Hirotesiri și hirotonire preoțească în Catedrala din Cluj în sărbătoarea Sf. Nicolae

publicat la 10 decembrie 2016 în Ştiri

Roadele spirituale ale Bisericii au fost darurile bunului Sfânt Nicolae și în acest an, 2016, la 6 decembrie, în Catedrala Schimbarea la Față din Cluj. La începutul celebrării liturgice a sărbătorii, prin punerea mâinilor Episcopului eparhial, PS Florentin Crihălmeanu, 4 tineri seminariști, studenți ai Seminarului Teologic eparhial "Sfântul Ioan Evanghelistul", au fost hirotesiți lectori, primind astfel intrarea în clerul inferior al Eparhiei de Cluj-Gherla. În cadrul aceleiași celebrări, Preasfinția Sa Florentin l-a hirotonit întru preoție pe diaconul Marcel Ioan Șomlea.

În cuvântul de învățătură, PS Florentin a vorbit despre Sfântul Nicolae, "cel care rămâne, pe plan spiritual, ‘Făcătorul de minuni’ și acela care ne invită să cunoaștem viața creștină și, mai ales, să cultivăm darurile vieții creștine, virtuțile creștine. Cele mai mari daruri pe care el le-a adus sunt tocmai virtuțile creștine, cultivate la nivel superior. Viața sa, este viața unui om care ne arată că se poate învinge, este viața unui om simplu, dar care a devenit sfânt". După o prezentare a vieții Sf. Nicolae, Preasfinția Sa a adăugat: "Ne rugăm lui Dumnezeu în această zi pentru toți cei care sunt pe calea sfințeniei, pentru persoanele consacrate, pentru tinerii hirotesiți astăzi, pentru noul preot care va fi hirotonit, pentru ca toți să poată valorifica darurile primite din partea lui Dumnezeu cu bucurie".

Înainte de momentul hirotonirii preoțești, pr. Anton Crișan, Vicar cu preoții, l-a prezentat pe noul preot, originar din Cluj-Napoca, unde a urmat și studiile primare, gimnaziale și liceale, în anul 2000 fiind absolvent al Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu". După terminarea Liceului, "Marcel s-a înscris la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Evanghelistul și la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pe care le-a absolvit în anul 2005, cu diploma de licență în teologie. A urmat, mai departe, între anii 2005 și 2006, cursurile de masterat în Arheologie biblică. În anul 2013 a început cursurile în vederea obținerii unui al doilea masterat, de data aceasta în Teologie biblică, pe care l-a absolvit în anul 2015. Între timp, ipodiaconul Marcel a absolvit cursurile postuniversitare ale Universității Tehnice – Informatică aplicată și Programare."

imagine

"Marcel a trăit de mic copil în Biserică, fiind îndrumat în primul rând de bunica maternă și de părinții săi. Un rol important în formarea sa l-au avut parohul său din copilărie, pr. Ovidiu Lăpuște, și cateheta Cristina Sechelea. La îndemnul acestora el a pornit pe drumul pregătirii în vederea slujirii preoțești. Sub îndrumarea părinților formatori, Marcel a crescut spiritual, dovedind că este autentică chemarea sa la sfânta preoție. Menționăm că după încheierea studiilor teologice a muncit în domeniul informaticii, timp în care, în calitate de subdiacon, a sprijinit mai mulți preoți și comunități parohiale.

Între timp s-a căsătorit cu Anca, de profesie psihopedagog, familia lor fiind binecuvântată cu o fetiță. După ce a fost hirotesit lector, la 6 decembrie 2003, și apoi, subdiacon, în 8 aprilie 2004, Marcel a fost hirotonit diacon de către Preasfințitul Episcop Florentin, în 14 decembrie 2014. Marcel și-a desfășurat activitatea diaconală în parohia Dâmbu-Rotund din Cluj-Napoca, alături de pr. Dănilă Pop. Pe lângă această slujire, l-a însoțit pe Preasfințitul Florentin în mai multe din numeroasele sale vizite pastorale."

