Parohia Suciu de Sus

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

pr. Aurel Pop, administrator parohial între 07.04.1999 şi prezent

SUCIUL DE SUS (Jud. Someş).

Plasa în Lăpuş, percepţia în Rogoz, judecătoria, poştă, telefon, telegraf, gara autobus în Târgu Lăpuş, gara C.F.R. în Gâlgău la 44 km. Se află la 120 km de sediul episcopal şi la 15 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserică din zid, edificată în 1879, renovată în 1932, în stare bună, consacrată în 12 IX 1886 de Ioan Szabo. Poartă hramul Sfinţilor Vasile, Grigore şi Ioan. Matricole din 1850. Vizitaţii canonice în 27 VII 1858, 17 VIII 1922 şi 3 VII 1939.

Casă parohială din zid, cu 4 camere, edificată în 1898, renovată în 1932, în stare bună, aflată la 300 m de biserică. Edificii economice 4 în stare mijlocie.

Preot: Ilarie Cocoară, administrator parohial. Prim-curator: Filip Pop. Cantor: Todor Filip, diplomat. Crâsnic: Gavril Burzo. Clopotar: Ioan Man.

Suflete 2315. Romano-catolici 3. Ortodocşi 8. Creştini sectari de diferite confesiuni 12. – Asociaţii religioase: Agru 11 membri, Reuniunea mariană 30 membre. Elevi 220.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 6 j 583 st, fânaţ 5 j 1025 st, pădure 9 j, păşune 12 j. Parohială veche – arător 26 j 1128 st, fânaţ 6 j 950 st. Cantorală veche – arător 1200 st, prin reforma agrară: fânaţ 5 j 657 st. Alte bunuri: edificiul Şcolii Primare confesionale, edificată în 1912, în stare mijlocie.