Documente

Pastorala de Crăciun: Lumina Cuvântului întrupat

Publicat la 20 decembrie 2013 în Documente

Pastorala de Crăciun: Lumina Cuvântului întrupat

LUMINA CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, din harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu, prin graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate statornic rugătoare, iubiţilor creştini greco-catolici şi tuturor credincioşilor creştini, de Dumnezeu iubitori, «Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care...

Mai departe

Circulară privind cheta din 8 decembrie 2013

Publicat la 3 decembrie 2013 în Documente

Circulară privind cheta din 8 decembrie 2013

CIRCULARĂ Onoratului Cler şi Iubiţilor Credincioşi ai Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de CIuj-Gherla Iubiţi fraţi întru sfântă slujire şi iubiţi credincioşi, La data de 8 noiembrie 2013, în Filipine a avut loc un dezastru natural, probabil cel mai puternic taifun din ultimii ani, cu peste 13 milioane de sinistraţi. Ca urmare a acestei calamităţi, am primit din partea Confederaţiei Caritas România cererea cu nr. 51/18.11.2013 transmisă prin Conferinţa Episcopală Română, pe care am analizat-o în cadrul Colegiului Consilierilor Eparhiali din data de 27 noiembrie 2013 şi am decis...

Mai departe

Scrisoare pastorală la aniversarea a 160 de ani de la întemeiere

Publicat la 26 noiembrie 2013 în Documente

Scrisoare pastorală la aniversarea a 160 de ani de la întemeiere

LA ANIVERSAREA A 160 DE ANI DE LA ÎNTEMEIERE SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla; cu ocazia aniversării a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla Florentin, prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi greco-catolici împreună rugători, «Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos. Mulţumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toţi şi vă pomenim în rugăciunile noastre, aducându-ne aminte...

Mai departe

Mesajul PF Cardinal Lucian la aniversarea Eparhiei de Cluj-Gherla

Publicat la 20 noiembrie 2013 în Documente

Mesajul PF Cardinal Lucian la aniversarea Eparhiei de Cluj-Gherla

Nr. 989/13 Blaj, la 17 noiembrie 2013 Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului dr. Florentin CRIHĂLMEANU Episcop Eparhial de Cluj-Gherla Preasfinţia Voastră, Acum la ceas aniversar, când întreaga noastră Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică sărbătorește împlinirea a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei de Armenopoli – Gherla, dorim să exprimăm gândurile noastre de felicitare întregii Eparhii, împreună cu părinteasca binecuvântare întru slujirea poporului lui Dumnezeu ce V-a fost încredinţat. Documentul pontifical «Ad Apostolicam Sedem» al Papei Pius al IX-lea datat pe 26 noiembrie 1853,...

Mai departe