Documente

Pastorala de Paști a PS Florentin

Publicat la 8 aprilie 2017 în Documente

Pastorala de Paști a PS Florentin

TRECEREA DOMNULUI ȘI TRECEREA NOASTRĂ SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Învierii din morți a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul și mila Atotputernicului Dumnezeu, prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate și iubiților credincioși greco-catolici, precum și tuturor credincioșilor creștini, arhierească binecuvântare și sărbătoreasca salutare: «HRISTOS A ÎNVIAT!»...

Mai departe

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

Publicat la 19 decembrie 2016 în Documente

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

CUVÂNTUL ÎMBRACĂ «TUNICA MURITOARE» ȘI NE ÎNVEȘMÂNTĂ ÎN HAINA SLAVEI SALE  SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Nașterii după trup a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul și mila Atotputernicului Dumnezeu, prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate statornic rugătoare, iubiților creștini greco-catolici și tuturor credincioșilor creștini, de Dumnezeu iubitori, «Har vouă și pacea să...

Mai departe

Circulară privind fotografii, documente și alte obiecte ale Cardinalului Hossu

Publicat la 25 noiembrie 2016 în Documente

Circulară privind fotografii, documente și alte obiecte ale Cardinalului Hossu

C I R C U L A R Ă Nr. 1990 / 22.11.2016, Cluj – Napoca Onoratului cler și iubiților credincioși ai Eparhiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla Iubiți frați întru sfântă slujire și iubiți credincioși, Mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile oferite Bisericii noastre de-a lungul tricentenarei existențe, între care marele har al martiriului prin care Biserica Greco-Catolică a primit și strălucirea mărturiei de credință până la jertfa supremă. Episcopi, preoți, persoane consacrate și laici nu s-au lăsat nici intimidați și nici ispitiți de cei fără Dumnezeu, preferând mai...

Mai departe

Pastorala de Paști a PS Florentin

Publicat la 26 aprilie 2016 în Documente

Pastorala de Paști a PS Florentin

FIȚI MILOSTIVI PRECUM TATĂL SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Învierii din morți a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul și mila Atotputernicului Dumnezeu, prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate și iubiților credincioși greco-catolici împreună rugători, precum și tuturor credincioșilor creștini, arhierească binecuvântare și creștineasca salutare: «HRISTOS A...

Mai departe

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

Publicat la 21 decembrie 2015 în Documente

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

IZVORUL MILOSTIVIRII SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Nașterii după trup a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul și mila Atotputernicului Dumnezeu, prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate statornic rugătoare, iubiților creștini greco-catolici și tuturor credincioșilor creștini, de Dumnezeu iubitori, «har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru!»...

Mai departe

Circulară privind Duminica Samariteanului Milostiv

Publicat la 14 noiembrie 2015 în Documente

Circulară privind Duminica Samariteanului Milostiv

CIRCULARĂ Onoratului Cler și Iubiților Credincioși ai Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Cluj-Gherla Iubiți frați întru sfântă slujire și iubiți credincioși, Având în vedere faptul că în Conferința Episcopală Română s-a stabilit ca în Duminica Samariteanului Milostiv, duminică dedicată prin excelență milosteniei și carității, să se celebreze ziua Caritas pentru toate Eparhiile Greco-Catolice, în urma consultării Consiliului Preoțesc s-au hotărât următoarele: Toate colectele din parohiile de pe teritoriul Eparhiei noastre, din Duminica "Samarineanului Milostiv" a...

Mai departe