Sărbătoarea Botezului Domnului în Catedrala greco-catolică din Cluj-Napoca

Publicat pe: 7 ianuarie 2016|Secțiunea: Ştiri|

Sărbătoarea Botezului Domnului în Catedrala greco-catolică din Cluj-Napoca
și aniversarea consacrării episcopale a PS Florentin Crihălmeanu

Marele Praznic al Bobotezei, instituit în amintirea Botezului primit de Domnul nostru Isus Hristos de la Sfântul Ioan Botezătorul în apa Iordanului, a fost sărbătorit în 6 ianuarie 2016 și în Catedrala greco-catolică "Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie festivă a fost celebrată de PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, la masa Sf. Altar avându-i alături pe Mons. Mihai Todea, Vicar general, pr. Anton Crișan, Vicar cu preoții, pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I, pr. Marius Cerghizan și pr. Radu Tălpălariu, consilieri, și preoți parohi și slujitori la Catedrala episcopală. Răspunsurile liturgice au fost date de studenți ai Seminarului Eparhial "Sf. Ioan Evanghelistul" din Cluj.

06 ianuarie 2016 - Sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala "Schimbarea la Faţă" - Sfinţirea mare a apei

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a meditat evanghelia sărbătorii, a Sf. Evanghelist Matei, pătrunzând în scena Botezului Domnului structurată în două momente: 1. Venirea lui Isus din Galileea pentru a fi botezat de Ioan și dialogul cu acesta; 2. Botezul Domnului și Teofania, Arătarea Divinității.

Redăm un fragment din prima parte a meditației, în care se face distincția clară între botezul lui Ioan și actul răscumpărător al lui Isus: "Botezul lui Ioan ajută oamenii să se pună în fața răului și să nu mai repete răul comis, însă ștergerea definitivă a păcatelor nu putea veni decât prin singurul Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, pentru că păcatul, încă dintru începuturi a atins demnitatea lui Dumnezeu. Omul a rămas sub legea care îi arată păcatul, dar nu a putut ieși de sub puterea legii. Isus a venit să confere acea putere care «dezleagă blestemul legii», cum spune Sf. Apostol Pavel. Deși Isus nu are nevoie de botezul lui Ioan, El dorește pe deplin să se supună legii, să intre în prescripțiile legii, pentru a rupe blestemul legii și a aduce superioritatea credinței, a Spiritului asupra legii. De aceea Isus este botezat de Ioan."

Un alt moment semnificativ, cel în care "Isus «a ieșit» din apele Iordanului după botez – acest verb desemnează ridicarea, învierea lui Isus, El este cel care trece de pe un mal pe celălalt, intrând în apele morții, scufundându-se în apele morții și ridicându-se din apele morții. Este trecerea Domnului prin moarte spre Înviere, de pe malul pământesc spre malul Ceresc, al Divinității. Botezul lui Isus nu este doar un simplu botez, pentru că Isus nu avea ce păcate să mărturisească. Scufundarea Sa în apă este pentru ceea ce va urma, pentru a lua asupra Sa toate păcatele omenirii și a ne conduce pe noi, oamenii, pe celălalt mal, pe Tărâmul Făgăduinței, în Fericirea veșnică."

Preasfinția Sa s-a referit apoi la momentul în care "cerurile s-au deschis – închipuiți-vă un peisaj de munte în care, după o ploaie de vară norii se dau la o parte și apare soarele și o rază de soare coboară asupra pământului. Se dezvăluie o altă lume: așa cum norii, dându-se la o parte, descoperă o lume superioară în care soarele luminează mereu, în momentul Botezului lui Isus se descoperă o altă dimensiune, lumea cerească invizibilă în mod obișnuit oamenilor. Și, Spiritul lui Dumnezeu – scrie Matei -, a coborât ca un porumbel venind asupra Lui. Nu este un simplu porumbel, ci este Dumnezeu Însuși care permite să fie văzut, El coboară acum asupra Cuvântului întrupat, a doua Persoană Divină. Este harul Spiritului Sfânt care coboară și rămâne, este Acela care îl va întări pe Isus Hristos în misiunea Sa."

"Al patrulea moment simbolic este vocea Tatălui: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit» (Mt 3,17). Aici, în Evanghelia de la Matei, vocea Tatălui se adresează tuturor celor care sunt de față, arătându-le pe Fiul Tatălui, cel prin care se manifestă Iubirea milostivă, bunăvoința lui Dumnezeu față de oameni." Concluzionând, Preasfinția Sa a invitat: "Dumnezeu stă la ușă și bate. Bate să îi deschidem poarta libertății noastre. Dumnezeu a împlinit mântuirea, s-a supus întru totul legii făcându-se întru totul asemănător nouă în afară de păcat – scrie Sfântul Pavel – revărsând harul mântuirii asupra noastră, cu o singură limită, cu o singură condiție: limita libertății noastre; pentru că poarta sufletului nu o putem deschide decât noi, prin voința noastră."

"Iubiți credincioși, se cuvinte să ne amintim că prin Botezul nostru, ‘baia nașterii a doua’, am primit și noi darul Spiritului Sfânt în noi și vocea Tatălui răsună și astăzi, ca și atunci: «Tu ești Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit». De aceea, să îi deschidem larg poarta sufletului în această frumoasă zi de sărbătoare și să îl lăsăm ca să domnească asupra noastră, El să stăpânească viața noastră prin har, aducându-ne aminte că «toți cei care ne-am botezat întru Hristos ne-am și îmbrăcat întru Hristos» (cf Sf. Apostol Pavel)".

Conform tradiției, la încheierea Sfintei Jertfe Liturgice s-a oficiat Sfințirea cea Mare a Apei, puternică rugăciune care face memoria Botezului Domnului și prin care este invocat Spiritul Sfânt asupra apei ce va fi apoi oferită credincioșilor spre luminare, vindecare și sfințire.

"La mulţi ani!" pentru PS Florentin la aniversarea a 19 ani de când a fost consacrat Episcop de către Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papă al Romei

19 ani de slujire în împlinirea misiunii episcopale încredințată Preasfinției Sale Florentin de Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea

În această zi de sărbătoare, PS Florentin a aniversat 19 ani de când, în Bazilica San Pietro din Roma, a fost consacrat Episcop de către Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papă al Romei, motiv de rugăciune și mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru harurile dăruite prin slujirea arhierească a fiului Său.

În acest context, pr. vicar Anton Crișan, rector al Catedralei, i-a adresat urarea: "Preasfințite Părinte, împreună cu credincioșii și cu toți preoții, vă dorim să fiți un sfânt Episcop între noi, să ne păstoriți în iubire și să ne ajutați să mergem pe drumul sfințeniei, pentru a ne bucura într-o zi cu toții de gloria Tatălui, a Fiului și a Spiritului Sfânt". Mons. Mihai Todea, Vicar general eparhial, a oferit Preasfinției Sale un buchet de flori în timp ce în Catedrală s-a cântat "Întru mulți ani!" celui de-al 9-lea Episcop rânduit pe tronul arhieresc al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Răspunzând caldelor felicitări aniversare, PS Florentin a adus mulțumire Domnului "pentru harurile pe care le oferă fiecăruia dintre noi și ne rugăm să fim mai mult vrednici de acest har. Permiteți-mi să facem împreună Rugăciunea unui Episcop: «Doamne, curăță-mi mintea și inima, condu-mă pe calea dreaptă ca o rază de lumină strălucitoare, dă-mi cuvânt ferm când deschid gura, dă-mi o limbă clară prin mijlocirea limbii de foc a Spiritului Tău Sfânt iar prezența Ta să mă însoțească mereu. Păstorește-mă, Doamne, pe mine și păstorește alături de mine pe ceilalți încredințați mie, pentru ca inima mea să nu mă ducă nici la dreapta, nici la stânga, ci Spiritul Tău cel Sfânt să mă călăuzească pe calea cea dreaptă, pentru ca faptele mele să fie după voința Ta și să fie cu adevărat așa până la ultima suflare a vieții mele. Amin.»"

Preasfinția Sa a adăugat: "Vă mulțumesc tuturor pentru rugăciunile dvs, mulțumesc și colaboratorilor cu care căutăm adevărul, dreptatea, împlinirea planului Domnului cu noi, cu toți, pentru ca să putem trece, împreună, de pe malul pământesc al acestei vieți pe malul veșniciei, de-a dreapta gloriei cerești a Tatălui împreună cu Fiul, în harul Spiritului Sfânt. Amin."

imagine

Indulgențe cerești la Sărbătoarea Botezului Domnului din Anul Milostivirii

Au urmat rugăciunile rânduite și binecuvântarea arhierească pentru indulgența plenară. Pentru a primi indulgența jubiliară a Anului Milostivirii instituit de Papa Francisc în Biserica Catolică, credincioșii au fost invitați, apoi, să meargă în procesiune și să treacă prin Poarta Sfântă – care a fost deschisă și în Catedrala greco-catolică din Cluj -, la revenirea în fața Sfântului Altar primind, fiecare, de la Ierarhul de Cluj-Gherla binecuvântarea cu apă sfințită și o amintire de la Botezul Domnului din anul 2016.

imagine