Inaugurarea ciclului primar şi a noii clădiri a Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu"

Publicat pe: 10 noiembrie 2014|Secțiunea: Ştiri|

Un pas important pentru învăţământul greco-catolic în Eparhia de Cluj-Gherla a fost inaugurarea ciclului primar şcolar şi a noii clădiri a Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu" din Cluj-Napoca. Evenimentul festiv a avut loc joi, 30 oct. 2014, în prezenţa Episcopului eparhial, PS Florentin Crihălmeanu, a Pr. Director Daniel Tintelecan, organizator al festivităţilor, a elevilor şi profesorilor liceului şi a unui mare număr de invitaţi, autorităţi guvernamentale şi de stat.

Au onorat cu prezenţa acest nou început de drum: d-na Aurelia Cristea Ministru delegat pentru dialog social, d-na Liliana Preoteasa Subsecretar de Stat al Ministrului Educaţiei, dl. Gheorghe Vuşcan Prefectul Judeţului Cluj, dl. Vakar Istvan Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, dl. Ioan Oleleu Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, dl. Gheorghe Şurubaru Viceprimar al mun. Cluj-Napoca, dl. Radu Moisin Consilier local, dl. Marius Nicoară Senator de Cluj, dl. Deputat Vasile Suciu, dl. Valentin Cuibus Inspector şcolar general, d-na Mariana Pop, Inspector şcolar adjunct, inspectori, reprezentanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei, ai altor instituţii şi şcoli, între care Pr. Liviu Vidican Director al Liceului Seminarial Teologic Ortodox, Cluj. Au participat, de asemenea, membri ai clerului eparhial, preoţi vicari, consilieri eparhiali, protopopi, persoane consacrate, studenţi seminarişti precum şi părinţi ai elevilor liceeni.

Pe tot parcursul programului, corul liceului condus de Sora Lucia OSBM, a interpretat lucrări muzicale ce au dat armonie sărbătorii şi au însufleţit-o.

În prima parte a manifestării a fost inaugurat ciclul primar din cadrul Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu".

Începând cu anul şcolar 2014-2015 a debutat prima clasă pregătitoare, urmând ca, în anii următori, să fie deschis şi ciclul gimnazial. Astfel, în această toamnă, 19 copii înscrişi în clasa pregătitoare au intrat pentru întâia oară în clădirea renovată a şcolii de lângă biserica "Bob" (str. Episcop Ioan Bob, nr. 5), unde li s-a amenajat o clasă de studiu luminoasă şi modernă. Aici s-a desfăşurat festivitatea de inaugurare. Mai întâi, Episcopul, preoţii şi studenţii teologi au făcut un Te Deum. După rugăciune s-a tăiat panglica de inaugurare de la intrarea în şcoală şi PS Florentin a binecuvântat cu apă sfinţită clădirea şi copiii din clasa pregătitoare. În continuare a fost dezvelită o placă comemorativă ce menţionează principalii realizatori ai lucrărilor ample de renovare desfăşurate aici între 2011-2013: Episcopia de Cluj-Gherla, Asociaţia Caritas eparhial Cluj şi Asociaţiile Missio-Achen, Germania, Renovabis, Germania şi Porticus, Austria.

Au urmat alocuţiuni susţinute de d-na Ministru Liliana Preoteasa, dl. Inspector Valentin Cuibus şi dl. Senator Marius Nicoară, care au adus felicitări pentru realizarea acestui frumos proiect.

Luând cuvântul, PF Florentin a felicitat pe cei implicaţi în reînnoirea clădirii "pe care, prin bunăvoinţa Guvernului am primit-o ca un act de reparaţie pentru multele clădiri, biserici, case parohiale, mănăstiri, terenuri şi păduri ce au fost luate în dec. 1948".

Al doilea moment a fost inaugurarea noii clădiri a Liceului Greco-Catolic din curtea Episcopiei de Cluj-Gherla (str. Moţilor nr. 24).

Piatra de temelie a clădirii destinată instituţiei de învăţământ greco-catolic a fost binecuvântată la 22 mai 2012. În prezent, construcţia este finalizată, o parte a sălilor de clasă fiind date în funcţiune.

În acest cadru, Pr. Director Daniel Tintelecan a adresat un cuvânt de bun-venit urmat de intonarea imnului naţional. A urmat Slujba de Te Deum şi tăierea panglicii de către PS Florentin şi invitaţii oficiali. S-a trecut, în continuare, la binecuvântarea clădirii cu apă sfinţită şi la dezvelirea plăcii comemorative cu numele realizatorilor: Episcopia de Cluj-Gherla cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, a Asociaţiaţiei Porticus – Austria, a Conferinţei Episcopale Americane şi a Parohiei Greco-Catolice Floreşti.

Au urmat alocuţiuni intercalate de scurte momente corale. Mai întâi, prof. Ciprian Rad a prezentat un scurt istoric al liceului. D-na Ministru Aurelia Cristea, în numele Guvernului României, a felicitat conducerea liceului "pentru toate eforturile pe care le-aţi depus şi să vă asigur de tot sprijinul. Felicitări şi mulţumiri pentru două lucruri esenţiale pe care le sădiţi în sufletele copiilor: respectul şi iubirea faţă de aproapele".

