Parohia Romuli

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

ROMULI (Jud. Năsăud).

Plasa, judecătoria în Năsăud, percepţia, poştă, telefon, telegraf în Telciu, gara C.F.R., gara autobus în localitate. Se află la 140 km de sediul episcopal şi la 37 km de sediul protopopesc.

Parohie înfiinţată în 1768. Biserică din zid edificată în 1905-1908, renovată în 1936, în stare bună, consacrată în 27 IX 1936 de Iuliu Hossu. Poartă hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Matricole din 1806. Vizitaţii canonice în 28 VII 1913 şi 14 IX 1921.

Casă parohială din lemn cu 6 camere, în stare mijlocie, aflată la 150 m de biserică. Edificii economice 2 în stare bună.

Preot: Ioan Pop, paroh. Prim-curator: Nicolae Curtuiuş. Cantor: Vasile Moţ I Dionisie. Crâsnic: Vasile Rus. Clopotar: Teofil Cira.

Suflete 1613. Romano-catolici 20. Ortodocşi 2. Creştini sectari de diferite confesiuni 2. Evrei 32. – Asociaţii religioase: Agru 50 membri, Reuniunea mariană 75 membre. Elevi 119.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 103 st, fânaţ 10 j 921 st, păşune 3 j 507 st. Parohială veche – arător 1 j 1470 st, fânaţ 67 j 1227 st. Cantorală veche – fânaţ 4 j 1200 st, pădure 445 st.