de ani de la sfinţirea Mănăstirii „Sf. Macrina” din Cluj-Napoca, printr-un program variat ce a cuprins oficii de rugăciune, conferinţe spirituale – susţinute de pr. Marius Taloş SJ, pr. Cristian Langa şi pr. Henryk Urban SJ, programe artistice – prezentate de copiii Grădiniţei „Sf. Ana” a Surorilor Baziliene, precum şi emoţionante momente de mărturie.

Festivităţile au fost încheiate prin Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de Episcopul eparhial de Cluj-Gherla, sâmbătă, 8 iunie 2013. La încheierea festivă a zilelor de sărbătoare au participat mulţi credincioşi, între care invitaţi veniţi de departe pentru a le felicita pe surori şi a le împărtăşi bucuria. Momentul celebrativ s-a bucurat de prezenţa Maicii Miriam Claire, Superioara Generală OSBM. De asemenea a fost prezentă sr. Mary OSBM din SUA, care, cunoscând comunitatea de Surori Baziliene din Cluj, a învăţat limba română pentru a le fi mereu aproape. Au fost prezente surori din întreaga Provincie Română OSBM, persoane consacrate din Ordinul Bazilitan cu pr. Laurian Daboc, Superior Provincial, Societatea lui Isus cu pr. Marius Taloş, Superior Regional, Congregaţia Surorilor Maicii Domnului, precum şi membrii ai Ordinului Terţiar Bazilitan cu pr. coordonator Emil Jurja OSBM.

La masa Sf. Altar, alături de Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, au concelebrat Mons. Mihai Todea, Vicar General eparhial, părinţi consilieri eparhiali, pr. Marius Furtună, capelan OSBM şi alţi peste 20 de preoţi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Surorilor Baziliene, Sfânta Liturghie fiind cu adevărat un minunat imn de laudă şi închinare adus lui Dumnezeu cu recunoştinţă şi abandonare în harul şi lumina ce vine de la El. În cuvântul de învăţătură al Păstorului Eparhiei de Cluj-Gherla, după meditarea mesajului Evanghelic, a urmat o scurtă prezentare a istoriei comunităţii Surorilor Baziliene din Cluj-Napoca, istorie ce a fost pe larg expusă în biserică, cu imagini din apostolatul surorilor, în cele patru zile dedicate sărbătorii de 20 de ani a Mănăstirii „Sf. Macrina”. A fost descrisă mărturia de viaţă şi de credinţă adusă de Surorile Baziliene în aceşti ani, cu menţiunea că apostolatul lor, caracterizat la început mai ales prin cateheză, a făcut ca mulţi tineri şi tinere să aleagă calea vieţii consacrate, urmându-le exemplul luminos.

PS Florentin a amintit „momentul important pentru viaţa Ordinului Surorilor Baziliene în Cluj, data de 18 iulie 1993, când a avut loc binecuvântarea Mănăstirii Sf. Macrina, în prezenţa Nunţiului Apostolic din acea vreme, Joan Bukovsky. Excelenţa Sa a transmis salutul şi binecuvântarea Sf. Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Binecuvântarea a săvârşit-o PS Lucian Mureşan, atunci Episcop de Maramureş, PS George Guţiu, atunci Episcop de Cluj-Gherla, în prezenţa unui mare număr de preoţi. Acest moment a însemnat şi intensificarea activităţilor apostolice în mănăstirea nou sfinţită. Surorile au început apostolatul de cateheză cu copiii, cu săracii. Toţi cei care bat la poarta mănăstirii primesc un ajutor spiritual sau material, o masă caldă, haine, apă medicamente, surorile au mijlocit chiar şi înmormântarea a două din aceste persoane care nu aveau pe nimeni.”

„După anul 1996, în colaborare cu mai multe surori din SUA, Surorile au deschis cabinetul medical Providence, care are o misiune unică, se ocupă de tinerele mame care aşteaptă să aducă pe lume copilaşi – cărora le oferă o educaţie atât fizică, medicală, cât şi spirituală. Această activitate continuă şi astăzi. Surorile au făcut şi un apostolat în cadrul Episcopiei, atât la redacţia revistei Viaţa Creştină cât şi la cantina care a deservit atât Liceul seminarial Inochentie Micu, cât şi Seminarul Teologic, Institutul de mai târziu, Sf. Ioan Evanghelistul. Contribuţia surorilor s-a extins şi la ajutorarea unor elevi sau studenţi prin burse de studii. În 1998, când s-a binecuvântat Casa Conferinţei Superioarelor Majore din Cluj, surorile şi-au extins activitatea şi acolo pentru a ajuta acţiunile ce se desfăşurau.” A fost amintit în continuare al doilea moment semnificativ, din 17 iulie 2005, când a avut loc sfinţirea bisericii Mănăstirii „Sf. Macrina” şi a casei de formare nou construite, cu ocazia Sfintei Liturghii pontificată de IPS Lucian Mureşan, atunci Mitropolitul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în prezenţa Preasfinţiei Sale Florentin, a unui număr mare de preoţi şi a Vicarei generale din partea Curiei generale OSBM de la Roma.

PS Florentin a continuat subliniind alte aspecte semnificative din activitatea Surorilor: „Începând din anul 2005, două surori au frecventat Spitalul de Neurochirurgie pentru a se îngriji de copiii cu hidrocefalie, o muncă mult apreciată de corpul medical de la Neurochirurgie, care ar dori să aibă şi mai multe surori. O altă soră este asistentă medicală la Policlinica Familia Sfântă, împlinind o misiune de slujire a bolnavilor, o soră se află la cabinetul medical din cadrul Clinicii Medicală V din Cluj-Napoca iar o altă soră a lucrat ca şi asistentă medicală în Departamentul de îngrijire la domiciliu din cadrul Caritasului eparhial. Pe lângă acestea, trebuie să spunem că surorile au avut ocazia să studieze şi la Roma şi unele dintre ele să obţină chiar titlul de doctor în teologie. Una dintre surori desfăşoară, din anul 2005, o muncă importantă la Biblioteca Facultăţii de Teologie greco-catolică din cadrul Universităţii Babes-Bolyai, care funcţionează la Sediul Episcopal. Ar fi multe alte acţiuni, poate neştiute, prin care cuvioasele surori au participat şi participă efectiv la viaţa Bisericii noastre, ne susţin, nu numai prin rugăciune, dar şi material, prin acţiunile lor în cadru pastoraţiei.”

Pentru toate cele amintite la moment aniversar, în semn de apreciere şi mulţumire pentru cei 20 de ani de lumină spirituală, PS Florentin a dorit să ofere un semn Preacuvioasei Maici Superioare Provinciale, Valentina – Virginia Hădărău. În numele Eparhiei de Cluj-Gherla i-a decernat Diploma omagială şi Crucea „Sfântul Iosif” – medalie destinată personalităţilor care au o contribuţie specială la mersul înainte al Eparhiei. În cuvântul de încheiere a sărbătorii, Maica Valentina a mulţumit tuturor celor prezenţi la aniversarea de mulţumire oferită Bunului Dumnezeu „pentru toate darurile cu care ne-a copleşit în cei 20 de ani de când suntem în această mănăstire. Sunt ani încărcaţi de istorie, de sacrificii, de bucurii, de speranţe şi binecuvântări, pentru că, în pofida tuturor greutăţilor cu care ne-am confruntat la ieşirea la lumină în reorganizarea comunităţilor noastre, am simţit mereu mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu şi grija sa paternă. El ne-a luminat mintea, ne-a întărit credinţa, ne-a călăuzit paşii. Am avut înaintea ochilor mereu modelele de viaţă sfântă şi credinţă neclintită a martirilor noştri, a fondatorilor noştri, a formatorilor noştri, a surorilor care ne-au precedat. Aceste modele au fost pentru noi imbold pentru perseverenţa noastră, pentru întărirea în credinţă şi pentru curajul de a mărturisi cu tărie apartenenţa la o Biserică martiră, greu încercată de-a lungul anilor. Le mulţumim tuturor!”

