Parohia Popeşti

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

Parohia Popeşti s-a reînfiinţat în 25 ianuarie 1992, imediat după recâştigarea libertăţii Bisericii Greco-Catolice în urma evenimentelor din decembrie 1989, datorită faptului că mulţi credincioşi nu şi-au pierdut credinţa (frecventând şi în anii comunismului Biserica din catacombe şi participând la slujbele ţinute în oraşul Cluj-Napoca).

Primele slujbe s-au ţinut într-o casă particulară, iar în anul 1995 s-a construit o biserică din lemn, de mici dimensiuni, pe un teren donat de cantorul parohiei. Biserica poartă hramul "Schimbarea la Faţă", iar slujbele se ţin în fiecare duminică şi sărbătoare din anul 1995 până în prezent.

Fiind o parohie apropiată de Cluj-Napoca, mulţi dintre preoţi au servit comunitatea greco-catolică făcând cu greu faţă multelor solicitări din acea vreme. Printre aceştia amintim pe pr. Copândean Ioan (secretar episcopal la acea vreme, ce a venit să slujească în parohia Popeşti din încredinţarea IPS George Guţiu). Au mai slujit preoţii: pr. Felecan Aurel, pr. Marţian Tiberiu, pr. Nicula Dan, pr. Biriş Ovidiu Pius, şi alţii, iar din data de 7 februarie 2005 până în prezent slujeşte pr. Capătă Cristian-Florin.

În biserică avem icoane din calea crucii, cu mare însemnătate spirituală pentru credincioşii parohiei, pentru că ele au fost achiziţionate şi donate bisericii greco-catolice din Popeşti înainte de anul 1948.

POPEŞTI (Popfalău) (Jud. Cluj).

Plasa, judecătoria, percepţia, telefon, telegraf, gara C.F.R., gara autobus în Cluj, oficiul poştal în Baciu. Se află la 6 km de sediul episcopal şi la 6 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid, edificată în 1890, renovată în 1942, în stare bună, consacrată în 1891 de Ioan Vancea. Poartă hramul Sfintei Treimi. Matricole din 1825. Vizitaţie canonică în 29 IX 1921.

Casă parohială din zid, cu 3 camere, edificată în 1935, în stare mijlocie, aflată lângă biserică. Casă cantorală în stare mijlocie.

Preot: Ioan Traica, paroh. Prim-curator: Teodor Cătană. Cantor: Petru Râpas, diplomat. Crâsnic: Simion Drăgan. Clopotar: Ioan Rus.

Suflete 718. Romano-catolici 9. – Asociaţii religioase: Reuniunea mariană 21 membre. Elevi 90.

Sesiunea: Bisericească prin reforma agrară: arător 8 j 800 st. Parohială veche – arător 8 j 33 st, prin reforma agrară: arător 13 j, fânaţ 10 j. Cantorală veche – arător 2 j 854 st.