Vizită pastorală și hirotonire diaconală în Jichișu de Sus

publicat la 3 aprilie 2017 în Ştiri

O celebrare a bucuriei slujirii în Biserică, a avut loc duminică, 2 aprilie 2017, zi însorită în care Episcopul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, a vizitat parohia Buna Vestire din Jichișu de Sus din protopopiatul Dej. Două au fost motivele principale ale acestei prezențe: vizita s-a dorit un semn de bine-meritată apreciere și părintească binecuvântare la împlinirea a 17 ani de la sfințirea bisericii parohiale "Buna Vestire", clădită cu dăruire de parohienii însuflețiți de acel zel pe care îl induce dăinuirea unui vis venit din timpuri de restriște – de a avea un locaș de rugăciune; și de marcare a celor 25 de ani de slujire preoțească a pr. paroh Gavril Buculei, ani pe care, de la început, la chemarea lui Dumnezeu prin Arhiepiscopul de vie amintire, mărturisitor al credinței, IPS George Guțiu, pr. Gavril i-a oferit Domnului în această parohie situată în loc înalt și poate, astfel, mai aproape de cer, în vecinătatea orașului Dej.

imagine

Dacă primul motiv ține de urmele luminoase ale trecutului, cel de-al doilea motiv al sărbătorii este un semn de speranță, privind cu credință spre viitor – prin hirotonirea la slujirea diaconală a unui fiu al acestei parohii, Florin Dorin Vladău, absolvent al Liceului greco-catolic "Inochentie Micu" și al Seminarului Teologic "Sf. Ioan Evanghelistul".

Episcopul eparhial a fost întâmpinat în mod tradițional în fața bisericii de către preotul paroh și credincioși, de preoții din protopopiatul Dej, iar pr. protopop Laurențiu Biriș i-a adresat un cald cuvânt de bun-venit. Răspunzând, Preasfinția Sa a spus: "Mulțumim Bunului Dumnezeu și pentru exemplul confratelui nostru, aici, poate «într-o țară îndepărtată», la acest capăt al pământului, părintele Gavril prin smerita-i slujire a fost reușit să facă să înflorească și această comunitate și această biserică și să împlinească astfel o frumoasă misiune încredințată lui. Îmi amintesc, de când am venit pentru prima dată în această zonă, după hirotonirea pr. Gavril. Veneam aici în anul 1995 și mergeam mai încolo, în cimitir, unde era o mică capelă și ne gândeam: «când va veni ceasul să putem celebra într-o biserică?» Apoi s-a găsit acest loc, a început construcția, am venit într-o vară și construcția era în mijlocul unui lan de porumb, într-o perioadă în care se avansa destul de greu. Apoi, în anul 2000, Bunul Dumnezeu a rânduit să fie sfințit acest locaș și iată că sunt 17 ani de atunci."

"Am dorit să fim aici, în primul rând pentru a-i mulțumim lui Dumnezeu pentru păstorul nostru, pr. Gavril și pentru perseverența sa în toți acești ani de păstorire aici la Jichișu de Sus; mulțumim și doamnei preotese, care i-a fost alături și ne bucurăm că ceea ce era un ideal, această biserică, a devenit realitate, iar comunitatea însăși, biserica vie este alimentată prin slujirea vrednicului păstor, prin cuvânt, prin Sfintele Taine, prin exemplul propriu."

A urmat, în biserica frumos amenajată, celebrarea Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, răspunsurile liturgice fiind oferite de studenții seminariști. Au fost de față surori ale Ordinului "Sfântului Vasile cel Mare" de la mănăstirea "Buna Vestire" din Gherla, membre ale Reuniunii Mariane, autorități locale – dl. vice-primar și numeroși credincioși din localitate și din alte localități de pe teritoriul Eparhiei.

La momentul rânduit, pr. Laurențiu Biriș l-a prezentat pe tânărul subdiacon Florin Vladău: "după primii ani de școală la Beclean, în anul 2007 a absolvit Liceul Greco-Catolic ‘Inochentie Micu Clain’, iar în anul 2013, a absolvit Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul UBB. În paralel a urmat șase ani de formare în cadrul Seminarul eparhial ‘Sf. Ioan Evanghelistul’, în perioada 2007 – 2013. În anul 2014 a încheiat un master în Teologie. În acest timp s-a dovedit a fi ascultător, credincios și devotat bisericii. S-a căsătorit cu Nicoleta, în anul 2014, și Dumnezeu i-a binecuvântat cu o fetiță. Trebuie amintit aportul pe care l-a avut mama tânărului diacon în creșterea și educația religioasă și vocația pe care Florin o urmează. Îl rugăm pe Domnul Dumnezeul nostru să îl călăuzească în continuare pe drumul slujirii sacerdotale."

imagine

"Îi mulțumim lui Dumnezeu, că în această frumoasă zi de primăvară în care vedem cum natura se reînnoiește, suntem chemați la bucurie" – a început PS Florentin cuvântul de învățătură. "Putem spune că această duminică este o duminică a slujirii pentru că avem imaginea Domnului nostru Isus Hristos, slujitorul prin excelență, Acela care s-a făcut sluga noastră a tuturor, pentru ca să poată lua asupra Sa păcatele fiecăruia dintre noi".

Preasfinția Sa a invitat în continuare credincioșii să guste "din Izvorul de apă vie, care este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu – în această zi, fragmentul din Evanghelia lui Marcu, cap. al 10-lea, în care Isus se află pe drum cu apostolii, este drumul care va conduce la Patimă, este drumul care se încheie cu gestul suprem al slujirii, și anume răstignirea și moartea pe Cruce. Isus vestește a treia oară Patima Sa, apostolilor, dar nu se oprește numai la pătimire și la momentul morții, ci amintește și precizează: «dar a treia zi va învia din morți». Este nu numai vestirea Patimilor, dar aș spune mai cu seamă, este o vestire a Învierii Sale. Și în timp ce Isus le vestește patimile Sale mântuitoare și le vorbește despre slujirea supremă de iubire, slujirea smerită pentru a împlini voința Tatălui, Iacob și Ioan, doi dintre cei aleși, sunt preocupați de putere, ei vor să fie, unul de-a dreapta iar celălalt de-a stânga lui Isus. Dar, Isus n-a venit pentru a fi un rege pământesc, Isus a venit pentru a fi Răscumpărătorul neamului omenesc. Nu cel dintâi cu orice preț, ci, cel dintâi cu orice jertfă, cu jertfa dusă până la capăt. Isus nu dorește ca voința lui să triumfe, ci planul divin de mântuire să fie împlinit."

"Legile acestei societăți ar trebui să slujească, nu avantajele unui partid sau ale unei persoane, ci avantajele întregii societăți, să slujească cu adevărat binele comun al tuturor, așa cum Hristos a făcut-o. Creștinul nu a venit să fie slujit, ci pentru a se pune slujitor tuturor. Și nu o slujire oarecare, ci o slujire dusă până la capăt, până la moarte și încă moartea pe Cruce: «S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte. Și încă moarte pe cruce.» (Filipeni 2, 8).

imagine

Celebrarea a fost încheiată cu cuvânt de mulțumire, rostit cu emoție și bucurie de pr. paroh Gavril, de asemenea, de mulțumiri pentru slujire adresate părintelui paroh de către PS Florentin, moment urmat de un schimb de daruri ca semne de reamintire. Pr. Gavril i-a oferit Preasfinției Sale un mic semn de aducere aminte a acestui moment – o frumoasă icoană împreună cu invitația de a reveni în mijlocul comunității parohiale de la Jichișu de Sus.

În semn de apreciere și mulțumire pentru întreaga activitate, pr. Gavril a primit din partea Ierarhului, în primul rând o icoană cu Preasfânta Fecioară Maria, pentru că, a explicat PS Florentin, "așa cum răspunsul Sfintei Fecioare Maria a fost «Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău», considerăm că și părintele Gavril, de la primirea sfintei preoții și până în ziua de astăzi, rânduit aici, la Jichișu de Sus, a continuat să slujească cu smerenie, după cuvântul Domnului. Preasfânta Fecioară Maria să îi ocrotească în continuare Parohia și familia!" De asemenea, Preasfinția Sa i-a oferit pr. paroh o medalie, pe o parte cu chipul Sf. Părinte Francisc, iar pe cealaltă parte cu Bazilica San Pietro din Roma, "Mama tuturor bisericilor". Au fost alăturate și câteva cărți, între care două documente pontificale și o carte apărută recent, care a fost călduros recomandată de către Ierarh – se numește «99 de întrebări și răspunsuri despre Spovadă», "o lucrare practică despre ce înseamnă Spovada – Sacramentul Mărturisirii, al curățirii sufletului".

imagine

Mulțumind pentru însoțirea din acești 25 de ani de sfântă slujire, Preasfinția Sa a urat și doamnei preotese Buculei, ca Dumnezeu să-i dea "putere, înțelepciune și răbdare" și i-a oferit "arma de luptă a Preasfintei Fecioara Maria" – șiragul Rozariului și o carte de rugăciune. În continuare, Preasfinția Sa a făcut noului diacon un dar simbolic, o lumânare, cu urarea "să fie lumină pentru sfântă slujire". De asemenea i-au fost oferite și două documente pontificale, fiindcă "este misiunea diaconului să poată învăța" și, la fel, pentru tânăra sa soție și pentru micuța sa fiică, șiragul Rozariului și o carte de rugăciune.

Totodată, PS Florentin s-a adresat, cu un cuvânt de mulțumire și preoților prezenți: "Mulțumim pr. protopop Laurențiu Biriș, pr. Vasile Vranău, pr. Iosif, pr. Tarciziu, pr. Traian Mereu, pr. ceremonier Florin Isac, diaconului Marius Alin Cîmpean și studenților teologi" și tuturor credincioșilor pe care i-a invitat apoi să primească, fiecare, câte o binecuvântare și imaginea Bunei Vestiri – hramul frumoasei biserici parohiale. Toți participanții la sărbătoare au fost în final invitați la agapa fraternă pregătită cu generozitate de comunitatea greco-catolică din Jichișu de Sus.

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *