Protopopiatul Iara

administrator protopopial: Pr. Ungureşan Gheorghe Marius

adresa: 407280 Floreşti (CJ) str. Card. Iuliu Hossu, nr. 3
telefon: 264-265767; 0766-329347; email: unguresanmarius@yahoo.com

Parohii componente

1.    Băişoara
407065 Băişoara (CJ)
f.n.
Pr. Popa Axente Sorin, administrator parohial
2.    Crăieşti
Crăieşti (CJ)
str. Principală, nr. 51A
Pr. Lăcan Vasile, administrator parohial
3.    Filea de Jos
407231 Filea de Jos (CJ)
f.n.
Pr. Man Sorin, administrator parohial
4.    Iara
407315 Iara (CJ)
str. Pârâului, nr. 437
Pr. Ciupei Ioan Dacian, administrator parohial
5.    Livada (Şchiopi)
407458 Livada (CJ)
str. Principală, nr. 77
Pr. Man Vasile Gabriel, administrator parohial
6.    Măgura Ierii
407324 Măgura Ierii (CJ)
str. Principală, f.n.
Pr. Man Vasile Gabriel, administrator parohial
7.    Poşaga de Jos
517581 Poşaga de Jos (AB)
str. Principală 122
Pr. Nosa Crinu Aurelian, administrator parohial
8.    Poşaga de Sus I – Belioara
517582 Poşaga de Sus-Belioara (AB)
str. Principală, nr.
Pr. Nosa Crinu Aurelian, administrator parohial
9.    Poşaga de Sus II – Segagea
517582 Poşaga de Sus-Segagea (AB)
str. Principală, nr. 563
Pr. Nosa Crinu Aurelian, administrator parohial
10.    Pruniş
407234 Pruniş (CJ)
str. Principală, f.n.
Pr. Lăcan Vasile, administrator parohial
11.    Vălişoara
407512 Vălişoara (CJ)
str. Principală, nr. 79
Pr. Ivan Alexandru Mircea, administrator parohial