Seară Ecumenică de Rugăciune pentru unitatea creştinilor la Cluj

Publicat pe: 25 ianuarie 2015|Secțiunea: Ştiri|

Între 18-25 ianuarie 2015, are loc Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Tema de meditaţie propusă în acest an de Biserica din Brazilia este: "A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus: ‘Dă-Mi să beau!‘" (Ioan 4,7). În comuniune cu întreaga lume creştină, la Capela Sf. Iosif din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca, Ierarhul de Cluj-Gherla, PS Florentin, a invitat reprezentanţii cultelor creştine la o Seară de Rugăciune Ecumenică, marţi, 20 ianuarie 2015.

An de an, mulţi credincioşi clujeni participă la seara ecumenică alături de reprezentanţii Bisericilor, pentru a-i asculta, a-i cunoaşte şi a cere împreună de la Dumnezeu darul unităţii. În mod particular, în acest an dedicat persoanelor consacrate, membrii ordinelor şi congregaţiilor religioase au venit în număr foarte mare în Capela Sf. Iosif, pentru idealul unităţii creştine.

Au fost prezenţi numeroşi preoţi, între care pr. Serafim, protopop de Lazio, Roma, preoţi consilieri, precum pr. Daniel Avram, consilier cu mass-media şi ecumenismul, care s-a ocupat de organizarea serii ecumenice; pr. Ioan Mătieş, vicar cu laicii; pr. Marius Cerghizan, consilier pastoral; şi preoţi parohi, precum pr. Mircea Marţian, paroh al parohiei Andrei Mureşanu, cu pr. Ioan Isac, vicar parohial, care au fost şi gazde ale evenimentului; pr. Grigore Ciupe, paroh în Mărăşti, ş.a. Oficiul de rugăciune al Orei a IX-a, cu care a început programul serii, a fost celebrat cu participarea studenţilor Seminarului Teologic "Sfântul Ioan Evanghelistul", împreună cu pr. rector Călin Bot.

S-a intrat în capelă în procesiune, apa vie din fragmentul evanghelic ales fiind simbolizată prin faptul că fiecare invitat a purtat câte un pahar. Paharele aveau diferite culori, însă conţineau aceeaşi apă, şi toţi au turnat această apă într-un vas mai mare. Chiar dacă paharele aveau diferite culori, apa era aceeaşi. PS Florentin a explicat: "Apa din fiecare pahar a devenit acum apa noastră, o singură apă – este, în mod simbolic, ceea ce avem de făcut în continuare prin colaborare: ceea ce este comun, apa vie, iubirea, care nu are nici culoare, nici miros, dar ştim că este esenţială pentru viaţa noastră, acea apă vie să o putem pune împreună ca să devină un izvor dătător de viaţă pentru toţi cei mici, toţi cei care au nevoie de această apă vie şi să fim noi, slujitorii Sfântului Altar, iniţiatorii acestui râu care să cuprindă lumea creştină şi apoi să se extindă şi asupra celorlalţi, să fie un izvor de pace şi binefacere pentru întreaga lume".

imagine

După intrarea în procesiune şi oficiul de rugăciune, a urmat un moment surpriză pentru invitaţi: o fetiţă, Iulia Marţian, a împărţit flori şi a adus pe feţe un zâmbet, cel mai frumos semn de comuniune. PS Florentin a salutat invitaţii, rostind şi un scurt cuvânt introductiv, din care redăm: "Textul principal ales pentru această săptămână de rugăciune este din cap. al IV-lea al Evangheliei de la Ioan, când Isus cere să bea apă de la femeia din Samaria. Invitaţia Mântuitorului este o invitaţie şi pentru noi, fiindcă avem cu toţii nevoie de această apă vie şi Cristos are nevoie de apă vie din partea noastră, de răspunsul nostru de iubire, aşa cum noi avem nevoie de apa Lui vie. Această femeie care vine la fântână căutând apa, pentru că era însetată, descoperă o altă apă, mult mai profundă. Dacă apa era în adâncimea fântânii, femeia aceasta îşi dă seama că în profunzimea sufletului ei lipseşte apa iubirii adevărate, aceea pe care numai Cristos o poate oferi. Astăzi, Isus vine la fiecare dintre noi şi ne cere acelaşi lucru: ‘dă-mi să beau!’, dă-mi din apa vie a sufletului tău, din iubirea sufletului tău, hrăneşte-mă cu iubirea ta. Oare avem suficientă apă a iubirii în sufletele noastre? Iată întrebarea pe care ne-o pune această Săptămână de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor".

La invitaţia pr. Daniel Avram, fiecare reprezentant al cultelor creştine a rostit o meditaţie: din partea Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului a vorbit pr. Cristian Baciu, consilier bisericesc, explicând mai întâi că îl reprezintă pe Mitropolitul Andrei Andreicuţ, care se află în Germania, la Regensburg, la înmormântarea unui preot evanghelic luteran, "ceea ce reprezintă o dovadă a deschiderii Bisericii noastre şi a Părintelui Mitropolit pentru relaţiile ecumenice şi de frăţietate creştinească". Părintele s-a referit apoi la tema dialogului dintre Isus şi femeia samarineană.

"Fraţi creştini, apa cea vie este harul Duhului Sfânt şi credem că acest mesaj a dorit să-l transmită tema din perioada Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor: să fim şi noi deschişi pentru primirea Duhului Sfânt, a Spiritului Sfânt, pentru că El este cel care sfinţeşte viaţa oamenilor, a familiei, a Bisericii şi a societăţii şi în acelaşi timp este şi o dovadă de smerenie a Mântuitorului Isus Cristos. Aşadar, acest exemplu de smerenie să fie şi pentru noi un îndemn ca să fim mai deschişi unii faţă de alţii, să avem o conlucrare şi o cooperare în interesul credincioşilor Bisericilor noastre, a societăţii, deoarece există atâta dezbinare şi este nevoie ca fiecare dintre noi să conlucrăm pentru transmiterea învăţăturii creştine şi a valorilor sufleteşti".

imagine

Reprezentantul Bisericii Unitariene din Transilvania, Dl. Norbert Racz, s-a referit tot la tema ce reprezintă "o trecere dintre hotarele convenţionalului către o întâlnire directă, de la om la om. Isus păşeşte pe un drum al comunicării lipsite de prejudecăţi. Iată deci învăţătura atât de importantă pentru noi, astăzi, aceea că trebuie să trecem peste diferenţele care ne despart. De mai bine de 2000 de ani obişnuim să ne punem etichete unul altuia, suntem diferiţi. Isus trece peste aceste graniţe şi deschide un drum către dialog. Trebuie să urmăm această pildă a Mântuitorului şi să trecem peste prejudecăţi, etichete, preconcepţii şi să vedem omul – creaţia lui Dumnezeu, copilul Tatălui nostru ceresc".

Din partea Protopopiatului Romano-Catolic Cluj-Dăbâca, pr. protopop Kovákcs Sándor a pornit de la convingerea că, după cuvântul Domnului nostru Isus Cristos, "nici porţile iadului nu vor birui Biserica". Referindu-se la dialogul dintre Isus şi femeia samarineană, a observat că "femeia nu cunoaşte darul lui Dumnezeu, nu ştie nici cine este cel care cere să bea. Darul lui Dumnezeu vine prin Isus. Fără Domnul nostru Isus Cristos nu poate exista apa vie care constituie elixirul unităţii creştinilor. Măcar în acest an, 2015, care a început dramatic, trebuie să înţelegem cu toţii că nu există cale de întoarcere de la chemarea comună şi de la a păşi împreună pe calea ecumenică. Speranţa unităţii creştinilor este ca un curcubeu de pace, de dreptate şi de fraternitate, alimentat de apa vie evanghelică ce leagă cerul şi pământul. Este un semn al alianţei pe care Dumnezeu o pune între Sine şi oameni, de a gusta, de a povesti, de a trăi şi de a gândi la Dumnezeu şi la unitate, la Dumnezeu şi la creaţie, care se unesc în Cristos cel răstignit şi Înviat!"

A urmat pr. Gál Sándor, consilier eparhial al Episcopiei Reformate a Ardealului, care a vorbit despre situaţia din Brazilia – ţara cu cel mai mare număr de catolici din lume, cu discrepanţa dintre cartierele sărace şi bogate, Brazilia fiind o ţară care se zbate între diferite credinţe religioase, între mai multe rase umane, în care există o realitate dură. Astfel, "alegerea temei Octavei nu este întâmplătoare – Isus le dă să bea celor însetaţi din izvorul apei vieţii". În societatea de astăzi se pune întrebarea unde este Isus în situaţiile limită şi ce înseamnă a bea din apa vie? Privind la episodul evanghelic al femeii din Samaria, putem obţine răspunsul la întrebările dureroase: "Isus e acolo unde se solicită apa vie. În Israel apa e o comoară, câteodată şi un mic izvor este un dar. Iar apa care nu se vede, care curge şi în timpul secetei este apa vie pe care Isus o oferă, apa pe care dacă o bei nu vei mai înseta. Să bei din apa vie înseamnă să crezi în Isus. Isus este acolo unde este adorat în duh şi adevăr, mărturisit cu adevărat şi acceptat drept Cristos. El a venit să ne caute, să ne găsească, să ne mântuiască şi prin jertfa Sa personală să obţină pentru noi harul şi dreptatea lui Dumnezeu şi viaţa veşnică".

Pr. Oliver Fejer, secretar eparhial, din partea Episcopiei Evanghelice Luterane, a făcut o rugăciune de mulţumire şi de cerere: "Doamne, aprinde în inimile noastre dorinţa de a depăşi tot ceea ce ne desparte, pentru ca să putem vedea un singur Cristos în trupurile noastre. Ca fii ai pământului, ne dăm seama că suntem pelerini în darul minunat al Creaţiei. Ajută-ne să respectăm Pământul ca pe o creaţie a Ta, învăluie-ne în iubirea Ta, ca să putem recunoaşte chipul lui Dumnezeu în fiecare persoană pe care o întâlnim. Fie să putem celebra frumoasa diversitate a vieţii umane şi să vedem în ea un semn al fidelităţii Tale veşnice faţă de poporul Tău".

imagine

În continuare, pr. predicator Valentin Tartamuş, din Biserica Apostolică "Râul Vieţii", a deschis pagini din Sfânta Evanghelie, arătând ce înseamnă imperativul "dă-mi să beau!": a căuta pe cei mici, pe cei marginalizaţi, în ei Isus suferă şi astăzi. PS Florentin a mulţumit oaspeţilor, îndemnând: "Isus ne cere, prin cei mici, să-i dăm să bea. De aceea, să-i oferim dragostea noastră. Noi putem împiedica unitatea, dar unitatea nu o facem noi, este un dar de sus pe care suntem obligaţi să îl aşteptăm şi pentru care trebuie să ne rugăm. Aşa cum apostolii se rugau împreună pentru coborârea Duhului Sfânt, şi noi trebuie să ne rugăm şi să credem că, la ceasul rânduit, El ne poate oferi acest dar, care este strict lucrarea Lui, pentru că unicul artizan al unităţii în perfectă diversitate este Spiritul Sfânt". În încheiere, participanţii la Seara Ecumenică de Rugăciune şi-au oferit un semn al păcii şi al dragostei creştine.

imagine