Circulară privind rugăciunea pentru pacea în Irakul de Nord

publicat la 13 august 2014 în Documente

† FLORENTIN

Din îndurarea Domnului şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop eparhial al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Cluj-Gherla

„Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!”

 

C I R C U L A R Ă

Onoratului cler, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi ai Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Cluj-Gherla

Cucernici fraţi întru Sfântă slujire, Cuvioase Persoane consacrate şi iubiţi credincioşi,

            Vă aducem la cunoştinţă că, în urma evenimentelor catastrofale din Irakul de Nord, Sfântul Părinte Papa Francisc a adresat o invitaţie la rugăciune pentru pace, „astfel încât să se înalţe ca tămâia, din toată Biserica, o rugăciune corală pentru a invoca de la Spiritul Sfânt darul păcii”.

            Drept urmare, în comuniune cu Sfântul Părinte Papa Francisc, fiecare parohie, comunitate şi asociaţie de credincioşi de pe teritoriul Eparhiei noastre este invitată să organizeze programul liturgic, în aşa fel încât, să fie un moment de rugăciune, în spirit de pocăinţă, pentru a invoca de la Dumnezeu marele dar al păcii pentru Irakul de Nord şi pentru toate situaţiile de conflict şi de violenţă din lume.

            Invităm, de asemenea, ca în cadrul oficiilor liturgice publice să se rostească împreună cu credincioşii o rugăciune specială la intenţia Sfântului Părinte Papa Francisc (Cf. Anexa I), cerând Domnului şi Dumnezeului nostru, Izvorul iubirii şi al milostivirii, prin mijlocirea rugăciunilor Preasfintei Fecioare Maria, Mama Bisericii şi Regina Păcii şi ale Sfântului Iosif, Patronul Eparhiei noastre, marele dar al păcii.

             Uniţi în rugăciune, Vă transmit arhiereasca binecuvântare,

Dată din sediul Episcopiei noastre din Cluj-Napoca, în ziua pomenirii aducerii moaştelor Sfântului Maxim Mărturisitorul la Constantinopol, în anul al optusprezecelea al Episcopatului nostru şi al douăsprezecelea în Scaunul acestei Eparhii.

Ipod. Marius CÎMPEAN
Secretar episcopal

Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

Anexa I

Rugăciune pentru pace

Doamne, Împărate al măririi, trimite din locaşul Tău cel sfânt şi de la tronul măririi împărăţiei Tale, stâlp luminos şi strălucitor spre călăuzire lumii şi poporului Tău împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.  Întăreşte lumea şi poporul Tău cu mâna Ta cea dreaptă. Dăruieşte lumii întregi viaţă paşnică, netulburată şi ferită de orice răzvrătire şi război lăuntric. Priveşte binevoitor şi milostiv spre poporul din Irakul de Nord şi revarsă peste el milele tale cele bogate, ocroteşte şi mântuieşte poporul Tău. Aşa, Doamne Dumnezeule al îndurării, auzi‑ne pe noi smeriţii şi nevrednicii servii Tăi, în ceasul acesta, şi întăreşte lumea întreagă cu puterea Ta cea nebiruită şi neînfrântă. Dăruieşte pace adâncă şi netulburată pe pământ, pe mare şi în aer, ca încetând războaiele şi tulburările din Irakul de Nord, cu o gură şi cu o inimă Ţie să iţi aducem mărirea, cinstea şi închinarea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, Dumnezeul minunilor, Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *