Parohia Cojocna

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

1994-1999, pr. Alexandru Marcu

1999-2001, pr. Dumitru Suciu

2001-prezent, pr. Daniel Bilaus

COJOCNA (Jud. Cluj).

Plasa, judecătoria în Cluj, percepţia, poştă, telefon, telegraf, gara C.F.R., gara autobus în localitate. Se află la 20 km de sediul episcopal şi la 20 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. În secolul XVIII defecţionează, o parte revine la 1817. De la 1833-1930 sediu protopopesc al districtului Cojocna. Biserică din zid, edificată în 1902, în stare mijlocie. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1838. Vizitaţie canonică în 5 VI 1933.

Casă parohială din zid, cu 5 camere, edificată în 1907, în stare slabă, aflată lângă biserică. Edificii economice 4 în stare mijlocie.

Preot: Virgil Lupaş, administrator parohial. Prim-curator: Alexandru Peştean. Cantor: Emil Popovici, diplomat. Crâsnic şi clopotar: Ioan Mocian.

Suflete 925. Romano-catolici 1142 (biserică cu preot Martin Bortoliş). Ortodocşi 670 (biserică cu preot Gheorghe Suciu). Reformaţi calvini 842 (biserică cu pastor Ştefan Nagy). Reformaţi unitarieni 272 (biserică cu pastor Geza Komyatszegy). Creştini sectari de diferite confesiuni 45. Evrei 2. Elevi 197, greco-catolici 103.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 1 j 596 st, fânaţ 10 j, 207 st, pădure 9 j 519 st, păşune 1 j 703 st, prin reforma agrară: arător 9 j. Parohială veche – arător 12 j 205 st, păşune 22 j 205 st. Cantorală veche – fânaţ 5 j. Clopotară: fânaţ 2 j 3 st. Alte bunuri: edificiul Şcolii Primare confesionale dărăpănat.