Invitația PS Florentin la Schimbarea la Față, în Anul Vieții Consacrate: "Să facem temeinică chemarea și alegerea noastră"

Publicat pe: 7 august 2015|Secțiunea: Ştiri|

Sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului nostru Isus Cristos, joi, 6 august 2015, în Catedrala episcopală Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, a reunit preoți, persoane consacrate și credincioși în jurul Episcopului eparhial, PS Florentin Crihălmeanu, care a aniversat 13 ani de la înscăunarea sa în tronul episcopal al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Actuala Catedrală Schimbarea la Față din Cluj-Napoca a fost construită de Ordinul Franciscanilor, între anii 1775-1779. În anul 1930, în timpul păstoririi Arhiereului Iuliu Hossu, Episcopia Greco-Catolică a Gherlei și-a mutat reședința la Cluj, și, cu acest prilej, biserica denumită "a minoriților" a fost dăruită Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de către Papa Pius al XI-lea, devenind Catedrală și primind hramul Schimbarea la Față.

Din anul 1948, biserica a fost dată, de către guvernul comunist, în folosința Bisericii Ortodoxe, fiind recuperată în 13 martie 1998, în timpul păstoririi Arhiepiscopului mărturisitor al credinței George Guțiu, când a redevenit Catedrala Eparhiei de Cluj-Gherla. După încă 4 ani, în ziua de marți, 6 august 2002, în această catedrală, PS Florentin a primit, prin mâna actualului Cardinal, Preafericitul Părinte Lucian Mureșan, toiagul arhipăstoresc al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Joi, 6 august 2015 - Sărbătoarea "Schimbării la Faţă a Domnului" - Catedrala greco-catolică "Schimbarea la Faţă" - Cluj-Napoca

Sfânta Liturghie din sărbătoarea Schimbării la Față a anului 2015 – Anul Vieții Consacrate în Biserica Catolică, reînnoire a Jertfei mântuitoare pe masa sfântului altar, a fost oferită în semn de mulțumire adusă bunului Dumnezeu care și-a plecat mereu privirea spre "turma cea mică" de pe teritoriul acestei Eparhii. O rază din lumina Taborului s-a coborât în sufletele celor prezenți în catedrală, oferindu-le, la ceas aniversar, o privire retrospectivă asupra lucrării lui Dumnezeu împlinite pe drumul celor 13 ani de arhipăstorire a Preasfinției Sale Florentin.

Cuvântul de învățătură al Ierarhului de Cluj-Gherla s-a axat pe lectura Apostolului sărbătorii, 2Petru 1,10-19, în care Sfântul Apostol Petru îndeamnă: "Siliți-vă să faceți temeinică chemarea și alegerea voastră", aducând ca argument scena Schimbării la Față. Astfel, importanța sărbătorii Schimbării la Față constă în "aprofundarea chemării la viața creștină și a alegerii noastre, ca și persoane consacrate prin Botez, spre mântuire, spre strălucirea fericirii veșnice". "Dar pentru a înțelege această chemare", a continuat PS Florentin, "trebuie mai întâi să putem răspunde la o întrebare pe care Isus o pune apostolilor: ‘Cine spuneți că sunt Eu?’ (cf Matei 16,15). Petru răspunde sub inspirația Tatălui: ‘Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu’ (cf Matei 16,16), pentru ca, după doar câteva clipe, tot Petru să se împotrivească planului divin al patimilor și morții pe cruce."

"Isus înțelege că, pentru apostoli, Dumnezeu este doar ‘Cel Atotputernic’, nu este și Dumnezeul jertfei, al iubirii până la sacrificiu. De aceea, Isus îi cheamă pe cei trei, pe Petru, Iacob și Ioan, care vor fi coloanele Bisericii, pentru a participa la o revelație divină. Acum, când patimile și moartea sunt aproape, Isus îi cheamă să fie martorii scenei Schimbării la Față, o scenă în trei acte, în care Mântuitorul, mai întâi, le apare cu fața strălucitoare ca soarele iar trupul și hainele Sale luminoase, ‘mai mult decât ar putea să fie înălbite de un bun înălbitor’ – scrie Sf. Evanghelist Marcu; este o lumină care vine din interior, lumina divinității Sale".

"Vederea acestei străluciri este un moment de har primit de cei trei, pentru că ei aveau inima cea mai apropiată de Dumnezeu. Isus era totdeauna la fel de luminos, doar ei nu aveau ochii inimii deschiși ca să-l vadă mereu la fel în această glorioasă strălucire. Isus le permite să intre pentru câteva clipe în dinamica gloriei Sale, în strălucirea divinității Sale, este un moment care trece dincolo de timp, care introduce apostolii într-o altă dimensiune. Ei îi văd pe Moise și pe Ilie care dialoghează cu Isus și, în fața acestei viziuni, Petru, cuprins de fericirea viziunii beatifice, cere să rămână acolo, să-și construiască locuințe, în mod simbolic cere trei corturi – ‘unul pentru Tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie’ (Matei 17,4)."

imagine

"Al doilea moment îl reprezintă cele trei corturi, în mod simbolic, ale Cuvântului lui Dumnezeu, ale prezenței divine în mijlocul oamenilor. Mai întâi, Moise, pe Muntele Sinai, primește Tablele Legii, cele 10 cuvinte care vor ajuta poporul lui Dumnezeu pentru a trece timpul de penitență prin pustiu – este un prim cort al prezenței lui Dumnezeu, cuvântul legii. Un al doilea cort este Ilie, cel dintâi între profeți, omul lui Dumnezeu, cel care prin cuvântul său vestea viitorul, ajutând poporul lui Dumnezeu să cunoască voința lui Dumnezeu."