Au urmat discursurile d-nei Subsecretar de Stat Liliana Preoteasa reprezentându-l pe Ministrul Educaţiei, a d-lui Remus Pricopie şi a d-lui Prefect Gheorghe Vuşcan. Dl. Inspector şcolar general Valentin Cuibus a numit liceul greco-catolic, "o şcoală de referinţă la nivelul învăţământului din Jud. Cluj". În continuare, dl. consilier Radu Moisin, reprezentant al Primăriei mun. Cluj-Napoca, a reamintit problemele mari legate de spaţiile pentru câteva dintre liceele clujene, între care liceul greco-catolic, şi şi-a exprimat bucuria pentru noua clădire "care oferă o soluţie definitivă pentru aceste probleme din trecut", menţionând: "la anul, Cluj-Napoca va fi capitală europeană a tineretului. Clujul vă va aparţine în primul rând vouă, tinerilor clujeni. Vreau să vă bucuraţi şi să fiţi mândri de acest oraş".

Mulţumind pentru frumoasele alocuţiuni, Pr. Director Daniel Tintelecan a mărturisit: "purtăm în suflet şi în inimă dorinţa de a dezvolta această şcoală şi de a face ca ea să fie cât mai de folos, atât Bisericii cât mai ales neamului nostru, aşa cum ne învăţa pr. Fernea, cel ce a redeschis liceul greco-catolic din Cluj. Cred că el a purtat acest foc sacru în sufletul său, având în vedere că a făcut parte din primul corp profesoral – avea 32 de ani la acea vreme – şi întreaga perioadă a persecuţiei comuniste n-a făcut decât să-i aprindă mai mult acest foc în suflet şi, imediat ce a fost posibil, a trecut la fapte şi a dat fiinţă din nou acestei şcoli".

După un moment de reculegere pentru înaintaşii noştri, a încheiat şirul cuvântărilor PS Florentin, care a salutat prezenţa autorităţilor guvernamentale şi de stat, mulţumindu-le tuturor pentru participarea la aceste momente de bucurie şi pentru toată susţinerea oferită.

Episcopul de Cluj-Gherla a evocat filele luminoase de istorie ce trebuie să inspire educaţia noilor generaţii: "Consider că realizările pe care astăzi le-am binecuvântat şi Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu", se fundamentează pe trei mari personalităţi: Episcopul greco-catolic Ioan Inochentie Micu Klein, ctitorul Bisericii Mitropolitane a Blajului. El este, de asemenea, cel care în sec. al XVIII-lea a înţeles că românii din Transilvania, cei din Moldova şi cei ce se află la Sud, în Ţara Românească (Valahia), sunt de acelaşi neam, neamul românesc, pe atunci neamul valah. Fiind paroh de sat, el a luptat pentru întâia oară în Dieta Transilvană, unde românii nu erau recunoscuţi, pentru drepturile naţiunii valahe. Iar opoziţia a fost atât de puternică încât era să-l arunce pe fereastră. Acest om a reuşit într-adevăr să înceapă un vis frumos: voia să ctitorească, la Blaj, un "mic Vatican", din punct de vedere al spiritualităţii şi al culturii. Contextul social a făcut ca, vorbind prea deschis şi mergând pe o linie politică accentuată, să nu-şi poată vedea împlinit planul, pentru că a supărat pe marii demnitari şi domnitori ai vremii. A urmat exilul la Viena şi apoi la Roma. Însă urmaşul său, – a doua personalitate care consider că stă la fundamentul acestei şcoli, Episcopul Petru Pavel Aron, a preluat acest vis şi l-a dus la desăvârşirea lui prin deschiderea Şcolilor Blajului, la 11 octombrie 1754. Şcolile Blajului, numite «fântâni ale darurilor», au fost acel loc de unde, spuneau foarte frumos înaintaşii, «aici a răsărit soarele românilor». Aceste şcoli şi-au deschis porţile pentru toţi românii, indiferent de confesiunea lor, iar rodul bun s-a arătat în decurs de jumătate de veac. Au studiat pe băncile lor Samuel Micu, cel ce scria întâia Biblie greco-catolică la 1795, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, cei care au scris şi publicat lucrări despre Istoria Bisericii Româneşti, despre Istoria Neamului Românesc, Marele Catehism şi, de asemenea, alte lucrări care au stat la baza curentului spiritual-social iluminist numit Şcoala Ardeleană, condiţie necesară pentru Revoluţia de la 1848. Ideea de unitate strigată atunci pe Câmpia Libertăţii din Blaj, în apropierea Catedralei Mitropolitane, şi-a găsit mai apoi realizarea, la 1 decembrie 1918, prin cuvântul memorabil pe care, cel mai tânăr Episcop în vremea aceea, hirotonit la 32 de ani, în 1917, IPS Iuliu Hossu, a citit-o pe Câmpia Unirii de la Alba-Iulia: «Astăzi prin hotărârea noastră se înfăptuieşte România Mare, una şi nedespărţită (…). De acum o Românie Mare întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu şi pe credinţa poporului său». Atunci s-a scris cu adevărat istoria unităţii Neamului Românesc, unul dintre idealurile Bisericii noastre, alături de celelalte două: unitatea cu Dumnezeu în primul rând, şi unitatea inter-confesională atunci când Domnul va binevoi.

Iubiţi tineri, voi trebuie să fiţi continuatorii marilor Corifei ai Neamului şi ai Bisericii: Inochentie Micu Klein, Petru Pavel Aron şi Cardinalul cel dintâi al Neamului Românesc, IPS Iuliu Hossu. De pe aceste bănci ale Liceului vostru "Inochentie Micu", voi va trebui să duceţi mai departe lumina Spiritului Blajului, acea lumină care până astăzi luminează de la Blaj. (…)

Închei cu acel cuvânt memorabil care, pentru mine, a rămas emblematic din luna mai 1999, când Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papă al Romei, păşea pe meleaguri româneşti: «educaţi-vă tinerii în spiritul unor ţeluri îndrăzneţe care se cuvin unor fii de martiri!». Amin!".

V.S. – DIRMM

imagine

imagine

imagine

imagine