Întâlnire de evaluare a planurilor integrate de dezvoltare eparhiale

Publicat pe: 17 februarie 2015|Secțiunea: Ştiri|

Astăzi, 17 februarie 2015, la sediul Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, în sala de şedinţe, s-a desfăşurat o întâlnire a comisiilor eparhiale de redactare a planurilor integrate de dezvoltare, convocată şi moderată de Monica Kleck, referent Renovabis pentru România. Amintim că în a doua parte a anului 2014, cele şase Eparhii ale Bisericii Greco-Catolice au lucrat fiecare pentru un plan integrat de dezvoltare (PID), existând şi patru întâlniri la nivel inter-eparhial: la Blaj, la Oradea, la Baia Mare, şi în fine la Cluj-Napoca. Aceste PID-uri au fost trimise la Renovabis în luna ianuarie a acestui an, fiind prezentate la sfârşitul acelei luni la o întâlnire a mai multor finanţatori catolici, din Germania dar şi din alte ţări precum SUA, Marea Britanie sau Polonia.

imagine

Primul moment, după prezentarea participanţilor, a constat în punerea în comun a opiniilor privind plusurile şi minusurile din procesul de redactare, răspunzându-se de asemenea la întrebările "Ce a lipsit?", respectiv "Ce am învăţat?" din acest proces. Timpul avut la dispoziţie pentru lucrul la PID a fost în general considerat prea scurt, dar între aspectele percepute ca pozitive în viziunea tuturor a fost mai întâi oportunitatea de cunoaştere între Eparhii a realităţilor locale, respectiv însăşi reflecţia realizată în aceste luni şi concretizată în documentele redactate. Referentul Renovabis a împărtăşit apoi experienţa prezentării PID-urilor în faţa finanţatorilor, faptul că aceste planuri au constituit pentru ei o surpriză plăcută. Pe moment, Renovabis a susţinut şi coordonat munca de redactare a PID-urilor doar cu Biserica Greco-Catolică din România, dar iniţiativa se va extinde în timp şi în alte ţări, precum şi la ritul latin. Desigur, nu au fost doar aspecte pozitive, comisiile prezente fiind informate şi asupra unor aspecte de îmbunătăţit, de natură tehnică, dar nu numai.

imagine

Un alt punct esenţial al întâlnirii l-a constituit înţelegerea paşilor următori, dat fiind că planul integrat de dezvoltare are nevoie acum de detaliere în planuri concrete de activităţi, de monitorizare a fiecărei priorităţi în parte, de identificarea stadiilor curente şi a indicatorilor de urmărit pentru raportarea la final de drum – PID-urile sunt pentru perioada 2015-2019. În ultima parte a întâlnirii s-a tratat problema cunoaşterii de către preoţi şi credincioşi a planului integrat de dezvoltare din Eparhia proprie. Acest fapt, s-a văzut în timpul lucrărilor, a fost deja făcut prin diverse întâlniri (adunări eparhiale, întâlniri protopopiale, întâlniri cu laicii), dar se va continua prin diverse mijloace, inclusiv prin canalele de presă ale Bisericii. După ce i s-a mulţumit Monicăi Kleck pentru participare, pentru cele împărtăşite şi în general pentru sprijinul acordat Bisericii Greco-Catolice, întâlnirea s-a încheiat cu masa de prânz la cantina Episcopiei.

imagine