Binecuvântarea bisericii reînnoite în parohia Cojocna

Publicat pe: 18 noiembrie 2015|Secțiunea: Ştiri|

Duminică, 15 noiembrie 2015, Duminica Samarineanului milostiv, PS Florentin a răspuns invitației pr. paroh Daniel Bilaus de a vizita parohia Cojocna din protopopiatul Someș, ocazie cu care a și binecuvântat interiorul bisericii "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril", după finalizarea lucrărilor de renovare și înfrumusețare.

În Cojocna a existat parohie greco-catolică de la Unirea cu Roma din 1700. În această parohie a slujit (între anii 1880-1892) pr. Ioan Hossu, bunicul Episcopului Iuliu Hossu. În 1817 s-a înființat la Cojocna și o parohie ortodoxă. Între 1833 și 1930 parohia greco-catolică a fost sediu protopopesc al districtului Cojocna. Biserica parohială a fost ridicată în 1902 de parohul și protopopul de atunci, pr. Ioan Hațieganu (tatăl celebrului medic Iuliu Hațieganu), preot care a participat la luptele pentru drepturile naționale ale românilor și la mișcarea memorandistă. În acest sfânt locaș plin de istorie, care poartă amintirea multor generații, acum reînnoit și îmbrăcat în haină de sărbătoare, PS Florentin a celebrat Sfânta Liturghie, fiindu-i alături la masa Sfântului Altar, pr. Marius Cerghizan, consilier pastoral, pr. Marius Mureșan, protopop de Someș, pr. Călin Bot, rector al Seminarului Teologic "Sf. Ioan Evanghelistul" și pr. ceremonier Florin Isac. Răspunsurile liturgice au fost date de studenți seminariști.

PS Florentin este întâmpinat de dl. Ioan Serban, Primarul com. Cojocna

Credincioșii au fost prezenți în număr mare venind din Cojocna, dar și din localități învecinate precum Cara și Boju. La momentul sărbătoresc au participat și preoții ortodocși din Cojocna și Cara împreună cu enoriașii lor, precum și reprezentanți ai autorităților locale, împreună cu Ioan Serban, primarul com. Cojocna. În predică, PS Florentin a invitat: "să pătrundem, pentru câteva clipe, în izvorul de apă vie al acestei cărți care ne stă la îndemână, ca o lumină, pe drumul pelerinajului nostru pământesc, Sfânta Scriptură, în mod particular în Evanghelia de la Luca, cu Pilda Samarineanului milostiv". În lumina acestui fragment evanghelic, Preasfinția Sa a îndemnat "să ne deschidem sufletele cu milă față de cei de lângă noi", fiind oferit modelul Sf. Tereza de Calcutta, Fericită a Bisericii, care "a fost întrebată care este secretul slujirii ei și a răspuns simplu: «este rugăciunea care devine slujire» – prin exemplul strălucitor al Celui care s-a făcut om pentru noi și a purtat păcatele noastre pentru ca noi să putem dobândi viața veșnică, dar și după exemplul atâtor sfinți care și-au dedicat viața slujirii prin caritate a aproapelui". A fost oferit și modelul Sf. Vasile cel Mare, care, "deja în sec. al IV-lea al Bisericii creștine, în preajma comunităților monahale, a făcut, nu numai locuri de primire pentru pelerini, dar și spitale în care să poată fi îngrijiți cei bolnavi".

"Tema milei", a subliniat PS Florentin, "este cu atât mai actuală și astăzi, cu cât ne apropiem de Anul Milostivirii care se va deschide la 8 dec. 2015, de către Papa Francisc, la Roma iar apoi, la 13 dec. 2015, în bisericile care au fost desemnate de către Consistoriul eparhial în principalele centre ale Eparhiei de Cluj-Gherla. Este un an în care milostivirea va fi pe primul loc – de aceea să îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea harul milostivirii, să putem cunoaște ce înseamnă faptele milei trupești și faptele milei sufletești la nivel practic. Să știm că, atunci când suntem milostivi, trebuie să o facem așa cum o făceau sfinții, nu cu superioritate, nu ca cel care vrea să își arate calitățile creștine oamenilor, ci cu gândul că «Dumnezeu a făcut așa pentru mine, El a avut și are milă de mine și de aceea și eu sunt dator să am milă față de aproapele»". Episcopul a continuat: "Ne bucurăm și pentru prezența aici, împreună cu noi, a pr. George și a credincioșilor comunității ortodoxe și de alte confesiuni, fiind o localitate pluri-confesională. Este un semn al bunei înțelegeri, așa cum trebuie să fie peste tot între creștini și sigur, ideal ar fi ca buna-înțelegere să fie și cu celelalte religii. Vedem însă că timpul pe care-l trăim este un timp frământat cu multe contradicții și că, pentru unii, Dumnezeul lor le cere, spun ei, să facă atâta rău celorlalți."

imagine

"În doctrina noastră creștină, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mult-răbdător, iubitor de oameni, mult-milostiv și, sigur, este un Dumnezeu drept care răsplătește binele și răsplătește răul, dar nu este un Dumnezeu al terorismului sau al atentatelor. Evanghelia de astăzi – a Samariteanului milostiv – vine încă o dată să ne învețe că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mult-milostiv și iubitor de oameni".

Sfânta Jertfă Liturgică a fost oferită pentru victimele incendiului de la Colectiv și ale recentului atentat terorist din Franța, fiind invocată milostivirea lui Dumnezeu asupra tuturor. În cadrul celebrării, PS Florentin a invitat la un moment de reculegere în memoria celor trecuți "într-un mod atât de brutal" la Domnul. În încheiere, pr. Daniel Bilaus a rostit un cuvânt de mulțumire, exprimându-și bucuria că a fost dusă la bun-sfârșit lucrarea renovării interioare a bisericii și recunoștința față de enoriași, autorități, sponsori, cei care au dus la îndeplinire această lucrare.

Totodată, PS Florentin a adresat felicitări și mulțumire preotului paroh, curatoratului parohiei Cojocna, Primăriei, tuturor celor care au colaborat pentru a înfrumuseța acest locaș de cult "care este de fapt casa noastră a tuturor, casa în care suntem chemați să primim alinare, bucurie, pace, iubire și întărire în credință, după modelul Divinului Samaritean. Să îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne binecuvânteze și să ne lumineze în viața noastră, ca să putem fi și noi, mult-milostivi, îndelung-răbdători și înțelegători. Amin."

Pr. paroh Ioan Paşca