Lansarea cărții "Catolicism și comunism în România 1946-1955" de George Cipăianu

Publicat pe: 25 ianuarie 2016|Secțiunea: Apariții editoriale|

La Cluj-Napoca a fost lansată ediția în limba română a cărții Catolicism și comunism în România 1946-1955, o perspectivă diplomatică franceză, apărută la Editura Argonaut, la sfârșitul anului 2015. Autorul volumului este profesorul și cercetătorul George Cipăianu, de la Institutul de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române. Evenimentul a avut loc joi, 21 ianuarie 2016, în Aula "Cardinal Dr. Iuliu Hossu" a Catedralei greco-catolice care va fi dedicată Martirilor și Mărturisitorilor credinței sec. al XX-lea, din Piața Cipariu, Cluj-Napoca.

Din cuvântul introductiv al autorului, se poate afla că volumul este un rezultat al cercetărilor realizate de prof. Cipăianu în Arhivele Ministerului de Afaceri Externe din Franța, în anii în care a predat la Universitățile din Paris. Textele documentelor care au făcut obiectul cercetării, cu acordul și autorizația Arhivelor Ministerului de Externe din Franța, sunt redate cu fidelitate în ultimul capitol al cărții, dovezi de netăgăduit ale unor aspecte ale persecuției comuniste asupra Bisericii Catolice de ambele rituri. "Ceea ce impresionează în această lectură este rezistența clerului catolic, fie greco, fie romano-catolic: la catolici, ‘cezarul roșu’ nu pătrunde la altar!", a remarcat, cu ocazia lansării ediției în limba franceză a cărții, cercetătorul Dumitru Suciu.

În prezentarea lucrării, prof. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultății de Istorie și Filozofie, a spus: "Salut varianta în limba română a cărții pe care domnul profesor George Cipăianu o oferă publicului românesc și celor interesați de istoria Bisericii Greco-Catolice dar și de istoria raporturilor diplomatice româno-franceze. Aceste documente vorbesc despre ce s-a întâmplat în România începând din anul 1946 – anul desființării Bisericii Greco-Catolice din Ucraina și anul unor alegeri trucate în România, și anul 1955 – anul unei noi acțiuni represive lansate împotriva Bisericii Române Unită cu Roma. Cartea este mai mult decât o simplă prezentare a celor conținute în documente, este despre interesul Franței față de calvarul Bisericii Greco-Catolice din România, despre situația Bisericii Romano-Catolice din România, despre dosarul Mons. Ghika, despre poziția Vaticanului față de cele întâmplate în România și, nu în ultimul rând, despre poziția Bisericii Ortodoxe față de ceea ce se întâmpla aici."

imagine

"Domnul profesor face o încadrare acestor informații într-un țesut, într-o narațiune. Cred că este o carte despre cum s-au rupt niște punți tradiționale între România și Occident datorită regimului comunist și despre efortul pe care îl fac francezii în cazul de față, de a menține totuși contactul cu lumea care se afla sub presiunea unui nou model politic, cel al regimului comunist. Despre rezistență, despre reprimare este vorba în această carte, despre acțiunea dură a statului comunist împotriva catolicismului din România de rit latin, de rit bizantin sau de rit armean".

În continuare, conf. dr. Ioan Marius Bucur, prodecan al Facultății de Istorie și Filosofie, a adus o altă lumină asupra lucrării: "Am văzut, cu ceva ani în urmă, documentele, rapoarte, informări, trimise de diplomați. Se poate vedea că aceste rapoarte circulau nu numai între Paris și București, ci și între oficii diplomatice ale Franței aflate în alte capitale ale țărilor ajunse sub sfera influenței sovietice. Natura arbitrară, cinismul, ipocrizia, un mod de exercitare al puterii pervers de către regim și empatia, solidaritatea exprimată în fața acestor manifestări, acestea sunt lucruri surprinse în documente. Maniera în care au relatat diplomații francezi cursul evenimentelor, în special anul 1948, este plină de dramatism, există o notă dramatică care se poate observa într-un crescendo, spre partea a doua a anului."

"De la remarca cinică a premierului Petru Groza, ‘Nu mai știu ce să fac ca să vă salvez!’, spusă la Adunarea de la Blaj Preasfințitului Suciu, până la procesul de la Cluj al Episcopului Rusu și procesele de la Oradea și Baia Mare ale altor preoți, așa-zisa destalinizare s-a încheiat cât se poarte de tragic și pentru greco-catolicii din România". De traducerea acestei cărți s-a ocupat Liliana Lepădatu, care a mărturisit: "Este o lucrare extraordinară care a stârnit în mine o emoție profundă: am trecut, traducând, de la indignare și revoltă la o tristețe nemăsurată și chiar la lacrimi – de exemplu atunci când am luat cunoștință despre destinul tragic al Mons. Ghika, despre care doar auzisem. Nu este de mirare că atunci când am terminat cartea, i-am mărturisit domnului profesor că mă gândesc serios să trec la greco-catolicism!"

imagine

Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, a evidențiat faptul că, dacă prima ediție, cea în limba franceză, se adresează în primul rând istoricilor și publicului internațional, cea de-a doua, în limba română, se adresează în foarte mare parte românilor. "Pentru că, de fapt, în această carte este vorba despre români. Lansarea acestei cărți în această Săptămână dedicată Rugăciunii pentru Unitatea Creștinilor semnifică faptul că avem datoria să spunem adevărul. Este nevoie nu doar să ne rugăm împreună, nu doar să încercăm să privim cu speranță spre viitor, ci și să recunoaștem anumite fapte istorice. Există adevăruri care dor, mai cu seamă pentru că nu vorbim aici despre o agresiune străină, ci mai degrabă de autodistrugere la nivel cultural, spiritual, politic. O adevărată luptă fratricidă ale cărei urmări ideologice și spirituale putem afirma că le mai simțim până astăzi."

"Sunt adevăruri care trebuie spuse, chiar dacă deranjează, pentru că ele au rămas înscrise în istorie chiar dacă s-a încercat distrugerea unor arhive, au rămas înscrise în aceste documente ca o mărturie vie a unui trecut care așteaptă să fie descoperit, dar au rămas înscrise și în suflete. Unele dintre aceste suflete sunt încă printre noi și sunt marcate de acele adevăruri. ‘Adevărul vă va face liberi’, spunea Isus celor din vremea Sa, ne spune și nouă astăzi, ne invită să nu continuăm să trăim în minciuna păcatului și a răului, ci să descoperim bucuria viețuirii în libertatea adevărului de fii ai lui Dumnezeu, la care am fost chemați cu toții prin Botez."

"’Ce este atunci adevărul?’ este întrebarea la care o singură persoană umană a putut da unicul răspuns: Acela care era și Dumnezeu și om în același timp, Acela care a spus: ‘Eu sunt Calea, Adevărul și Viața’, și pornind de la acest adevăr al Mântuitorului care a împins, putem spune, jertfa Adevărului Său până la lemnul Crucii, ajungem la acea întrebare ce s-a pus în atâtea cărți de teologie: ‘Cine l-a răstignit pe Cristos?’ Răspunsul este mereu același: nu romanii, nu iudeii, ci păcatele noastre până astăzi! Și dacă dorim să citim din Profetul Isaia, ‘a fost voința lui Dumnezeu să se întâmple așa!’ Și aici, în filele acestei cărți, domnul profesor a încercat reconstituirea istorică din perspectiva relațiilor internaționale."

"Profesorul George Cipăianu este și un credincios greco-catolic care, având încă o memorie vie a unui trecut ce ține de copilăria domniei sale (nn. ca fiu de preot greco-catolic), a dorit să aducă o confirmare și un argument în plus la o istorie care este încă ținută la distanță și nescrisă în manualele de uz școlar și nu este nici predată în școli, acum, la peste 25 de ani de la căderea comunismului."

imagine

Cuvântul de mulțumire și încheiere l-a avut prof. Cipăianu, care a început răspunzând la o întrebare posibilă: "De ce am făcut această carte? Parafrazându-l pe Alexandru Soljenițîn, un scriitor pe care îl admir foarte mult, mărturisesc: am făcut această carte încercând să spun ceea ce aceia care au pătimit și acum nu mai trăiesc nu pot să spună, pentru că nu mai sunt printre noi. Și le cer iertare că nu am știut destul, că glasul meu nu a fost destul de puternic și talentul meu de scriitor destul de sugestiv, pentru a le povesti, așa cum s-ar fi cuvenit, suferința."

"La sfârșitul cărții există imagini ale Episcopilor martiri în timpul detenției, și, privindu-le, se poate vedea pe fețele lor suferința îndurată. Ei nu mai pot să spună ceea ce au pătimit și nu aș vrea să se uite! Ei sunt simbolul suferinței catolicilor din România! Toți Episcopii catolici, de ambele rituri, ritul latin și ritul bizantin, au fost, la un moment dat, închiși. Ei reprezintă masa celor circa 4-500 de preoți greco-catolici, pe lângă Episcopi, și reprezintă masele de țărani care s-au împotrivit regimului comunist. Sunt mulți oameni simpli, țărani, care, pentru că și-au apărat preoții, au ajuns la închisoare. Sunt oameni care își protejau preoții care făceau pe ascuns serviciul divin în casele lor, în hambarele lor, în grajdurile lor sau în pivnițele lor."

"Tocmai am primit un document extraordinar, registrul ținut de un preot, în care acesta își scria slujbele: ‘Astăzi am făcut serviciul divin în pivniță la Maria, în grajdul lui Ion, în hambar. M-am rugat pentru distrugerea comunismului, pentru Regele Mihai, pentru Episcopii noștri’. Dacă ar fi pus mâna Securitatea pe acel registru, acest preot ar fi fost arestat și torturat pentru că a practica acest cult după acel act de desființare, de suprimare a Bisericii, devenise culpă politică! În carte există exemplul unui preot francez care, îndrăznind să facă, undeva, lângă Făgăraș, într-o biserică, o slujbă greco-catolică după 1 decembrie 1948, a fost închis pentru un an de zile!"

"Pentru toți acești oameni și în amintirea lor am făcut acest volum care a fost tradus și la sugestia colegului Dumitru Suciu, care a prezentat și cu ocazia lansării acestei cărți în limba franceză. Este intenția de la care a plecat cercetarea". Prof. Cipăianu a încheiat printr-o mărturie și calde mulțumiri adresate tuturor colaboratorilor care l-au sprijinit în realizarea și editarea acestui volum. Prima ediție, în limba franceză, a cărții Catholicisme et communisme en Roumanie 1946-1955, une perspective diplomatique française, a apărut în iulie 2014, la Editura Fundației pentru Studii Europene.

imagine