Parohia Ocna Dejului

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

OCNA-DEJULUI I şi II (Jud. Someş).

Plasa în Ciceu, percepţia, telefon în localitate, judecătoria, oficiul poştal, telegraf, gara C.F.R., gara autobus în Dej. Se află la 65 km de sediul episcopal şi la 4 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700, în 1733 avea 2 biserici şi 2 preoţi.

I. Biserică din zid, edificată în 1928-1929, renovată în 1947, consacrată în 20 VII 1929 de Iuliu Hossu. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1786. Vizitaţii canonice în 13 VI 1926 şi 26 X 1938.

Casă parohială din zid, cu 7 camere, edificată în 1941, în stare bună, aflată la 80 m de biserică, în str. Văii nr. 127. Edificii economice 2 în stare mijlocie.

Preot: Ioan Cătălişan, protopop onorar, paroh. Prim-curator onorific: Mihail Seplecan. Prim-curator: Iosif Chiorean. Cantor: Lazăr Cosma, diplomat. Crâsnic: Nicolea Falup. Clopotar: Ioan Ola.

Suflete 832. Romano-catolici 197. Ortodocşi 88 (biserică cu preot Viorel Bodea). Reformaţi calvini 1012 (biserică cu pastor Francisc Szakacs). Creştini sectari de diferite confesiuni 15. – Asociaţii religioase: Agru 92 membri, Reuniunea mariană 76 membre, Cultul Preasfintei Inimi a lui Isus 35 membri. Elevi 224, greco-catolici 210.

Sesiunea: Bisericească veche – fânaţ 10 j 540 st, păşune 9 j 766 st, cimitir 3 j 86 st. Parohială veche – arător 14 j 808 st, fânaţ 1 j, grădină 2 j 224 st, păşune 9 j, prin reforma agrară: arător 4 j 510 st, fânaţ 1 j 310 st, păşune 564 st.

II. Parohie înfiinţată în 1914. Biserică din zid, edificată în 1931-1938, în stare bună, consacrată în 26 X 1938 de Iuliu Hossu. Poartă hramul Sfântului Gheorghe. Matricole din 1927. Vizitaţii canonice în 13 VI 1926 şi 20 VII 1929.

Casă parohială din zid, cu 5 camere, edificată în 1856, renovată în 1943, în stare mijlocie, aflată la 1 km de biserică, în str. Principală nr. 515. Edificii economice 2 în stare mijlocie.

Preot: Laurenţiu Coste, protopop onorar, paroh. Prim-curator: Ioan Chiorean. Cantor: Ştefan Galea Tecar, diplomat. Crâsnic: Nicolae Giurgean. Clopotar: Alexandru Mureşan.

Suflete 604. Romano-catolici 54 (biserică cu preot Szasz Incze). Ortodocşi 14. Reformaţi calvini 35. Creştini sectari de diferite confesiuni 8. – Asociaţii religioase: Agru 68 membri, Reuniunea mariană 77 membre, Reuniunea Corală 36 membre. Elevi 224, greco-catolici 210.

Sesiunea: Bisericească veche – fânaţ 1 j 1640 st, pădure 3 j 1341 st, păşune 48 j 502 st. Parohială veche – arător 1 j 106 st, fânaţ 1262 st, prin reforma agrară: arător 4 j 73 st, fânaţ 1 j 1311 st. Cantorală veche – arător 1330 st.