Parohia Fântânele

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

FÂNTÂNELE ( -IUŞ, Jud. Năsăud).

Judecătoria în Bistriţa, plasa, percepţia, poşta, telefon, telegraf şi gara C.F.R. în Lechinţa, la 14 km. Se află la 88 km de sediul episcopal şi la 33 km de sediul protopopesc.

Parohie veche. La 1773 avea pe Alb preot unit şi fiul său neunit. A trecut la Sfânta Unire în 1773. Biserică din lemn, edificată în 1897, în stare bună. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1825. Vizitaţii canonice în 27 V 1922 şi 4 IX 1939.

Casă parohială în construcţie, cu 3 camere, aflată la 200 m de biserică. Edificii economice nu sunt.

Preot: Teodor Pop, protopop onorar, paroh. Prim-curator: Gheorghe Pop I. Toader. Cantor: Dumitru Biriş, fără diplomă. Crâsnic şi clopotar: Alexandru Sângeorzan.

Suflete 436. Reformaţi luterani 20. Reformaţi calvini 456 (biserică cu preot Ladislau Kovacs). Creştini sectari de diferite confesiuni 25. Evrei 1. – Asociaţii religioase: Agru 162 membri, Reuniunea mariană 88 membre. Elevi 77.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 15 j, fânaţ 1 j, pădure 10 j 90 st, prin reforma agrară: arător 6 j 800 st. Parohială veche – arător 11 j 200 st, fânaţ 9 j 1200 st, păşune 5 j, prin reforma agrară: arător 7 j. Cantorală veche – arător 3 j, păşune 1 j, prin reforma agrară: arător 2 j.