„Ne amintim cu drag de Maica Ana, care a fondat Ordinul Surorilor Baziliene din România şi a pus bazele primei comunităţi. Ne-a lăsat liniile de viaţă pentru a sluji aproapele, Biserica, poporul, cu abnegaţie, iubire şi jertfă neprecupeţită. Îi mulţumim pentru curajul dânsei şi astăzi îi aducem preţuire şi recunoştinţă. Ne amintim de pr. Leon Man OSBM, care a susţinut-o pe Maica Ana în fondarea comunităţii, pe atunci fiind Egumen al Mănăstirii Nicula, de IPS Iuliu Hossu, Episcopul de Cluj-Gherla de atunci, care a aprobat fondarea Comunităţii Baziliene. Le mulţumim şi părinţilor iezuiţi Cornel Chira şi Francisc Pal precum şi Ioan Lazăr, care au pregătit spiritual prima generaţie de surori din Gherla. Le mulţumim părinţilor iezuiţi de azi, pentru asistenţa spirituală, pentru exerciţiile spirituale, zilele de reculegere, pentru buna noastră colaborare. Mulţumim pr. bazilian Sabin Dâncuşi, care a refondat comunitatea Surorilor Baziliene în 1970, în clandestinitate şi care a fost formator şi îndrumător spiritual pe toată perioada de clandestinitate a Bisericii, dar şi părinţilor şi fraţilor bazilieni de azi, în frunte cu pr. Laurian Daboc, Protoegumen, pentru buna colaborare şi ajutorul lor.”

„Mulţumim tuturor părinţilor spirituali, pr. Gherasim Jurca de la Sălăjeni, pr. Sabău de la Cluj, pr. Virgil Florian de la Cluj – singurul rămas dintre cei amintiţi şi care continuă şi azi să ne susţină spiritual. Un gând de pioasă recunoştinţă surorii noastre Veronica Şuşman care şi-a dăruit cu generozitate casa şi locul unde se află în prezent mănăstirea. Mulţumim Maicii Ioana Bota, prima Superioară Provincială, care ne-a condus cu prudenţă, înţelepciune şi curaj în clandestinitate, a iniţiat viaţa comunitară în libertate, a reorganizat comunităţile şi a construit mănăstirile în primii ani de libertate. Fără exemplul şi dârzenia dânsei, fără efortul şi formarea pe care ne-a dat-o, noi astăzi nu am fi aici. Vă mulţumim, Maică Ioana, la acest prag aniversar!”

Maica Valentina a mulţumit de asemenea, tuturor Superioarelor Provinciale din cei 20 de ani, începând cu Maica Ioana Bota, Maica Veridiana Bolfă, Maica Marcela Runcan, consilierelor provinciale şi superioarelor locale ale comunităţilor, tuturor surorilor care au slujit şi slujesc în Provincie. O mulţumire specială a fost adresată Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureşan pentru păstorirea şi grija părintească, Înaltpreasfinţiei Sale George Guţiu, de pie memorie, care a fost alături de surori în timpurile de început, Preasfinţiei Sale Florentin, „pentru susţinere, ajutor, colaborare şi păstorirea de-a lungul anilor, pentru grija părintească, pentru îndrumare spirituală, pentru încurajare pe drumul consacrării”. Mulţumiri au fost aduse binefăcătorilor, ctitorilor mănăstirii, în mod special familiei Bărăianu, care şi-a oferit cu generozitate casa, devenită prima mănăstire din Cluj şi lui Don Carlo din Italia, ctitorul bisericii Mănăstirii „Sf. Macrina”. Mulţumiri au fost totodată aduse capelanilor mănăstirii, capelanului actual, pr. Marius Furtună, care slujeşte din anul 2008, tuturor preoţilor care au slujit în mănăstire, tuturor colaboratorilor şi prietenilor.

Superioara Provincială OSBM a încheiat spunând: „Mesajul nostru pentru lumea de azi este iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, faţă de cei marginalizaţi şi nevoiaşi. Fie ca, la acest ceas aniversar, să ne lăsăm pătrunse de o nouă lumină, pentru o slujite mai rodnică şi o cât mai autentică trăire a consacrării noastre. Azi, în sărbătoarea Inimii Neprihănite a Preasfintei Fecioare Maria, sub a cărei ocrotire se află şi Provincia noastră, ne încredinţăm grijii sale materne pentru a ne ajuta, proteja şi călăuzi, pe drumul consacrării noastre”. În calitate de preot capelan al Mănăstirii „Sf. Macrina”, pr. Marius Furtună a mulţumit la rândul său tuturor participanţilor la sărbătoare, invitându-i la agapa fraternă ce a urmat.

V.S. – DIRMM

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *