Anunţ: Un Liceu pentru minte şi suflet în inima Clujului

publicat la 29 octombrie 2014 în Anunţuri

Cu ocazia zilelor Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu" din Cluj-Napoca, se vor desfăşura, joi, 30 octombrie 2014, două evenimente importante, atât pentru instituţia noastră de învăţământ, pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, cât şi pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Cele două evenimente, la care vor participa, ca invitaţi, autorităţi centrale şi locale sunt:

1. Inaugurarea ciclului primar din cadrul Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu". Începând cu anul şcolar 2014-2015, a debutat prima clasă pregătitoare din cadrul acestei şcoli, iar intenţia noastră este ca, în anii următori, să deschidem şi ciclul gimnazial. Festivitate de inaugurare se va desfăşura la adresa unde învaţă copii clasei pregătitoare: str. Episcop Ioan BOB, nr. 5, la ora 1000.

2. Inaugurarea noului corp de clădire destinat Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu". Festivitatea de inaugurare va începe la ora 1130, la adresa sediului central al liceului situat pe str. Moţilor, nr. 24. O contribuţie importantă la edificarea acestei clădiri a avut-o Primăria Municipiului Cluj-Napoca, respectiv Consiliul Local Cluj-Napoca, împreună cu Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla.

Cele două momente de sărbătoare vor începe cu un scurt "Te Deum", prezidat de Preasfinţia Sa Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică de Cluj-Gherla, în semn de mulţumire şi laudă adusă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut şi face prin această şcoală pentru ţara noastră, pentru Municipiul Cluj-Napoca şi pentru Biserica noastră. Festivităţile vor continua cu binecuvântarea clădirilor, câteva alocuţiuni şi un scurt program de cântece pregătite de corul liceului.

Director,
Pr. prof. Petrică-Daniel TINTELECAN
Tel. 0735882770

imagine

SONY DSC

* * *

Scurt istoric al Liceului greco-catolic "Inochentie Micu"

Ziua de 29 octombrie 1945 avea să fie una de mare sărbătoare pentru Biserica Greco-Catolică, pentru românii din Cluj-Napoca şi din împrejurimi în special, deoarece se deschidea o nouă şcoală: Liceul Teoretic de Băieţi, Român-Unit, "Ioan Inochentie Micu-Klein". Eminenţa Sa, Episcop Dr. Iuliu Cardinal HOSSU, pe atunci Episcop al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, a fost cel ce a depus eforturi susţinute pentru deschiderea acestei şcoli, el fiind şi cel care a inaugurat-o.

După cum se ştie, anul 1945 a fost unul de grele încercări istorice pentru ţara noastră, pentru Transilvania în special, dar mai ales pentru urbea clujeană de atunci, datorită ocupaţiei maghiare. Or, tocmai în acel context istoric, când nu mulţi îndrăzneau să-şi manifeste deschis românitatea, Episcopul Greco-Catolic dă dovadă de mare curaj şi dragoste faţă de ţara noastră şi faţă de oraşul Cluj, deschizând Liceul Teoretic de Băieţi căruia, din cauza persecutării românilor, îi va adăuga denumirea de Român-Unit. Episcopul Dr. Iuliu HOSSU, punea această şcoală "în slujba poporului (român) iubit (…) şi robit" din acele vremuri, după cum spunea în Scrisoarea Pastorală de la deschidere Liceului. Vitregiile vremii au întrerupt cursurile acestei şcoli în anul 1948, o dată cu arestarea Episcopului fondator, şi căderea ţării în dictatura comunistă.

Redeschis în anul 1992, după apusul regimului comunist, astăzi Liceul Greco-Catolic "Inochentie-Micu", Cluj-Napoca, are 230 de elevi, numărul fiind în continuă creştere. În acest moment, liceul dispune de două cicluri şcolare: primar, cu o clasă pregătitoare, şi liceal, clasele IX-XII. În ciclul liceal, elevii frecventează două filiere: vocaţională – teologie şi teoretică – ştiinţe sociale. De asemenea, şcoala are şi 18 cadre didactice calificate precum şi 4 persoane încadrate ca personal administrativ. Liceul funcţionează pe principiul dublei colaborări Biserică-Stat. Elevii instituţiei îşi pot continua cursurile în cadrul oricărei forme de învăţământ superior, din ţară sau străinătate, după absolvirea Bacalaureatului.

Scopul întemeierii acestui liceu este acela de a forma tinerii în spiritul învăţăturii creştine, cetăţeni cu profil civic şi religios, responsabili din punct de vedere moral şi social. Şcoala a fost, şi ne dorim ca şi pe viitor să rămână, una deschisă din punct de vedere confesional. Elevii noştri sunt de diferite confesiuni: greco-catolică, ortodoxă, neo-protestantă şi de alte religii sau etnii, de exemplu maghiară, ceea ce arată că instituţia noastră a depăşit vicisitudinile vremurilor apuse şi nu s-a lăsat marcată negativ de rănile trecutului. Elevii participă cu regularitate la olimpiadele şi diferitele concursuri şcolare, obţinând rezultate deosebite. Gradul înalt de pregătire a avut ca efect, la finalul studiilor, mai mulţi ani la rând, o promovabilitate procentuală de 100 %, din prima sesiune, la examenul de Bacalaureat. Drept efect al formării uman – spirituale primite în liceu, un număr important de elevi aleg să-şi continue studiile în Facultatea de Teologie Greco-Catolică, prelungindu-şi astfel formarea creştină începută, păstrând legătura cu liceul şi Biserica noastră chiar şi după terminarea pregătirii, unii ajungând profesori şi formatori în cadrul acestui liceu, sau, şi mai mult, profesori la Facultatea de Teologie Greco-Catolică.

Preocuparea noastră permanentă este, aşadar, ca elevii să primească în acest liceu o educaţie integrală, umană, spirituală şi intelectuală, întemeiată pe iubire fată de Dumnezeu şi semenii noştri. De asemenea, una dintre preocupările noastre mai vechi constă în completarea ciclurilor şcolare, premergătoare celui liceal, prin deschiderea ciclului primar începând cu anul şcolar 2014-2015, urmând pe viitor şi ciclul gimnazial. În acest moment, liceul nostru este singurul liceu greco-catolic, atât de pe teritoriul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, cât şi de pe raza Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.

Pr. prof. Petrică-Daniel TINTELECAN

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *