Parohia Ilva Mica

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

ILVA MICĂ (Jud. Năsăud).

Plasa, judecătoria, telegraf în Rodna, oficiul poştal în Sângeorz-Băi, percepţia, telefon, gara C.F.R., gara autobus în localitate. Se află la 135 km de sediul episcopal şi la 22 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid edificată în 1875, renovată în 1937, în stare bună, consacrată în Duminica Samarinencei din 1875 de Mihail Pavel. Poartă hramul _______________. Matricole din 1813. Vizitaţii canonice în 25 VII 1920 şi 2 VII 1938.

Casă parohială din lemn cu 5 camere, edificată în 1918, renovată în 1937, în stare bună, aflată la 100 m de biserică. Edificii economice 2 în stare bună.

Preot: Vasile Rusu, paroh. Prim-curator: Octavian Buta. Cantor: Alexandru Cotuţiu, diplomat. Crâsnic şi clopotar: Iacob Prangate.

Suflete 2279. Romano-catolici 200. Ortodocşi 5. Reformaţi luterani 10. Creştini sectari de diferite confesiuni 39. Evrei 7 (sinagogă). – Asociaţii religioase: Agru 40 membri, Reuniunea mariană 145 membre. Elevi 193, greco-catolici 187.

Sesiunea: Bisericească veche – fânaţ 3 j 915 st. Parohială veche – arător 6 j 233 st, fânaţ 36 j. Cantorală veche – fânaţ 3 j 1486 st. Alte bunuri: o casă devastată de război.