Parohia Poieniţa

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

POENIŢA (Jud. Someş).

Oficiile în Ileanda; gara C.F.R. în Letca la 12 km. Se află la 72 km via Ponticeu şi la 128 km via Dej de sediul episcopal şi la 14 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1847. Biserică din lemn, edificată în 1840, renovată în 1863, în stare bună, zugrăvită în 1863 şi consacrată de Ioan Alexi. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1859. Vizitaţie canonică în 6 IX 1924.

Casă parohială din zid, cu 4 camere, edificată în 1934, în stare bună, aflată lângă biserică. Edificii economice 2 în stare mijlocie.

Preot: Emil Muste, paroh. Prim-curator: Ioan Avram. Cantor: Ioan Avram. Crâsnic şi clopotar: Gheorghe Câmpan.

Suflete 888. Evrei 1. – Asociaţii religioase: Agru 25 membri, Reuniunea mariană 46 membre. Elevi 65.

Sesiunea: Bisericească prin reforma agrară: arător 4 j. Parohială veche – arător 9 j, fânaţ 1 j, prin reforma agrară: arător 3 j. Cantorală veche – arător 1 j, prin reforma agrară: arător 2 j