Ştiri

Ordinul Greco-Catolic Terţiar Bazilian – 10 ani de la înfiinţare

Publicat la 23 noiembrie 2007 în Ştiri

Ordinul Greco-Catolic Terţiar Bazilian – 10 ani de la înfiinţare

Cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la depunerea Legământului Terţiarilor din Ordinul al Treilea Bazilian (OTB), ordin format din credincioşi greco-catolici laici şi afiliat Ordinului călugăresc al Sfântului Vasile cel Mare (OSBM), în ziua de sâmbătă, 24 nov. a.c., va avea loc o Şedinţa Festivă la Mănăstirea „Sf. Macrina” din Cluj-Napoca. „Programul sărbătorii va începe la ora ora 7.30 prin Sfânta Liturghie celebrată de Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, urmând ca, în continuare să se facă o prezentare însoţită de imagini, a Ordinului Terţiar...

Mai departe

„Ceasuri de seară cu Ion Agârbiceanu” – lecturi literare, muzică clasică, rugăciune

Publicat la 16 noiembrie 2007 în Ştiri

„Ceasuri de seară cu Ion Agârbiceanu” – lecturi literare, muzică clasică, rugăciune

Asociaţiile de credincioşi tineri şi laici greco-catolici, (ASTRU şi AGRU) şi Parohia clujeană „Andrei Mureşanu”, organizează la capela „Sfântul Iosif” a Catedralei din P-ţa Cipariu, în ziua de luni, 19 nov. a.c., o seară de cultură şi spiritualitate. Manifestarea va fi centrată pe evocarea personalităţii preotului greco-catolic Ion Agârbiceanu, cunoscut prozator ardelean, scriitor de referinţă a literaturii române a sec. XX. Programul va începe la ora 18.00 prin conferinţa ţinută de pr. Mircea Marţian, „Agârbiceanu 125” – o prezentare a omului de...

Mai departe

Anexă: Ion Agârbiceanu despre „Sate şi preoţi”

Publicat la 16 noiembrie 2007 în Ştiri

Anexă: Ion Agârbiceanu despre „Sate şi preoţi”

(Articol publicat în "Curierul Creştin"– Buletinul oficial al Episcopiei de Cluj-Gherla, 9 nov. 1947) De câte ori ne cufundăm cu gândul în veacurile trecute, sufletul nostru se înduioşează văzând marea simplitate şi condiţiile mizere, în care a trăit Biserica noastră în frunte cu preotul său. Abia se poate deosebi de celelalte case din sat bisericuţa românească din lemn acoperită cu şindrilă. Preoţimea noastră învăţa, cum se nimerea pe apucate, conştiinţa slujirii Sfintei Liturghii şi a Sfintelor Taine, într-o limbă străină, cea slavonă, din care nu pricepea aproape nimic....

Mai departe

Invitaţie: Sărbătoare a terţiarilor Ordinului al Treilea Bazilian

Publicat la 16 noiembrie 2007 în Ştiri

Invitaţie: Sărbătoare a terţiarilor Ordinului al Treilea Bazilian

Cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la depunerea legământului terţiarilor din Ordinul al Treilea Bazilian, afiliat O.S.B.M., va invităm să luaţi parte la şedinţa festivă care va avea loc în 24 noiembrie 2007, la Mănăstirea „Sf. Macrina” Cluj-Napoca, ora 7.30 şi în 25 noiembrie 2007, ora 10, când, în cadrul Sfintei Liturgii se va reînnoi legământul membrilor terţiari, conform Regulei Ordinului al Treilea Bazilian . Vă aşteptăm cu drag! Membrii...

Mai departe

Prezentarea Seminarului „Greco-catolicism şi modernitate”

Publicat la 10 noiembrie 2007 în Ştiri

Prezentarea Seminarului „Greco-catolicism şi modernitate”

În ziua de 9 noiembrie a debutat la Cluj Seminarul organizat de AGRU pe tema „Greco-catolicism şi modernitate”, Seminar găzduit de Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Prima parte a Seminarului s-a desfăşurat în după-amiaza zilei de vineri, bucurându-se de prezenţa şi binecuvântarea ES Mons. Dr. Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla. După ce cei prezenţi au fost salutaţi de Preşedinte (Prof. dr. Alin Tat) şi Asistentul spiritual naţional (Pr. drd. Coriolan C. Mureşan) al AGRU, Episcopul Dr. Florentin a vorbit celor prezenţi despre Biserică şi modernitate, reamintind...

Mai departe

Reuniune a Consiliului Director AGRU naţional

Publicat la 9 noiembrie 2007 în Ştiri

Reuniune a Consiliului Director AGRU naţional

Vineri, 9 noiembrie, a avut loc la Cluj, la sediul Episcopiei greco-catolice, o reuniune a Comitetului Director AGRU naţional. Au participat majoritatea membrilor Comitetul precum şi Asistenţii spirituali eparhiali pentru Cluj-Gherla, Lugoj şi Maramureş. Au lipsit motivat reprezentanţii AGRU Oradea. Lucrările au început cu o analiză a reorganizării AGRU în diferitele Eparhii şi în Vicariatul de Bucureşti. S-a reliefat contribuţia AGRU la „Zilele Acţiunii Catolice din România”, în perioada 14-21 octombrie, în diferite zone din Transilvania, Banat şi în Bucureşti. Ţinând cont de...

Mai departe