Parohia Rodna

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

pr. Vranău Ioan, 1991-2014 (210/10/14.04.1991)

pr. Vranău Pavel, 2014-prezent

RODNA I şi II (Jud. Năsăud).

Oficiile şi gara în localitate. Se află la 153 km de sediul episcopal şi la 40 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, exista la 1473, trecută la Sfânta Unire în 1700. În 1918 s-a înfiinţat parohia a II-a. �Cetatea Rodnei� era cunoscută pe vremea romanilor ca centru metalurgic, exploatându-se aur, argint şi plumb. Biserică din zid edificată în 1825, pe ruinele monumentalei biserici de odinioară, dărâmată de tătari la 1242, renovată în 1859, în stare slabă. Poartă hramul __________________. Matricole din 1808. Vizitaţii canonice în 11 VII 1920 şi 5 VII 1938.

Casă parohială din lemn cu 5 camere, edificată în 1859, renovată în 1925, în stare mijlocie, aflată la 50 m de biserică. Edificii economice nu sunt.

Preot I: Lazăr Sângeorzan, protopop onorar, paroh. Preot II: Ioan Sângeorzan, administrator parohial. Preot III: Simion Timiş, titularul parohiei Sângeorz-Băi II, detaşat la Rodna. Prim-curator: Gherasim Domide. Cantori: Gherasim Domide I. Artene şi Ştefan Filipoi, diplomaţi. Crâsnic: Alexandru Bureacă. Clopotar: Maxim Domide.

Suflete 3690. Romano-catolici 1100 (biserică cu preot Augustin Csankay). Ortodocşi 15. Reformaţi luterani 11. Reformaţi calvini 16. Creştini sectari de diferite confesiuni 11 (casă de rugăciune). Evrei 41 (sinagogă). Aconfesionali 29.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 2 j 786 st, fânaţ 10 j 733 st, păşune 1207 st. Parohială I veche – arător 2 j 1248 st, fânaţ 26 j 1065 st, păşune 9 j 86 st, grădină 1 j 729 st. Parohială II veche – arător 5 j 1245 st, fânaţ 15 j 302 st, păşune 4 j 1150 st. Cantorală veche – arător 3 j 170 st, fânaţ 11 j 1186 st, păşune 1 j 466 st. Alte bunuri: edificiul Şcolii Primare confesionale, edificată în 1825, deteriorat de război.