"În urmă cu o lună, diaconul Marcel a cerut să fie hirotonit preot. Pentru aceasta au fost consultați cei în drept și, în urma caracterizărilor primite, în cadrul ședinței consistoriale din 15 noiembrie 2016 s-a hotărât ca el să fie hirotonit preot în această zi de sărbătoare a Sfântului Nicolae, aici, în catedrala episcopală. Tot în cadrul aceleiași ședințe, s-a decis ca noul preot să fie numit vicar parohial în parohia Dâmbu-Rotund din Cluj-Napoca. Să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l binecuvânteze pe noul preot cu harurile sale pentru a putea fi un vrednic slujitor al altarului și un exemplu de sfințenie în inima Bisericii", a încheiat pr. Anton scurta prezentare.

imagine

În primul său cuvânt de învățătură, care a fost și un prilej de mulțumire pentru toți cei ce i-au stat alături pe drumul formării pentru slujirea preoțească, pr. Marcel a vorbit despre misiunea pe care și-a asumat-o, spunând: "Între expresiile cu care Sf. Apostol Pavel ne arată misiunea preotului în lume, o întâlnim și pe aceasta: ‘omul lui Dumnezeu’ – după cum apare în Epistola I către Timotei (1Timotei 6,10). Aceste cuvinte sunt pline de înțeles și ne fac să medităm la semnificația lor. Omul lui Dumnezeu sau preotul este cel ce aparține lui Dumnezeu prin ființa și misiunea lui, care-l reprezintă pe Dumnezeu în lume, de aceea, slujirea preoțească este, înainte de toate, o slujire a lui Dumnezeu și astfel, slujind Lui, putem să slujim oamenilor, răspunzând chemării de a arăta calea ce duce la Tatăl."

"Un scriitor francez al secolului al XIX-lea, Alphonse de Lamartine, spunea: ‘în fiecare parohie este un om al tuturor, care este chemat ca martor, ca sfătuitor ori ca reprezentant în toate actele cele mai solemne ale vieții. Care-l ia pe om de la sânul mamei sale și nu-l lasă decât la mormânt. Care binecuvântează, sfințește leagănul, nunta, patul morții și sicriul, un om la picioarele căruia creștinii merg și depun mărturisirile lor cele mai intime, un om care prin starea lui este mângâietorul tuturor nenorocirilor sufletelor și ale trupurilor. Acest om este preotul’. Descrierea lui Lamartine fixează în mod cuprinzător locul și rostul preotului ca slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor."

"Ca om al lui Dumnezeu, preotul trebuie să-l aibă model pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos, care a spus: ‘Nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis’ (Ioan 5,30). Isus s-a apropiat de oameni din dragoste, i-a ajutat, i-a mângâiat, nu s-a izolat de lume și nu a fost străin de durerile și bucuria oamenilor. De aceea, mă încredințez voinței divine și rugăciunilor Preasfintei Fecioare Maria, ca, având călăuză învățăturile Sfintei Scripturi, ale Sfintei Tradiții și ale Magisteriului Bisericii Catolice, să pot lucra spre mântuirea celor ce îmi vor fi încredințați spre păstorire."

"Mă voi strădui și să urmez îndemnul lui Isus din Predica de pe munte: ‘Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii; așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri’ (Matei 5,13-14.16). Și, de asemenea, să urmez îndemnul Sf. Apostol Pavel: ‘Fă-te credincioșilor pildă în cuvânt, în purtare, în iubire, în spirit, în credință, în curăție. Îndeletnicește-te cu cititul, cu îndemnul, cu învățarea. Nu nesocoti harul care este în tine, care ți s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoților’ (cf 1Timotei 4,12-14). Pornesc în nobila și dumnezeiasca misiune cu bucurie în suflet și cu mare încredere în ajutorul și ocrotirea lui Dumnezeu, mulțumindu-i cu cuvintele Sf. Apostol Pavel: ‘mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Cristos Isus pentru voi’ (1 Tesaloniceni 5,18)."

imagine

Preasfinția Sa Florentin a încheiat celebrarea prin cuvintele: "Mulțumind lui Dumnezeu pentru frumoasa celebrare liturgică în care s-a făcut memoria Arhiepiscopului Nicolae de la Mira Liciei și a fost invocat darul Spiritului Sfânt asupra preotului Ioan Marcel, să ne rugăm ca Domnul să-i dea o preoție sfântă și după Chipul Său. Preotul este, pe lângă tot ceea ce s-a spus, acel om care poate face Cerul să coboare pe pământ."

"Ne pregătim pentru momentul Întrupării Domnului", a reamintit Preasfinția Sa, "momentul în care Dumnezeu va intra din nou în istoria omului, se va naște în acea grotă din Betleem. Să știm că preotul din zilele noastre are puterea ca prin cuvântul său ‘să-l nască’ pe Isus pe masa sfântului altar. Iată cât de mare este puterea preotului! Să ne rugăm ca Marcel să fie cu adevărat un alter Cristus – un alt chip al lui Cristos și să-l nască pe Cristos acolo unde este nevoie de harul Său, de vindecarea Sa, de alinarea Sa, de cuvântul Său viu și lucrător până în zilele noastre". Pr. Marcel a dat, în momentele următoare, prima sa binecuvântare Ierarhului, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor, transmițând harul pe care l-a primit de la Dumnezeu în frumoasa zi de dar și har.

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *