Prima Sfântă Împărtăşanie la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca

Luni, 9 iunie 2014, a avut loc Prima Sfântă Împărtăşanie Solemnă pentru trei dintre copiii care fac cateheză la Mănăstirea Maicii Domnului: Ana-Maria Antonia Peterfi, Teodora Tohănean şi Matei David. Sfânta Liturghie a fost celebrată de Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, alături de care au concelebrat pr. Cristian David, capelanul Mănăstirii Maicii Domnului, pr. Lucian Tohănean, pr. Emil Tohănean şi pr. Vasile Nistor.

Cei trei copii au fost însoţiţi în pregătirea lor pentru Prima Sfântă Împărtăşanie Solemnă de către sr. Mihaela Mic, iar prima spovadă au făcut-o cu pr. Sabin Brudaşca. Pregătirea sărbătorii a fost, pentru întreg grupul de copii, un prilej de a conştientiza mai bine faptul că Biserica este o familie în care fiecare este important. Copiii, împreună cu surorile, au pregătit cântecele pentru Sfânta Liturghie, s-au îngrijit de îmbrăcare bisericii mănăstirii în straie de sărbătoare, de pregătirea unui cadru care să îi ajute să pătrundă taina de nepătruns a vieţii cu Dumnezeu; un cadru care să îi ajute să exprime bogăţia sentimentelor trezite în suflet de întâlnirea pentru întâia oară, în mod conştient, cu Dumnezeu în Preasfânta Taină a Euharistiei, sau reamintirea acestui moment, pentru cei mai mari.

Preasfinţia Sa şi-a început cuvântul de învăţătură amintind cuvintele lui Isus Hristos din Evanghelia după Sf. Ioan: "Cel care mănâncă Trupul meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică" (In 6,54), subliniind importanţa acestui moment pentru cei trei copii care, în mod conştient, pentru întâia oară în viaţă, au primit "această Hrană care este garanţie pentru viaţa veşnică." De asemenea, în mod părintesc şi uşor de înţeles pentru mici şi mari deopotrivă, Preasfinţia Sa i-a ajutat să pătrundă ceva din marea Taină a Sărbătorii Rusaliilor, sub auspiciul căreia ne aflăm. "Aşa cum nu vedem vântul însă îi auzim mişcarea; aşa cum nu vedem durerea însă o simţim, tot aşa percepem şi lucrarea Spiritului Sfânt." La Rusalii Spiritul Sfânt este asemănat cu "limbi ca de foc", iar de la foc învăţăm trei lucruri, şi anume: "focul, flacăra lumânării, întotdeauna se îndreaptă în sus; focul nu lasă nici odată umbră; de la un singur foc putem aprinde multe focuri fără ca acesta să se consume."

Plecând de la aceste imagini grăitoare, la ceas de sărbătoare, Preasfinţia Sa a adresat copiilor, şi fiecăruia dintre cei participanţi, câteva îndemnuri: "să fii în toată viaţa ta ca focul, adică inima ta şi iubirea ta să fie mereu îndreptate spre în sus, spre Dumnezeu; iubirea inimii tale să nu lase niciodată urmă de păcat în viaţa ta, aşa cum focul nu lasă urmă şi umbră în razele de soare; încearcă, de la focul iubirii tale, să aprinzi cât mai multe inimi fără ca focul inimii tale şi al iubirii tale să se consume şi atunci vei fi cu adevărat fericit." Preasfinţia Sa şi-a încheiat cuvântul de învăţătură cu urarea "Vă doresc să puteţi să fiţi acest foc al iubirii de care lumea are atât de mare nevoie… Să umblaţi ca fii ai luminii."

Să dea Dumnezeu ca acest început să fie purtător de rod sufletesc pentru cei trei copii, pentru familiile lor şi pentru Biserică, spre mai mare mărirea lui Dumnezeu.

sr. Mihaela

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

imagine

imagine

imagine