Parohia Iara

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

IARA (Jud. Turda).

Oficiile şi gara autobus în localitate, gara C.F.R. în Buru la 10 km. Se află la 36 km de sediul episcopal. Este sediul protopopiatului cu acelaşi nume.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Pe timpul revoluţiei călugărului Sofronie defecţionează, cea mai mare parte se converteşte la 1809. Biserică din lemn, edificată în 1851, în stare bună. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1881. Vizitaţii canonice în 20 IX 1924 şi 4 IX 1932.

Casă parohială din lemn, cu 4 camere, edificată în 1910, în stare bună, aflată lângă biserică. Edificii economice 2 în stare bună.

Preot: Petru Domşa, protopop districtual, paroh. Prim-curator: Irimie Lungu. Cantor: Vasile Alexă, diplomat. Crâsnic şi clopotar: Vasile Pop.

Suflete 678. Romano-catolici 115 (capelă cu preot Iosif Erödi). Ortodocşi 236 (biserică cu preot Andrei Antonovici). Reformaţi calvini 95 (biserică cu pastor Iosif Bornemisa). Reformaţi unitarieni 200 (biserică cu pastor Dionisie Nagy). Creştini sectari de diferite confesiuni 20. Evrei 10. – Asociaţii religioase: Agru 35 membri, Reuniunea mariană 40 membre, Cultul Preasfintei Inimi a lui Isus 40 membri. Elevi 164, greco-catolici 75.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 7 j, fânaţ 2 j. Parohială veche – arător 20 j, fânaţ 6 j 1276 st. Cantorală veche – arător 3 j 800 st, păşune 2 j. Alte bunuri: edificiul Şcolii Primare confesionale, în stare slabă.

N.B.: Arhiva în mare parte distrusă cu prilejul trecerii frontului în 1944. În 6 aprilie 1947 s-a hotărât edificarea bisericii noi din piatră.