Documente

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

Publicat la 19 decembrie 2014 în Documente

Pastorala de Crăciun a PS Florentin

DARUL VIEŢII CONSACRATE SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu, prin graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate statornic rugătoare, iubiţilor creştini greco-catolici şi tuturor credincioşilor creştini, de Dumnezeu iubitori, «Celor sfinţiţi în Isus Hristos, celor numiţi sfinţi, împreună cu toţi cei...

Mai departe

Circulară privind rugăciunea pentru pacea în Irakul de Nord

Publicat la 13 august 2014 în Documente

† FLORENTIN Din îndurarea Domnului şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop eparhial al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Cluj-Gherla „Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!”   C I R C U L A R Ă Onoratului cler, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi ai Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Cluj-Gherla Cucernici fraţi întru Sfântă slujire, Cuvioase Persoane consacrate şi iubiţi credincioşi,             Vă aducem la cunoştinţă că, în urma...

Mai departe

Bucuria învierii este bucuria vieţii creştine

Publicat la 14 aprilie 2014 în Documente

Bucuria învierii este bucuria vieţii creştine

SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici împreună rugători, precum şi tuturor celor care doresc să trăiască bucuria credinţei noastre, arhierească binecuvântare şi creştineasca salutare: «HRISTOS A ÎNVIAT!» «Fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă,...

Mai departe

Circulară privind beatificarea PS Anton Durcovici

Publicat la 21 februarie 2014 în Documente

Nr. 283/20.02.2014 Cluj – Napoca CIRCULARĂ Onoratului Cler şi Persoanelor Consacrate din Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla Iubiţi fraţi întru sfântă slujire şi iubiţi credincioşi, Vă aducem la cunoştinţă că Sfanţul Părinte Papa Francisc, la data de 30 octombrie 2013, a încredinţat Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor emiterea decretului privind martiriul Slujitorului lui Dumnezeu Anton DURCOVICI (Episcop de Iaşi în perioada 1948-1949), trecut la cele veşnice în timpul regimului comunist, în data de 10.02.1951, la închisoarea din Sighetul Marmaţiei (MM). În...

Mai departe

Pastorala de Crăciun: Lumina Cuvântului întrupat

Publicat la 20 decembrie 2013 în Documente

Pastorala de Crăciun: Lumina Cuvântului întrupat

LUMINA CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu, prin graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate statornic rugătoare, iubiţilor creştini greco-catolici şi tuturor credincioşilor creştini, de Dumnezeu iubitori, «Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care...

Mai departe

Circulară privind cheta din 8 decembrie 2013

Publicat la 3 decembrie 2013 în Documente

Circulară privind cheta din 8 decembrie 2013

CIRCULARĂ Onoratului Cler şi Iubiţilor Credincioşi ai Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de CIuj-Gherla Iubiţi fraţi întru sfântă slujire şi iubiţi credincioşi, La data de 8 noiembrie 2013, în Filipine a avut loc un dezastru natural, probabil cel mai puternic taifun din ultimii ani, cu peste 13 milioane de sinistraţi. Ca urmare a acestei calamităţi, am primit din partea Confederaţiei Caritas România cererea cu nr. 51/18.11.2013 transmisă prin Conferinţa Episcopală Română, pe care am analizat-o în cadrul Colegiului Consilierilor Eparhiali din data de 27 noiembrie 2013 şi am decis...

Mai departe