Parohia Suciu de Jos

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

SUCIUL DE JOS (Jud. Someş).

Plasa în Lăpuş, percepţia în Rogoz, judecătoria, poştă, telefon, telegraf, gara autobus în Târgu Lăpuş, gara C.F.R. în Gâlgău la 40 km. Se află la 115 km de sediul episcopal şi la 10 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid, edificată în 1874, renovată în 1904, în stare bună. Poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Matricole din 1832. Vizitaţii canonice în 16 VIII 1922 şi 2 VII 1939.

Casă parohială din lemn, cu 4 camere, edificată în 1934, în stare bună, aflată la 450 m de biserică. Edificii economice 2 în stare bună.

Preot: vacant, administrator interimar Ilarie Cocoară, paroh în Suciul de Sus. Prim-curator: Petru Şanta. Cantor: Victor Lazăr, învăţător pensionar. Crâsnic: Ilie Nichita I. Dascăl. Clopotar: Ioan Cociş.

Suflete 677. Ortodocşi 634 (biserică cu preot Petru Şuteu). Creştini sectari de diferite confesiuni 4. Evrei 3. – Asociaţii religioase: Agru 8 membri, Reuniunea mariană 10 membre. Elevi 140, greco-catolici 72.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 400 st, fânaţ 600 st, pădure 2 j 600 st. Parohială veche – arător 21 j, pădure 8 j 315 st, prin reforma agrară: arător 1200 st, fânaţ 600 st. Cantorală prin reforma agrară: fânaţ 1 j 800 st. Alte bunuri: edificiul Şcolii Primare confesionale, edificată în 1895, în stare slabă.