Oficiile dedicate marii sărbători a Învierii Domnului în Eparhia de Cluj-Gherla

Publicat pe: 15 aprilie 2014|Secțiunea: Ştiri|

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla invită pe toţi cei care doresc să parcurgă un drum spiritual împreună cu Isus pe Calea Crucii prin Cluj-Napoca, să ia parte la procesiunea ce se va desfăşura pe traseul Piaţa Unirii – Catedrala "Schimbarea la faţă" (B-dul Eroilor nr. 10), miercuri, 16 aprilie 2014, cu pornire la ora 16.30, din Piaţa Unirii. Pelerinajul Căii Crucii cu Isus (coordonat de Asociaţia Uniunea Creştină), este o manifestare din cadrul programului liturgic dedicat pregătirii şi celebrării Sărbătorii Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, ce se va desfăşura în perioada 14-25 aprilie 2014, în Catedrala episcopală "Schimbarea la faţă" în prezenţa Episcopului eparhial Florentin Crihălmeanu, în comuniune cu întreaga lume creştină.

imagine

Astfel, în Sfânta şi Marea Joi, 17 aprilie, în cadrul celebrărilor Vecerniei cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în jurul orei 11.30, este programată Ceremonia Spălării Picioarelor, în cadrul căreia PS Florentin, va spăla picioarele la 12 preoţi şi studenţi seminarişti, precum Domnul Isus Hristos la Cina cea de Taină a spălat picioarele ucenicilor săi. Spălând picioarele ucenicilor, Isus vădeşte semnificaţia profundă a iubirii pe care a dăruit-o şi propovăduit-o prin viaţa şi moartea Sa pe Cruce: iubirea care serveşte, iubirea care se dăruieşte, iubirea care curăţeşte. Corifeul Apostolilor, Petru, se opune, dar Isus îi spune: "Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de Mine." (Io 13, 8) şi înţelegând semnificaţia profundă a celor săvârşite, Petru răspunde: "Doamne, spală-mi nu numai picioarele mele, ci şi mâinile şi capul." (Io 13,9). La fel, fiecare creştin este chemat să primească această iubire a Dumnezeului care se oferă, care primeşte acuzaţiile nedrepte, biciuirea, Crucea şi moartea, chiar dacă pare greu de înţeles, pentru "a avea parte de El" şi de înviere.

Pentru a înţelege mai profund şi a primi darul mântuirii izvorât din Crucea lui Hristos, toţi cei care doresc, în aceeaşi zi a Joii Mari şi Sfinte, de la ora 18.00, sunt invitaţi la Denia celor 12 Evanghelii. Evangheliile ce descriu patimile mântuitoare vor fi declamate în biserică, pentru ca mesajul lor să pătrundă nu doar în minţile, ci şi în inimile celor ce ascultă.

imagine

În timpul Orelor Împărăteşti din Vinerea Mare, începând cu ora 9.00, printr-o procesiune a Ierarhului şi preoţilor celebranţi, epitaful – (o pânză pe care este pictată punerea în mormânt a lui Isus Hristos), va fi scos din altar şi depus într-un loc special amenajat în biserică, pentru ca, aici, de la ora 18.00, să fie săvârşit Prohodul Domnului. Trupul mort pe Cruce al Mântuitorului va fi înmormântat în mod simbolic, şi, conform tradiţiei, peste Biserică se va aşterne liniştea contemplativă, în rugăciune şi meditaţie, după modelul Preasfintei Fecioare Maria care a rămas în tăcere la picioarele Crucii.

Utrenia Învierii Domnului nostru Isus Cristos va încheia timpul de veghe şi aşteptare, fiind celebrată, în atmosferă de bucurie, sâmbătă, 19 aprilie de la ora 23.00. Purtând lumânări aprinse în mâini, în acest an împreună cu întreaga Biserică Catolică de tradiţie bizantină şi latină şi cu Biserica ortodoxă, credincioşii vor cânta cântarea de învingere "Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!", mărturisind Învierea Domnului şi chemând la bucurie.

Toate celebrările Săptămânii Mari şi ale Sărbătorii Învierii din Catedrala episcopală greco-catolică, vor fi însoţite de cuvinte de învăţătură explicative susţinute preoţi profesori şi consilieri eparhiali şi de Episcopul eparhial de Cluj-Gherla.

La celebrarea duminicală solemnă a Sfintei Liturghii din Sfânta şi Marea Duminică a Învierii Domnului, din 20 aprilie, de la ora 10.30, PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, va prezenta poporului credincios Scrisoarea sa Pastorală, cu tema "Bucuria Învierii este bucuria vieţii creştine", chemând la bucurie, pentru că "acesta este marele mister al Învierii lui Hristos, nu la o a doua venire, aşa cum îl aşteptau iudeii, un Mesia triumfător, ci atunci, imediat, după trei zile de la moartea Sa. Acesta este marele mister care trebuie să trezească în sufletele noastre bucuria, pentru că, Învierea lui Hristos nu este o legendă, este o realitate: Hristos a Înviat cu adevărat! (…) Să nu lăsăm să ni se fure bucuria Învierii, căci aceasta este bucuria vieţii.

imagine

Vă doresc zile de sărbătoare luminate, alături de cei dragi, trăite la lumina credinţei, cu bucuria speranţei şi tăria iubirii faţă de Acela care, prin moartea şi Învierea Sa, ne-a deschis nouă tuturor cu bucurie Calea în Adevăr spre Viaţă! Hristos a Înviat!" (Florentin, Episcop de Cluj-Gherla).

V.S.- DIRMM
Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla