Comuniune de rugăciune la trecerea la Domnul a Mitropolitului Nicolae Corneanu

Publicat pe: 30 septembrie 2014|Secțiunea: Ştiri|

Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, alături de întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, se alătură în rugăciune Bisericii Ortodoxe, la despărţirea vremelnică de Eminenţa Sa, Mitropolit Nicolae Corneanu, Arhiepiscop şi Mitropolit al Banatului, cel care a dovedit prin viaţa sa faptul că între Bisericile Ortodoxă şi Greco-Catolică poate exista o relaţia frăţească, bazată pe adevăr şi iubire, în slujirea aceluiaşi Dumnezeu.

Mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru exemplul oferit de Înalt Preasfinţitul Mitropolit Nicolae, fie ca sufletul său să se odihnească în pace, cu drepţii şi cu sfinţii în lumina lui Hristos.

La "naşterea spre veşnicie" a Eminenţei Sale IPS Mitropolit Nicolae Corneanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, a transmis reprezentanţilor Mitropoliei Ortodoxe a Banatului şi tuturor celor ce i-au fost aproape, următorul mesaj de condoleanţe:

Mesaj de condoleanţe la "naşterea spre veşnicie" a Eminenţei Sale IPS Mitropolit Nicolae Corneanu

imagine

În dimineaţa zilei de 29 septembrie am aflat cu durere despre trecerea la Domnul a Înaltpreasfinţiei Sale Nicolae Corneanu, Arhiepiscop şi Mitropolit al Banatului, după o lungă suferinţă. Chipul său senin şi vocea prietenoasă de bun păstor mi-a revenit în memoria sufletului şi la Sfânta Liturghie, pe care am oferit-o la intenţia odihnei nobilului suflet arhieresc în fericirea veşnică a Împărăţiei Cerurilor.

Păstrăm încă vie memoria arhipăstorului înţelept, răbdător şi milostiv, care a avut smerenia şi tăria de a-şi recunoaşte public omeneştile greşeli, vădind astfel cu prisosinţă întâietatea dată încrederii depline în Părintele Milostivirii şi îndemnându-ne şi pe noi, cu sf. Pavel: "ştiu în cine am crezut şi în cine mi-am pus încrederea" (2 Tim 1,12). Lipseşte mult zilei de azi virtutea aceasta, atât de uşor de desluşit în trăirea preabunului şi dreptului Mitropolit Nicolae! Această libertate adevărată, izvorâtă din conştiinţa de a se şti mereu nevrednic şi totuşi împuternicit de harul de Sus, l-a făcut mereu responsabil de cele încredinţate lui de Providenţa divină şi capabil să iradieze lumină, căldură şi mângâiere.

În ultimele decenii, de când am avut bucuria de a-l cunoaşte mai mult, din atitudinea şi gesturile Înaltpreasfinţiei Sale părea a se desprinde convingerea vie că nu poate fi pace fără dreptate şi nici dreptate fără iertare. De aceea am simţit mereu sinceră, curată şi cu adevărat frăţească apropierea şi deschiderea sa faţă de Bisericile Catolice surori.

Va rămâne de neşters în inima şi memoria românilor, nu doar a greco-catolicilor, curajul arhiereului de a face, cel dintâi, un gest de reparaţie morală, retrocedând, cu deschidere sufletească şi spirit de dreptate creştinească, catedrala din Lugoj şi alte multe biserici, proprietarului de drept, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj. Mai mult decât atât, Înaltpreasfinţia Sa a dorit să fie de atâtea ori alături de arhiereii greco-catolici la Lugoj, în momentele importante aniversare sau comemorative, în slujiri şi rugăciune, întrupând un ecumenism adevărat şi nu doar declarat, nu de ochii lumii, ci sub privirea Dreptului Judecător, care ne vrea smerite instrumente spre a-L face pe El cunoscut: "întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii" (In 13,35).

Aceste cuvinte ale noastre se vor o mărturie pentru dragostea pe care ne-a făcut să o simţim Părintele Nicolae. De aceea, ne vom ruga în aceste zile Marelui Arhiereu Isus Hristos, ca sufletul Înaltpreasfinţiei Sale Nicolae să fie aşezat în acel loc veşnic înflorit, veşnic liniştit, alături de ceilalţi arhierei ai Bisericilor Creştine, în deplină unitate, aşa cum El însuşi s-a rugat: "Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis" (In.17, 21).

Să-i fie odihna în lumina înveşmântată,

Iar memoria în veci binecuvântată!

† Florentin Crihălmeanu
Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla

Biroul de presă al
Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla

un comentariu

  1. Livia Becan 1 octombrie 2014 at 18:51 - Reply

    Amin!