Parohia Ileanda

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

ILEANDA (Jud. Someş).

Oficiile, gara C.F.R., gara autobus în localitate. Se află la 102 km de sediul episcopal şi la 12 km de sediul protopopesc.

Parohie veche. La 1733 avea un preot unit şi 2 neuniţi. Biserică din lemn, edificată în 1441, în stare slabă. Alta din zid, edificată în 1835, în stare mijlocie. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1827. Vizitaţie canonică în 24 VI 1925.

Casă parohială nu este.

Preot: Valer Cosma, protopop onorar, paroh. Prim-curator: Ioan Beşe. Cantor: vacant. Crâsnic şi clopotar: Vasile Bude.

Suflete 846. Romano-catolici 16. Ortodocşi 27. Reformaţi calvini 27 (biserică). Creştini sectari de diferite confesiuni 8. Evrei 95 (sinagogă). – Asociaţii religioase: Agru 120 membri, Reuniunea mariană 119 membre. Elevi 120, greco-catolici 105.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 1 j, fânaţ 2 j 800 st. Parohială veche – pădure 6 j. Şcolară confesională – pădure 2 j.