S-a încheiat prima serie a cursului de formare permanentă pentru preoţi (24 feb – 1 mar)

publicat la 6 martie 2014 în Ştiri

Cursul de formare permanentă a preoţilor, din perioada 25 februarie – 1 martie 2014, a fost o iniţiativă a Biroului Pastoral ce a fost validată de către Consistoriu, după care s-a constituit o echipă de organizare. Motivul principal al organizării acestui curs se află în Directoriul pentru slujirea şi viaţa preoţilor, ediţia nouă din 2013, în care se vorbeşte despre organizarea cursurilor de formare permanentă cu preoţii, oferindu-se chiar şi o linie pentru corecta organizare a acestor tipuri de cursuri.

Mergând pe firul indicaţiilor primite prin documentul amintit, cursul de formare permanentă a preoţilor a cuprins primele generaţii de preoţi, într-o structură de 31 de preoţi, care au fost invitaţi la Centru "Manresa" al Călugărilor "Societăţii lui Isus". Tema cursului a fost «Preotul – Părinte, Păstor şi Învăţător», având trei dimensiuni: preotul, ca şi părinte – subliniind dimensiunea paternă de tată al familiei parohiale, preotul ca şi păstor – conducătorul care trebuie să hrănească turma încredinţată lui în păstorire şi preotul ca şi învăţător – principalul vestitor al cuvântului evanghelizator şi catehet în parohie.

imagine

Tot trei dimensiuni a avut şi cadrul practic al acestui curs: mai întâi, dimensiunea verticală, legătura cu Dumnezeu prin rugăciunea comunitară şi individuală – zilnic s-a celebrat în comun slujba Utreniei, Sfânta Liturghie, Ora canonică şi Vecernia, în capela de la Centrul "Manresa", de asemenea, a existat un timp de adoraţie şi momente de rugăciune individuală, discuţii individuale şi timp pentru spovadă. Responsabilul şi coordonatorul acestei dimensiuni a fost Pr. Cristian Sabău, Protopop de Cluj I.

A doua dimensiune practică a fost aceea a cursurilor zilnice, care au avut trei ore de cursuri teologice dimineaţa şi o oră practică seara, deci 4 ore zilnic. După-amiază a fost un timp dedicat discuţiilor pe grupuri pentru împărtăşirea experienţelor proprii şi apoi discuţiilor în plen, pentru eventualele întrebări puse conferenţiarilor din ziua respectivă. Fiecare curs, la încheierea lui, a propus câteva întrebări tematice, ca să existe un subiect pentru discuţiile şi reflexia individuală. Secţiunea cursuri a fost coordonată de către Pr. Consilier Florin Bozântan.

Au existat, de asemenea şi alte momente de întâlnire, de comuniune între clericii eparhiei, momente de vizionare a unor filme sau a unor prezentări tematice, a unor documente, în mod particular a unor documente biblice din biblioteca Episcopiei.

imagine

Putem spune că acest curs de formare permanentă a fost o reuşită prin participarea preoţilor, prin condiţiile deosebite de cazare şi masă, asigurate de către Directorul Centrului, Pr. Olivo Bossa, împreună cu cuvioasele Maici ale Ordinului "Sfântului Vasile cel Mare".

Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru toate harurile primite în aceste zile, se cuvine să mulţumim şi preoţilor care au conferenţiat: Pr. Cristian Langa, Pr. Marcelin Rotaru, Pr. Olivo Bossa, Pr. Titus Sas, Pr. Gabriel Marincaş, Pr. Călin Bot, Pr. Călin Sechelea, Pr. Florin Bozântan şi Pr. Vicar general Mihai Todea, precum şi Economului eparhial Cristian Teglaş şi Cateheţilor Oana şi Radu Capan şi, de asemenea, cuplului Iulia şi Dan, care au dat culoare şi au îmbogăţit tematica cursului nostru.

imagine

Desigur, cursul s-a încheiat cu o evaluare şi un moment de adoraţie pentru a mulţumi lui Dumnezeu, dar trebuie spus că formarea permanentă este o muncă de viaţă preoţească, pe care fiecare preot ca prim element al formării trebuie să o împlinească, tocmai pentru că misiunea preoţească este o misiune ce continuă, nu numai în această viaţă, dar chiar şi dincolo de viaţă. Sperăm că materialele pe care preoţii le-au primit să poate fi utilizate şi în meditaţia proprie, în studiul individual, dar şi în şedinţele protopopiale ce se vor desfăşura în continuare, precum şi, o parte din ele, pot constitui materiale valide pentru cateheză sau discuţii în cadrul propriilor parohii.

Sperăm ca, în continuare, aceste cursuri să meargă înainte pe durata celor trei ani stabiliţi în cadrul Biroului Pastoral şi al Consistoriului eparhial, în aşa fel încât, până în anul 2017, întregul cler eparhial să poată trece prin această perioadă de formare permanentă.

Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru toate harurile primite şi, poate, între cele dintâi, harul comuniunii dintre noi, să rămânem cu acel cuvânt pe care Sfântul Petru îl adresează ucenicilor săi: «Păstoriţi turma lui Dumnezeu încredinţată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste biserici, ci pilde făcându-vă turmei; iar când se va arăta mai-marele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi» (I Pt 5, 2-4).

+ Florentin
Episcop de Cluj-Gherla

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *