Fericire, inimi deschise, entuziasm la deschiderea Întâlnirii Naţionale a Tineretului la Cluj-Napoca

Publicat pe: 23 iulie 2015|Secțiunea: Ştiri|

Atmosferă de intensă efervescenţă spirituală la sediul Episcopiei de Cluj-Gherla, în după-amiaza de miercuri, 22 iulie 2015, la deschiderea oficială a Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic, în prezenţa a aprox. 2000 de tineri, 100 de preoţi, zeci de persoane consacrate din întreaga ţară. De asemenea, la INTC participă şi grupuri de tineri din afara ţării: Franţa, Italia, Polonia, Ucraina şi Republica Moldova.

În preajma momentului programat pentru deschiderea INTC, sute şi sute de tineri soseau din toate Diecezele şi Eparhiile Bisericii Catolice de rit bizantin şi latin, fiecare cu propria bucurie, cu propria culoare şi lumină în suflet, culori care puse împreună au creat un curcubeu minunat ce poartă numele tinereţe! Reprezentanţi ai Eparhiilor şi Diecezelor prezente, cu flori în mâini şi zâmbete pe chipuri, urmând semnul de biruinţă al Crucii lui Hristos, împreună cu Episcopii lor, au intrat în procesiune pe platoul din curtea Episcopiei unde se află podiumul central al INTC 2015.

imagine

La momentul deschiderii oficiale INTC 2015, au participat Ierarhii: PS Virgil Bercea, Episcop de Oradea Mare, PS Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti, şi PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, gazda evenimentului. Totodată, Purtătorul cheilor oraşului Cluj-Napoca şi demnitari oficiali, artişti de renume de muzică populară şi tineri iubitori de cântec şi armonie, cu toţii şi-au dat mâinile pentru a face să strălucească soarele răsărit deasupra Clujului, deşi era spre seară – lumina fericirii izvorâtă din suflete pline de credinţă.

Programul a fost prezentat de pr. Daniel Avram, consilier eparhial şi de reprezentanţii ASTRU-Cluj. În primele momente, pr. Daniel a adresat un salut de bun-venit tuturor tinerilor, „în Eparhia de Cluj-Gherla, în oraşul din inima Transilvaniei, Cluj-Napoca, în Capitala Europeană a Tineretului 2015, în grădina Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla unde odinioară, în răcoarea serii, se plimba întâiul Cardinal al Neamului Românesc, Iuliu Hossu! Bine aţi venit la INTC 2015, Cluj-Napoca!” Întâlnirea a început cu rugăciunea Tatăl nostru, care s-a rostit de către toţi împreună, într-o inimă şi un gând, după care PS Florentin a dat binecuvântarea arhierească.

În continuare, s-a citit mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc pentru INTC 2015, Cluj-Napoca, semnat de Cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sanctităţii Sale, prin care Sfântul Părinte Papa Francisc îşi îndreaptă gândul său cordial şi afectuos, exprimând apropierea sa faţă de această iniţiativă şi-i invită pe dragii tineri să facă să transpară prietenia cu Isus prin atitudinea şi modul lor de a se comporta, să se gândească mereu că sunt mici mlădiţe ataşate viţei de vie care este Isus şi să simtă curgerea sevei vitale a Spiritului Sfânt şi să aducă roadă multă, să fie curajoşi, răbdători, smeriţi, capabili să împărtăşească dar şi să se diferenţieze, să se bucure cu cei care se bucură şi să plângă cu cei care plâng, să răspundă răului cu bine, şi aşa să fie vestitori credibili ai Evangheliei”.

imagine

Un semn de solidaritate a fost cuvântul pr. Iustin Tira, Vicar al Mitropoliei Ortodoxe a Clujului, care a transmis tinerilor un mesaj din partea Înaltpreasfinţiei Sale Andrei Andreicuţ. Pr. vicar Iustin Tira din partea Mitropoliei Ortodoxe a Clujului a rostit un cuvânt şi un mesaj din partea Înaltpreasfinţiei Sale Andrei Andreicuţ, exprimând convingerea că „Biserica are trecut, prezent şi cu certitudine are viitor. Trecutul în bună parte îl cunoaştem şi el înseamnă sfinţi, martiri, mărturisitori şi creştini care şi-au trăit viaţa în duhul Evangheliei lui Hristos, ca parte din Instituţia Sa sfântă, Biserica pe care a întemeiat-o pe lemnul Crucii. Are prezent, din care facem parte noi, creştinii de astăzi, cu viaţa mai mult sau mai puţin în bună rânduială aşezată, dar care totuşi, facem parte din Trupul mistic al Bisericii lui Hristos. Şi, în fine, cu ceritudine, Biserica are viitor, care însemnează tinerii pe care-i reprezentaţi dvs. aici. Faţă de aceşti tineri ai Bisericii lui Hrstos, noi, maturii, avem responsabilitatea în faţa lui Dumnezeu şi a Bisericii de a-i creşte, de a-i forma, de a-i pregăti spiritual şi cultural pentru a deveni mădulare ale Bisericii”.

PS Virgil a transmis apoi tinerilor mesajul Conferinţei Episcopilor Catolici din România, cărora le-a reamintit: „astăzi, aici şi acum, Isus v-a chemat şi v-a chemat în special pe voi, tinerii. V-a chemat pentru a căuta şi a găsi fericirea”, amintind totodată îndemnul Papei Francisc, că Fericirile trebuie să fie „un program de viaţă şi de trăire în comuniune cu Domnul, cu Sfânta Treime”. „Fericirile sunt ceea ce a trăit cu adevărat Isus Cristos şi ne-a lăsat moştenire. Fericirile sunt daruri ale Spiritului Sfânt, care lucrează în voi atunci când îl primiţi pe Domnul. Fericirile reprezintă atitudinea noastră interioară atunci când suntem interpelaţi de Domnul. Fericirile sunt un program pe care l-am primit de la Domnul, pe care trebuie să ni-l asumăm, care să devină al nostru”.

 

Domnul „ne cheamă pe fiecare dintre noi la fericire. Astăzi, din nou ne cheamă să fim curaţi cu inima pentru a-l vedea pe Dumnezeu şi a fi cu adevărat fericiţi. Domnul ne cere să avem conştiinţa curată, inima senină şi nevinovată, să fim fără de păcat şi liberi cu spiritul. Inima curată înseamnă că viaţa noastră interioară trebuie să fie transparentă, curată, înseamnă că îl iubim şi să îl respectăm pe aproapele. A fi curat cu inima înseamnă a fi bucuros, a fi tu însuţi. Inima curată înseamnă a şti să te rogi, înseamnă să facem – în numele Domnului – doar binele. Inima curată înseamnă să fim sarea pământului şi lumina lumii”.

imagine

După un moment de armonie cu Corul Angeli, care a cântat refrenul Imnului INTC 2015, Imn ce va însoţi aceste zile, reprezentaţii autorităţilor locale şi centrale s-au adresat tinerilor:

Dl. Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte şi-a exprimat bucuria şi emoţia de a se afla la Cluj, prilej de a-şi aminti personalităţi eminente, memorabile, ale Bisericii Greco-Catolice, precum Înaltpreasfinţitul George Guţiu, pr. Tertulian Langa, mărturisitori ai credinţei. Şi-a mai reamintit: „am avut onoarea ca, la o săptămână după Revoluţie, să fiu invitat să mă alătur celor care au pregătit Decretul lege nr. 9, din 31 decembrie 1989, privind legalizarea Bisericii Greco-Catolice după 41 de ani de suferinţe şi să particip la foarte multe momente importante din viaţa Bisericii Greco-Catolice”. De asemenea, a mulţumit pentru prilejul de a se afla în mijlocul tinerilor la această întâlnire, subliniind însemnătatea acestui eveniment ce se desfăşoară în oraşul care are statutul de Capitală Europeană a Tineretului şi reuneşte tineri din întreaga Europă la un lung şir de evenimente organizate şi cu sprijinul Guvernului României. „Întâlnirea tineretului catolic din anul acesta stă sub semnul solidarităţii între generaţii şi semnifică odată în plus ancorarea identităţii catolicilor români într-o tradiţie a mărturisirii creştine, întruchipată de nou-recunoscuţii martiri ai Bisericii Catolice sub ocrotirea cărora a fost aşezată şi Întâlnirea de aici (nn. Sfinţii Patroni ai INTC 2015 sunt: Papa Ioan Paul al II-lea, Fericitul Szilárd Bogdánffy, Fericitul János Scheffler, Fericitul Vladimir Ghika şi Fericitul Anton Durcovici). Aşezarea INTC sub ocrotirea acestor sfinţi invită la o reflexie comună asupra rădăcinilor puternice şi profunde ale tradiţiei creştine din ţara noastră, asupra valorilor care ne unesc ca societate multietnică şi plurireligioasă şi asupra responsabilităţii noastre comune, ca popor şi ca societate de a le asuma şi a le perpetua într-o lume globalizată”.

În continuare, prof. dr. ing. Gheorghe Ioan Vuşcan, Prefect al Jud. Cluj, a spus: „am convingerea că în aceste zile veţi găsi multe ocazii de bucurie şi de fericire la Cluj. Dar, bucuria noastră nu va fi completă dacă nu ne vom gândi la cei de lângă noi, care s-au îndepărtat de fericire – cei care caută o falsă fericire în droguri, cei se îndepărtează de şcoală prin abandonul şcolar, dar şi cei care nu găsesc un loc de muncă şi-şi caută fericirea în altă parte. Eu cred că fericirea nu poate exista fără educaţie, fără credinţă în Dumnezeu, fără iubire şi cred că toţi avem această menire a a fi împreună de a ţine tinerii şi copiii mai mult în şcoală, în Biserică, în credinţa în Dumnezeu”.

Purtătorul cheilor oraşului, dl. Emil Boc, a mulţumit pentru alegerea, cu ocazia INTC 2015, a oraşului Cluj-Napoca, Capitala Europeană a Tineretului, „anul acesta singurul oraş din Uniunea Europeană care are şansa de a avea acest statut este municipiul Cluj-Napoca. Clujul este un oraş multicultural, un loc unde se întâlnesc diverse religii, universităţi, locul unde toţi suntem diferiţi şi toţi suntem împreună. Este un loc în care vrem ca şi dvs. să vă întoarceţi ca şi studenţi, un loc în care, împreună cu Dumnezeu să mergeţi pe drumul bun. Vă doresc să petreceţi clipe frumoase în Capitala Căutătorilor de fericire, şi să vă întoarceţi cu mare drag aici unde sunteţi primiţi din suflet, în mun. Cluj-Napoca”.

Din partea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj a vorbit dl. Istvan Vakar, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, care mai întâi a rostit salutul catolic „Lăudat să fie Isus!” în mai multe limbi, continuând: „Suntem în Cluj, în capitala Transilvaniei, unde pe vremea când în Europa erau războaie între diferite credinţe, la noi erau libertăţi. E adevărat, a venit Reforma, dar Isus Hristos, când a deschis mâna, pe toţi i-a primit: tineri, bătrâni, credincioşi, necredincioşi, ne cheamă în casa lui. Isus este unul. Noi aici, în Cluj, în Kolozsvar sau în Klausenburg, ne simţim acasă, şi suntem un oraş primitor, putem primi pe toată lumea în casa noastră, în casa Domnului. Dacă doi sau trei se adună în numele Meu, sunt şi Eu acolo. Oare, astăzi, când aşa mulţi s-au adunat, nu-L simţim că este cu noi? Este, Îl simţim cu toţii, simţim acea fericire pe care o radiază atât din tristeţea Crucii, cât şi din bucuria Naşterii, a Ieslei”. A adresat apoi şi un cuvânt în limba maghiară pentru participanţii maghiari.

În şirul alocuţiunilor, a urmat cea a d-lui Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babes Bolyai, care a spus: „am auzit că sunteţi în căutarea fericirii, dacă e aşa, sunteţi în locul potrivit: mai întâi pentru că, Clujul, este Capitala Europeană a Tineretului. În al doilea rând, sunteţi la Cluj-Napoca unde sigiliul Romei s-a pus în urmă cu aproape 2000 de ani, deopotrivă din punct de vedere etnolingvistic şi spiritual, pentru că între militarii veniţi de la Roma şi colonişti s-a dovedit că erau cu siguranţă şi purtătorii Cuvântului lui Dumnezeu. Sunteţi, dintr-un anumit punct de vedere, cel mai tânăr oraş din România: oraşul are cca 400.000 de locuitori, dintre care, 100.000, sunt studenţi – ceea ce înseamnă că fiecare al patrulea locuitor al acestui oraş este student! În plus, aici funcţionează, cea mai veche, fondată de Părinţii Iezuiţi în 1581, cea mai mare şi din câteva puncte de vedere, cea mai prestigioasă, Universitate din România, Universitatea Babes-Bolyai, singura care are trei limbi oficiale de studiu şi în care se pot studia diferite discipline în alte patru limbi internaţionale. De asemenea, sunteţi în locul potrivit pentru că acesta este, din multe puncte de vedere, cel mai creştin oraş ecumenic din România. În această cetate, fondată în urmă cu 2000 de ani, funcţionează – caz unic – cinci scaune creştine, cel puţin episcopale şi patru Facultăţi de Teologie creştină, toate patru membre ale Univeristăţii Babes-Bolyai, între care şi prestigioasa Facultate de Teologie Romano-Catolică şi cea de Teologie Greco-Catolică. De aceea, vă îndemn, cu toţii să fiţi studenţi la Cluj, să prindeţi gustul aerului acestui oraş, să prindeţi gustul cursului unduitor al Someşului şi să vă simţiţi aici ca acasă şi primul cântec pe care să-l învăţaţi ca studenţi să fie: «se duc studenţi stol după stol, dar Clujul nu rămâne gol». De aceea, vă îndemn să ne bucurăm împreună în căutarea fericirii! Gaudeamus Igitur!”

Domnul Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babes Bolyai

Dl. Vlad Pop, preşedintele Federaţiei Share Faith, a explicat participanţilor INTC, că „titlul de Capitală Europeană a Tineretului este acordat unui oraş, vreme de un an, de către Forumul European de Tineret, structură la nivel european care reprezintă milioane de tineri din Europa. Acest titlu a fost câştigat de Cluj-Napoca datorită muncii unor tineri ca şi dvs., şi a suportului Administraţiei Publice locale, regionale, şi naţionale. În cadrul acestui program, Cluj-Napoca, 2015, Capitală Europeană a Tineretului, sunt foarte multe activităţi educaţionale, sportive, de sănătate, dar şi spirituale. În anul 2014 au avut loc mai multe întâlniri la nivel de Cluj, între tineri de mai multe confesiuni la iniţiativa ASTRU Cluj, şi, astfel, s-a înfiinţat Direcţia «Share Faith» în cadrul Capitalei Europene de Tineret, care în acest an implementează programul spiritual în acest eveniment”.

Ultimul cuvânt l-a avut PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, care a început salutând oaspeţii prezenţi la deschiderea INTC, mulţumindu-le pentru participare şi pentru buna colaborare. I-a salutat apoi pe tineri, urându-le în cele trei limbi, engleză, română şi maghiară: „Dragi tineri, fiţi bineveniţi în Capitala căutătorilor de fericire! […] Iubiţi tineri, tocmai datorită prezenţei voastre aici la Cluj, Capitala Transilvaniei devine, în perioada 22-26 iulie, o întreită capitală, este Capitala Europeană a Tineretului, Capitala Tinerilor Catolici, dar, având în vedere moto-ul propus de Sfântul Părinte, Papa Francisc, pentru acest an şi ales pentru Întâlnirea noastră Naţională, putem afirma că este şi Capitala «căutătorilor de fericire», deci voi sunteţi căutătorii de fericire în aceste zile. Dar ne întrebăm unde şi cum să căutăm fericirea, care este adevărata fericire? Oare putem fi fericiţi în Biserica şi lumea de astăzi? Iată câteva din întrebările asupra cărora, împreună cu pr. Daniel Ange din Franţa, căruia îi mulţumim pentru prezenţă, împreună cu Episcopii noştri aici prezenţi şi cu cei care vor mai veni, vom putea reflecta şi căuta răspunsuri potrivite în aceste zile. De asemenea, vom încerca să împletim viaţa spirituală cu cea culturală. Rugăciunea cu distracţia, apropierea de Dumnezeu cu apropierea de prieteni”.

imagine

 

PS Florentin a mulţumit tuturor celor ce participă şi organizatorilor evenimentului şi i-a întrebat pe tineri: „Dragi tineri, doriţi să petreceţi patru zile de bucurie şi fericire în vacanţa voastră de vară? Atunci participaţi cu bucurie la INTC, Cluj, 2015. De voi şi de inima voastră deschisă depinde în exclusivitate dacă, aici, la Cluj, veţi petrece zile intense de fericire, de bucurie, de prietenie, de comunine, apropiindu-vă mai mult de Dumnezzeu, sau va fi doar o simplă vizită turistică. Motoul Întâlnirii voastre este «căutători de fericire». Vă invit, deci, cu ochii inimii curaţi şi larg deschişi să căutaţi peste tot fericirea şi bucuria în aceste zile la Cluj, iar cei care o vor găsi, vor dobândi marele premiu: «Fericiţi cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu» (Matei 5,8). Aşadar, spunem cu Sf. Apostol Pavel: «Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. nu vă împovăraţi cu nici o grijă şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile şi cugetele voastre întru Hristos Isus!»”.

Prima zi a INTC 2015 s-a încheiat cu Festivalul tinerilor: Grupul ASTRU din Gherla, coordonat de pr. Edmund Dujardi, a susţinut un concert folk, tinerii din Mişcarea Focolarelor au prezentat o scenetă – Chiara Luce; A urmat programul de muzică şi dansuri populare susţinut de Ansamblul maghiar de dansuri Ordogtergye; Ansamblul Mărţişorul şi cunoscuta interpretă Sava Negreanu Brudaşcu. Au fost momente de o înaltă ţinută artistică care au produs ropote de aplauze şi multă bucurie. Cuvintele care au caracterizat prima zi INTC 2015, la Cluj-Napoca, sunt: fericire, inimi deschise, entuziasm, armonie, valori spirituale şi culturale, frumuseţea tradiţiilor populare.

V.S.-DIRMM

Episcopia de Cluj-Gherla

Detalii despre INTC 2015 pe: www.intc.ro; www.facebook.com/intc.ro;
www.bru.ro; www.eparhiadeclujgherla.ro; www.catholica.ro;
Momentele principale ale INTC 2015 sunt transmise
pe canalul youtube: https://www.youtube.com/user/intc2015

imagine

imagine

imagine