Sărbătoarea Naşterii Preasfintei Fecioare Maria – hramul mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca

Publicat pe: 12 septembrie 2014|Secțiunea: Ştiri|

Naşterea Preasfintei Fecioare Maria, prima sărbătoare a anului liturgic, a fost sărbătorită la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca (de pe str. Romul Ladea, nr. 6), luni 8 septembrie 2014, zi însorită de toamnă ce a adus în comuniune peste 800 de credincioşi participanţi la Sfânta Liturghie Arhierească, celebrată, ca în fiecare an cu acest prilej în curtea locaşului mănăstiresc, de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, împreună cu peste 30 de preoţi. Comuniunea în rugăciune a fost extinsă şi prin participarea nevăzută, pe calea undelor, a ascultătorilor din toată ţara a postului Radio Maria, care a transmis în direct întregul program coordonat de Maica Paula, Superioară generală, împreună cu surorile Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului (CMD).

Partea pregătitoare a acestui înălţător eveniment, a fost în după-masa zilei de duminică, 7 septembrie, când, în prezenţa PS Florentin şi a pr. capelan Cristian David, cancelar episcopal, în capela mănăstirii s-a celebrat Vecernia, după care surorile CMD s-au rugat Acatistul Maicii Domnului. Programul de luni, 8 septembrie 2014, a început prin procesiunea prin oraş, de la Catedrala "Schimbarea la Faţă" la Mănăstirea Maicii Domnului, pelerinaj în care au dorit să urmeze Ierarhului de Cluj-Gherla şi preoţilor şi să depună mărturia credinţei prin cânt şi rugăciune, peste 350 de persoane. 

imagine

În cadrul celebrării liturgice ce a urmat, cuvântul de învăţătură al Episcopului eparhial a prezentat semnificaţia momentului: "Imnografia numeşte Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului un moment al bucuriei, un moment în care corurile îngereşti se unesc în cântări de veselie pentru că naşterea Preasfintei Fecioare Maria aduce bucurie cerului, consolare pământului şi groază Diavolului. Această copilă ce acum vede lumina zilei va fi învingătoarea celui rău, celui care din purtător de lumină a ajuns purtător de întuneric, a lui Lucifer. Ea este femeia cea puternică ce va aduce în lume Lumina lumii, Învierea şi Viaţa, pe Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul divin ce va lua trup din trupul ei."

PS Florentin a făcut şi o trecere în revistă a istoricului acestei sărbători, cea mai veche menţiune documentară fiind "o scriere din sec. al II-lea, preluată ulterior în Protoevanghelia lui Iacob, în care se spune că Ioachim şi Ana nu aveau copii şi au fost vizitaţi de un înger care, mai întâi, i-a anunţat că Dumnezeu a ascultat rugăciunile lor şi Ana, deşi era considerată stearpă, urma să zămislească o fetiţă cu un destin excepţional – fetiţa cu numele Miriam, Maria".

Un alt motiv al bucuriei a fost Serbarea Hramului Mănăstirii Maicii Domnului la care PS Florentin s-a referit în partea a doua a predicii: "Ne amintim cu pioşenie de acel 8 septembrie a anului 2003, în care binecuvântam, prin mâna Întâistătătorului Bisericii noastre, actualul Cardinal Lucian Mureşan, Preafericitul Arhiepiscop şi Mitropolit al nostru, acest locaş mănăstiresc. Aici nu este doar o clădire, ci este o oază de linişte spirituală în care, nevăzute, se înalţă rugăciunile arzătoare către Domnul, prin mijlocirea Maicii Domnului, ca o tămâie de bună mireasmă spirituală. Avem în faţa noastră, iubiţi credincioşi, un loc de rugăciune, de exerciţii spirituale, de apostolat. În această casă se face cateheză cu tinerii, se dau consultaţii spirituale, anual în luna mai sunt Zilele de Spiritualitate Mariană, de asemenea, în această Mănăstire au celebrat Sfinte Liturghii mari personalităţi ale lumii catolice. Iată harurile pe care această oază de rugăciune le poartă pentru noi, pentru credincioşii Eparhiei şi pentru toţi cei doritori de rugăciune."

imagine

"Sărbătoarea de azi este ocazia pentru a ura ani sfinţi şi binecuvântaţi Comunităţii Surorilor Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului în această sfântă Mănăstire, care este un sprijin puternic şi de speranţă în rugăciune pentru noi toţi, pentru preoţi, un sprijin în munca noastră pastorală şi apostolică, prin numeroase acte de caritate pentru cei săraci, bolnavi şi neînvăţaţi, conform carismei acestei Congregaţii aşa cum a fost ea dorită la înfiinţare, în anul 1921, de Preasfinţitul Mitropolit Vasile Suciu."

La finalul celebrării liturgice, pr. Cristian David, cancelar eparhial şi capelan CMD, mulţumind mai întâi Domnului "pentru această minunată celebrare", a mulţumit totodată "Maicii Sfinte, Preasfânta Fecioară Maria, pentru că din nou ne-a adunat în comuniunea Bisericii şi ne-a dăruit astăzi, la Sfânta Liturghie, cel mai mare dar de pe acest pământ, pe Fiul lui Dumnezeu. Mulţumim Maicii Sfinte care este mama Bisericii – iată aici Biserica, Episcop, preoţi, credincioşi, persoane consacrate, cu toţii împreună, în comuniune, lăudând şi preamărind pe Bunul Dumnezeu pentru darurile minunate cu care ne-a învrednicit".

Pr. Cristian a mulţumit pentru prezenţă şi comuniune Preasfinţiei Sale Florentin, mons. Mihai Todea, Vicar general, pr. Anton Crişan, Vicar cu preoţii şi persoanele consacrate, pr. Ivon Saburin, preot canadian care activează la Roma, econom al Ordinului "Sf. Vincenţiu de Paul", protopopilor, parohilor, preoţilor participanţi între care pr. Titus Sas – primul preot hirotonit în cadrul Mănăstirii Maicii Domnului în urmă cu 10 ani, pr. Nicolae Anuşcă, Director al Asociaţiei Caritas Mitropolitan, Blaj; un cuvânt de mulţumire a fost adresat diaconilor, surorilor din Ordinul "Sfântului Vasile cel Mare" şi din alte Ordine şi Congregaţii călugăreşti, surorilor din alte comunităţi ale Congregaţiei Maicii Domnului, studenţilor teologi, Corului Angeli şi Corului Surorilor CMD pentru răspunsurile liturgice şi cântările de la Sf. Împărtăşanie; membrelor Reuniunilor Mariane din parohiile din cart. Mănăştur, Grigorescu şi din alte parohii, membrelor Ordinului Terţiar Bazilitan, Asociaţiei Cercetaşii Munţilor care au ajutat la organizarea şi buna desfăşurare a celebrării, grupului de tineri de la Sângeorz-Băi care au contribuit şi ei la buna organizare a acestui praznic. Mulţumiri au fost aduse de asemenea Primăriei Mun. Cluj-Napoca, Poliţiei şi Jandarmeriei, care au asigurat desfăşurarea procesiunii prin oraş, postului Radio Maria, precum şi tuturor binefăcătorilor Mănăstirii Maicii Domnului. "Bunul Dumnezeu să vă răsplătească efortul cu alese daruri cereşti iar noi, de aici, din Mănăstirea Maicii Domnului vă încredinţăm grijii şi ocrotirii Maicii Sfinte".

imagine

Mulţumind în mod deosebit pr. capelan Cristian David şi Preacuvioasei Maici Paula, Superioara generală a CMD, surorilor CMD, dar şi "tuturor celor ce s-au unit în rugăciune în această zi frumoasă", PS Florentin a invitat cât mai multe persoane să facă parte din Reuniunea Mariană, asociaţie care, "alături de surori este o oaste de rugăciune pentru binele Bisericii". În încheiere PS Florentin a pus întreaga adunare sub ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria, invitând ca toţi participanţii să rostească împreună rugăciunea: "Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău, că l-ai născut pe Isus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre. Amin."