"Al treilea este Isus, cortul prin excelență, Acela care a luat trup din trupul Mariei pentru a-și stabili cortul printre noi, oamenii, a se sălășlui între noi, cum spune Evanghelia după Ioan, și a rămâne nu un trecut al legii, nici un viitor al profețiilor, ci o prezență eternă în mijlocul oamenilor, prin prezența Trupului și Sângelui Său oferit pentru mântuirea lumii în Taina Sfintei Euharistii. Iată cele trei corturi ale prezenței lui Dumnezeu, între care, cel mai strălucitor acum este cortul pe care l-a îmbrăcat Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui".

"Urmează al treilea moment al Schimbării la Față, este cuvântul Tatălui, același cuvânt care a răsunat din norul luminos pe malul Iordanului, spune și acum: ‘Acesta este Fiul Meu cel iubit în care este mulțumirea Mea’ (Matei 3,17). Dar mai adaugă un imperativ care se adresează direct apostolilor și prin ei, nouă, astăzi: ‘ascultați de El!’ (Matei 17,5). Nu este suficient să dorim să construim trei corturi, trei colibe. Nu este suficient să vorbim despre Cristos, trebuie să trăim cuvântul Său. Dacă dorim cu adevărat să fim părtași la transfigurarea Lui, trebuie să ascultăm cuvântul Fiului care este voința Tatălui și să-i permitem ca, prin viața noastră, să primească un trup în această lume, să-l întrupăm și astfel să ne facem părtași Schimbării Lui la Față, să devenim și noi strălucitori prin cuvântul Său. Atunci vom înțelege cu adevărat cine este El".

"Revenind la prima întrebare pe care Isus o pune apostolilor, ‘Cine este Isus pentru mine?’, dacă vom putea răspunde la această întrebare vom înțelege și mai bine răspunsul la întrebarea esențială pe care omul și-o pune în această viață: ‘Cine sunt eu?’, ‘Ce reprezint?’, ‘Ce rămâne în urma mea?’, ‘Care este chemarea mea, sensul vieții mele, care sunt alegerile mele?’."

"Iată ce ne invită Petru, prin Epistola sa, în această sărbătoare a Schimbării la Față: să facem temeinică chemarea și alegerea noastră. Este un ceas de bilanț, de evaluare, în care trebuie să ne întrebăm cum au trecut anii vieții noastre de până acum și cum am reușit să corespundem chemării lui Dumnezeu: ca și creștin, ca și părinte, ca și soț, ca și persoană consacrată, ca și specialist în diferite domenii, inginer, medic, militar, om de litere, artă sau alte profesiuni; cine sunt eu și cine este El pentru mine – sunt două întrebări la care sărbătoarea de astăzi ne invită să răspundem".

D-na Monica Culea, Preşedinta Reuniunii Mariane oferă, prin felicitare, buchetul spiritual al devoţiunilor făcute de membrele Reuniunii pentru Păstorul Eparhiei de Cluj-Gherla

La ceas de bucurie și de bilanț, Ierarhul de Cluj-Gherla a rostit și un cuvânt de mulțumire: "Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toți cei care m-au sprijinit, cu rugăciunile lor și cu prezența lor în această misiune. Mulțumesc persoanelor consacrate, care sunt forța și podoaba Bisericii, mulțumesc laicilor, în mod particular asociațiilor laice, ASTRU, Reuniunea Mariană, AGRU, toate asociațiile care mi-au fost aproape în acești ani de păstorire, mulțumesc tuturor credincioșilor și credincioaselor Bisericii noastre și în primul rând preoților, armata, oastea prin care cuvântul Dumnezeului nostru se face auzit în poporul Său, Sfintele Sacramente sunt celebrate și poporul este condus spre mântuire."

"Îi mulțumim Domnului pentru cele 8174 de Sfinte Liturghii, pentru cei 118 creștini botezați, pentru cele 52 de căsătorii, pentru cei 150 de preoți hirotoniți, pentru cele 79 de biserici care au fost sfințite în această perioadă de 13 ani. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru evenimentele recente, pentru faptul că am reușit să finalizăm construcțiile Liceului Greco-Catolic ‘Inochentie Micu’ și Școala ‘Ioan Bob’, îi mulțumim pentru că mergem înainte cu construcția Catedralei noastre din Piața Cipariu, vedem cum deja se profilează cupola cea mică, mulțumim și pentru Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic, un eveniment intens în cele câteva zile în care i-am primit în orașul nostru pe cei peste 2200 de tineri catolici din întreaga Românie".

În încheierea celebrării, PS Florentin a fost felicitat, în numele clerului eparhial și al credincioșilor, de pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I. D-na Monica Culea, președinta Reuniunii Mariane, a oferit buchetul spiritual al devoțiunilor făcute de membrele Reuniunii. I-au adresat urări surorile Congregației Maicii Domnului, surorile Ordinului Sf. Vasile cel Mare, tinerii din ASTRU Cluj, diaconii și studenții teologi, toți preoții și credincioșii prezenți, PS Florentin răspunzând prin binecuvântare, în lumina cuvintelor din prima sa Pastorală: "Pentru voi sunt Episcop, împreună cu voi sunt creștin".

imagine