Documente

Pastorala de Paşti a PS Florentin

Publicat la 3 aprilie 2015 în Documente

Pastorala de Paşti a PS Florentin

Viaţa consacrată – dar pentru oameni SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop al Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu, prin graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici împreună rugători, precum şi tuturor credincioşilor creştini, arhierească binecuvântare şi creştineasca salutare:...

Mai departe

Circulară privind campania 40 de Zile pentru Viaţă şi Marşul pentru viaţă

Publicat la 12 februarie 2015 în Documente

Nr. 220 / 03.02.2015 Cluj-Napoca Onoratului cler, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi ai Eparhiei de Cluj-Gherla ...Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit… (Ieremia 1, 5) Iubiţi Fraţi şi Surori întru Sfântă Slujire, Magisteriul Bisericii ne învaţă că viaţa fiecărei fiinţe umane e sacră de la momentul conceperii şi până la moartea naturală, fiind un dar de la Dumnezeu. Pe plan mondial, la invitaţia diferitelor asociaţii Pro-Vita, se organizează în fiecare an acţiuni care urmăresc să promoveze...

Mai departe

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

Publicat la 19 decembrie 2014 în Documente

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

DARUL VIEŢII CONSACRATE SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu, prin graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate statornic rugătoare, iubiţilor creştini greco-catolici şi tuturor credincioşilor creştini, de Dumnezeu iubitori, «Celor sfinţiţi în Isus Hristos, celor numiţi sfinţi, împreună cu toţi cei...

Mai departe

Circulară privind rugăciunea pentru pacea în Irakul de Nord

Publicat la 13 august 2014 în Documente

† FLORENTIN Din îndurarea Domnului şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop eparhial al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Cluj-Gherla „Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!”   C I R C U L A R Ă Onoratului cler, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi ai Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Cluj-Gherla Cucernici fraţi întru Sfântă slujire, Cuvioase Persoane consacrate şi iubiţi credincioşi,             Vă aducem la cunoştinţă că, în urma...

Mai departe

Bucuria învierii este bucuria vieţii creştine

Publicat la 14 aprilie 2014 în Documente

Bucuria învierii este bucuria vieţii creştine

SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici împreună rugători, precum şi tuturor celor care doresc să trăiască bucuria credinţei noastre, arhierească binecuvântare şi creştineasca salutare: «HRISTOS A ÎNVIAT!» «Fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă,...

Mai departe

Circulară privind beatificarea PS Anton Durcovici

Publicat la 21 februarie 2014 în Documente

Nr. 283/20.02.2014 Cluj – Napoca CIRCULARĂ Onoratului Cler şi Persoanelor Consacrate din Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla Iubiţi fraţi întru sfântă slujire şi iubiţi credincioşi, Vă aducem la cunoştinţă că Sfanţul Părinte Papa Francisc, la data de 30 octombrie 2013, a încredinţat Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor emiterea decretului privind martiriul Slujitorului lui Dumnezeu Anton DURCOVICI (Episcop de Iaşi în perioada 1948-1949), trecut la cele veşnice în timpul regimului comunist, în data de 10.02.1951, la închisoarea din Sighetul Marmaţiei (MM). În...

Mai departe