Parohia Borşa

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

pr. Vasile Gherman, 1991-1991

pr. Romulus Tiberiu Marţian, 1991-1992

pr. Gheorghe Marius Mureşan, 1992-1994 ca administrator parohial

pr. Gheorghe Marius Mureşan, 1994-prezent ca paroh

BORŞA (Jud. Cluj).

Judecătoria în Cluj, plasa, poştă, telefon, telegraf, gara autobus în localitate, gara C.F.R. în Răscruci la 8 km. Se află la 34 km de sediul episcopal şi la 19 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid edificată în 1900, renovată în 1922, în stare bună, consacrată în 20 V 1923 de Iuliu Hossu. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1826. Vizitaţie canonică în 29 VIII 1943.

Casă parohială din zid cu 4 camere, edificată în 1848, renovată în 1934, în stare slabă, aflată la 50 m de biserică. Edificii economice 4 în stare mijlocie.

Preot: Eugen Pop, protopop onorar, paroh. Prim-curator: Şerdan Onisie. Cantor: Gheorghe Bochiş, diplomat. Crâsnic: Trifan Man. Clopotar: Simion Broscoi.

Suflete 3411. Romano-catolici 28. Ortodocşi 7. Reformaţi calvini 180 (biserică cu pastor Francisc Gal). Creştini sectari de diferite confesiuni 1. Evrei 4. – Asociaţii religioase: Agru 28 membri, Reuniunea mariană 320 membre, Cultul Preasfintei Inimi a lui Isus 48 membri. Elevi 354, greco-catolici 351.

Sesiunea: Bisericească veche – fânaţ 6 j, prin reforma agrară: arător 10 j. Parohială veche – arător 20 j, fânaţ 4 j, prin reforma agrară: arător 8 j. Cantorală veche – arător 7 j, prin reforma agrară: arător 1 j. Alte bunuri: cimitir 5 j, edificiul Şcolii Primare confesionale, edificată în 1866, în stare neutilizabilă.