Mesajul PF Cardinal Lucian la aniversarea Eparhiei de Cluj-Gherla

publicat la 20 noiembrie 2013 în Documente

Nr. 989/13
Blaj, la 17 noiembrie 2013

Preasfinţiei Sale,
Preasfinţitului dr. Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

Preasfinţia Voastră,

Acum la ceas aniversar, când întreaga noastră Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică sărbătorește împlinirea a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei de Armenopoli – Gherla, dorim să exprimăm gândurile noastre de felicitare întregii Eparhii, împreună cu părinteasca binecuvântare întru slujirea poporului lui Dumnezeu ce V-a fost încredinţat.

image

Documentul pontifical «Ad Apostolicam Sedem» al Papei Pius al IX-lea datat pe 26 noiembrie 1853, statornicea întemeierea Eparhiei de Armenopoli – Gherla, sufragană a Mitropoliei de Făgăraş şi Alba-Iulia. Ulterior, așa cum este binecunoscut, prin Constituţia apostolică din 5 iunie 1930 «Solemni Conventione» a Papei Pius al XI-lea, Pontif ce nu de puține ori a manifestat o concretă grijă față de Biserica noastră, sediul episcopal al Eparhiei pe care o păstoriți a fost mutat de la Gherla la Cluj-Napoca.

Nu putem să nu amintim figurile luminoase ale imediaților predecesori ai Preasfinției Voastre în Scaunul Eparhiei de Cluj-Gherla: Cardinalul de sfântă pomenire Iuliu Hossu și Arhiepiscopul mărturisitor George Guțiu, căruia, în numele întregii Biserici Catolice şi în faţa întregului nostru popor, Fericitul papă Ioan Paul al II-lea, la Dumnezeiasca Liturghie din Catedrala “Sfântul Iosif” din Bucureşti pe 8 mai 1999, i se adresa astfel: “Tu cunoşti bine acest adevăr, iubite frate Alexandru Todea, Cardinal al Sfintei Romane Biserici şi tu, Arhiepiscop George Guţiu, pentru că înaintea voastră, ca şi înaintea lui Petru, s-a deschis de la sine poarta grea a robiei şi aţi fost redaţi Bisericilor voastre, împreună cu numeroşi alţi fraţi şi surori, din care pe unii avem bucuria şi privilegiul de a-i saluta şi de a le da sărutul spiritual aici la această Dumnezeiască Liturghie bizantină”.

Aceste cuvinte rezumă bine parcursul providențial al Eparhiei de Cluj-Gherla, și ne îndeamnă să păstrăm mereu vii în amintire toate acele clipe istorice și binecuvântate pentru Biserica noastră, care, din vremuri de restrişte, reînvia cu înnoită rodnicie spre mai marea mărire a lui Dumnezeu.

Încrezători în ocrotirea părintească a Sfântului Iosif, Patronul Bisericii și al Eparhiei de Cluj-Gherla, Vă rugăm să transmiteți, Preasfinţia Voastră, sincerele noastre felicitări și arhiereasca binecuvântare tuturor preoților, persoanelor consacrate și bunilor credincioși pe care Biserica Vi i-a încredințat spre arhipăstorire, și, totodată, Vă asigurăm de rugăciunea şi de întreaga noastră preţuire.

Ad multos annos!

Lucian Card. Mureșan
Arhiepiscop Major

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *