Sărbătoarea Sf. Gheorghe – vizită pastorală în parohia Gheorgheni

Publicat pe: 27 aprilie 2015|Secțiunea: Ştiri|

A devenit o tradiţie ca în sărbătoarea Sfântului Gheorghe Ierarhul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, să celebreze Sfânta Liturghie în capela parohiei "Sfântul Gheorghe" din cartierul Gheorgheni, cu prilejul serbării hramului acestei parohii clujene. Data de 23 aprilie a fost şi în acest an o zi de bucurie pentru parohia Gheorgheni şi pentru pr. paroh Florea Gheorghe, care a împlinit 23 de ani de slujire preoţească. Mai mulţi preoţi au răspuns invitaţiei de a participa la momentul sărbătoresc alături de credincioşii parohiei "Sf. Gheorghe" şi de cei doi păstori, pr. paroh Florea şi pr. vicar Sabin Brudaşca. Între aceştia: pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I, pr. Cristian David, cancelar eparhial, pr. Horaţiu Cipleu care face pastoraţie în Franţa, pr. Cristian Goia din parohia Someşeni şi pr. Ieremia, călugăr al Ordinului "Sf. Vasile cel Mare".

Cuvântul de învăţătură al Preasfinţiei Sale l-a înfăţişat pe Sf. Gheorghe, simbol al luptei pentru credinţă. "Este cunoscut faptul că Sf. Gheorghe a murit mărturisitor al credinţei, în Libia Palestinei sau în zona Capadociei – Peninsula Anatolică. În timpul persecuţiei Împăratului Diocleţian i s-a cerut o mărturie de credinţă în împăratul roman şi Gheorghe ar fi refuzat cu hotărâre, mărturisindu-şi credinţa în Hristos. Se spune că a fost torturat, dar nu a pătimit cu nimic şi atunci s-a hotărât să i se taie capul. Aceasta este legenda păstrată în tradiţia Bisericii, dar ceea ce ştim cu exactitate este că, după 314 (anul Edictului de la Milano prin Împăratul Constantin), creştinii aveau o veneraţie deosebită pentru Sf. Gheorghe. El este considerat mare Mucenic şi Purtător de biruinţă – deşi nu s-a luptat în mod real în lume, dar s-a luptat în plan spiritual. Biruinţa Sf. Gheorghe este o biruinţă spirituală, el este cel care biruie dragonul – simbolul răului, al ispitirii care vine în această lume."

Modelul oferit de Sf. Gheorghe este o ilustrare şi a fragmentului evanghelic al zilei, referitor la prigoana lumii asupra celor ce îl mărturisesc pe Hristos, în care Isus spune ucenicilor Săi: «Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte» (Ioan 15,19). PS Florentin a explicat: "În general, în limbajul uzual, când spunem că ceva este lumesc, înseamnă că este trupesc, este un lucru nerecomandat sau chiar dăunător. Dar noi, creştinii, aşa cum am cântat: «câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat», suntem cu toţii persoane consacrate. În acest An al Vieţii Consacrate, să ne aducem aminte de consacrarea noastră prin Botez, de faptul că trăim în lume, dar nu trebuie să fim ai lumii, să ne lăsăm contaminaţi de comportamentul lumii, pentru că noi suntem ai lui Hristos. Noi «am fost dobândiţi cu mare preţ», spune Sf. Apostol Pavel, iar preţul nostru este preţul plătit de Hristos, răscumpărarea de pe lemnul Crucii."

În încheiere, pr. Florea Gheorghe şi-a mărturisit recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru toate darurile Sale, mulţumind totodată Preasfinţiei sale Florentin pentru susţinere şi pentru prezenţa sa în mijlocul credincioşilor. Răspunzând, PS Florentin a mulţumit la rândul său "Bunului Dumnezeu pentru această zi cu adevărat frumoasă şi dacă Dumnezeu i-a cerut Sfântului Gheorghe martiriul şi mărturisirea de credinţă, nouă, astăzi, ne cere o altfel de mărturisire a credinţei, în plan spiritual: ne cere să fim puternici în lupta pe care trebuie să o ducem pe acest câmp de luptă care este sufletul nostru. Pe lângă aceasta, ni se cere şi mărturia pentru lume: noi suntem aleşii din lume, aceia care prin Botez suntem consacraţi urmării lui Hristos. Dorim să-I urmăm lui Hristos pentru a ne împărtăşi şi de viaţa lui Hristos, de viaţa veşnică. În plus, parohiei Sf. Gheorghe i se cere şi o altă mărturie: aici va trebui să mărturisim pe Hristos prin noua construcţie a bisericii parohiale. De aceea, vă invit să strângeţi rândurile împrejurul pr. paroh pentru ca, împreună, să putem duce la bun sfârşit atât zidirea noii biserici, cât mai cu seamă zidirea interioară a bisericii sufletelor noastre".

La ceas aniversar Episcopul eparhial a făcut urarea: "În numele Curiei episcopale, a preoţilor aici prezenţi, în numele credincioşilor, să urăm pr. paroh Gheorghe întru mulţi, sfinţi şi binecuvântaţi ani de păstorire, ca să rămână pentru noi un învăţător al cuvântului, un sfinţitor prin Sfintele Taine şi un conducător al turmei încredinţate spre păstorire". Serbarea Hramului parohiei Sf. Gheorghe s-a încheiat printr-o agapă fraternă în spirit de comuniune şi bucurie, în luminoasa zi de primăvară cu natura înverzită şi îmbobocită, gătită la rândul ei în strai sărbătoresc, semn al biruinţei marelui Mucenic Gheorghe asupra balaurului, a biruinţei vieţii asupra morţii prin Învierea lui Hristos.

imagine

imagine

imagine