Calea crucii a milostivirii cu tinerii greco-catolici, prin centrul municipiului Cluj-Napoca

Publicat pe: 28 aprilie 2016|Secțiunea: Ştiri|

Episcopia de Cluj-Gherla, în colaborare cu Asociația Uniunea Creștină din România (UCR) a organizat, în după-amiaza de 27 aprilie 2016 – Miercuria Mare, o procesiune a "Căii Crucii a Milostivirii", pe traseul Piața Unirii – Catedrala "Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca. Au mers pe acest drum al urmării lui Cristos prin centrul orașului, mai ales tineri greco-catolici, care au fost însoțiți de Ierarhul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, de pr. Ioan Mătieș, vicar cu laicii, pr. Radu Tălpălariu, consilier pentru tineret, preoți, persoane consacrate, studenți seminariști, membrii ai asociațiilor laice ale Eparhiei de Cluj-Gherla și credincioși din parohiile clujene.

imagine

Intrând în Catedrală, toți participanții la acest traseu spiritual au primit mici cruci de hârtie pe care le-au fixat apoi pe o cruce mare de lemn amplasată în fața Sf. Altar. Procesiunea s-a încheiat printr-un timp de rugăciune în biserică, cu meditarea, de către tineri, a stațiunilor Căii Crucii – rugăciunea în amintirea Patimilor Domnului, a răstignirii și a morții Sale pe Cruce pentru mântuirea sufletelor noastre. În încheiere, pr. vicar Ioan Mătieș, președintele Asociației UCR, a rostit câteva cuvinte despre semnificația acestui traseu al Căii Crucii a Milostivirii, pornind de la un citat din meditația de la stațiunea a 8-a: «iată, toată Evanghelia, de la început până la sfârșit este o milostivire care mută muntii deznădejdii noastre și ne duce cu ea spre aurora veșnică a Spiritului Sfânt». Părintele a continuat, spunând: "Aici, în Calea Crucii, în Jertfa lui Isus pe Cruce, întâlnim această milostivire a lui Dumnezeu, manifestată prin Isus Cristos, Fiul Său și, de aceea, aș vrea să-I mulțumim în seara aceasta, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate dragostea plină de milostivire pe care a revărsat-o din plin peste noi. Îi mulțumim pentru că ne-a adus mântuire.

Aici vedem o cruce formată din crucile noastre: aceasta este Milostivirea lui Dumnezeu! Isus poartă crucile noastre și îi mulțumim din inimă! Să fim recunoscători pentru acest dar minunat care ni l-a oferit Tatăl milostiv și iubitor. Sa-I multumim lui Isus că a acceptat, fără nici un comentariu, să împlinească planul Tatălui și să ne aducă mântuire. Părintele a mulțumit "celor care astăzi sunt aici, prezenți și mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, toți, care ați venit în seara aceasta, ca să medităm împreună acest gest de iubire milostivă pe care Isus îl pune în practică. Am dorit ca anul acesta, această Cale a Crucii a Milostivirii să o parcurgă în mod special tinerii și le mulțumesc. În cadrul recentului Jubileu al tinerilor desfășurat la Roma, Sfântul Părinte a spus celor tineri: «creșteți milostivi ca Tatăl!» – este un cuvânt pe care ni-l adresează tuturor: să fim milostivi ca Tatăl, să creștem în milostivire ca Tatăl, pentru că avem, nu numai modelul în Isus Cristos, ci avem ajutorul și puterea în Isus Cristos.

imagine

Sfântul Pavel spunea: «pentru cei ce pier, crucea este o nebunie, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea și adevărul lui Dumnezeu» În această putere și în acest adevăr al lui Dumnezeu, manifestat prin cruce, noi ne găsim tot ajutorul, tot sprijinul și mântuirea. Vă mulțumesc, în mod special tinerilor care sunteți aici și îl iubiți pe Isus, care Îi sunteți alături pentru a-I ușura Crucea, pentru că noi suntem chemați la aceasta!" O mulțumire deosebită a fost adresată și tinerilor care au interpretat rolul lui Isus și ale celor doi soldați, dar și preoților prezenți și Preasfinției Sale Florentin care a binecuvântat procesiunea și a fost alături de tineri, în rugăciune.

Pentru Biserica Catolică din întreaga lume, anul 2016 este, din inițiativa Sfântului Părinte Francisc, Anul Jubiliar al Milostivirii, una dintre motivațiile instituirii acestui an fiind faptul că, "într-un moment de mari schimbări sociale, Biserica este chemată să ofere cu o forță mai mare semnele prezenței și apropierii lui Dumnezeu". Papa a vrut ca Jubileul să deschidă, prin diverse acțini pastorale organizate în bisericile locale, o cale de a descoperi puterea milostivirii în viața cotidiană a credincioșilor. Calea Crucii a Milostivirii realizată de tinerii greco-catolici clujeni este o astfel de invitație la urmarea lui Hristos și o ilustrare a actualității chemării Sale: "Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre" (Mt 11,28-29).

imagine