Prima Împărtășanie și vizite pastorale în Chiuiești și Rugășești

Publicat pe: 25 mai 2016|Secțiunea: Ştiri|

Duminică, 22 mai 2016 – a Slăbănogului, parohia "Duminica tuturor sfinților" din Chiuiești, protopopiatul Dej, s-a îmbogățit cu 4 frumoase flori – 4 fetițe care, sub atenta îndrumare a pr. paroh Matei Tarciziu și a d-nei preotese Elena, au primit Prima Sfântă Împărtășanie în mijlocul comunității parohiale și a consătenilor veniți în număr mare și din celelalte biserici din localitate.

Natura întreagă a îmbrăcat haina de sărbătoare în această zi însorită, plină de verdele pădurilor ce împodobesc văile masivului Culmea Breazu, comuna Chiuiești fiind cea mai nordică comună a județului Cluj, învecinându-se cu județele Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud. Sărbătoarea a fost marcată de vizita pastorală a Ierarhului de Cluj-Gherla, PS Florentin, care a celebrat Sfânta Liturghie, având alături preoți protopopi – pr. Laurențiu Biriș, protopop de Dej, pr. Marius Mureșan, protopop de Someș – și parohi din mai multe protopopiate. Între invitații la acest moment sărbătoresc a fost pr. Iulian din Ordinul Fraților Minori Capucini de la Târgu Lăpuș, precum și primarul Mihuț Gavril și viceprimarul George Gavril din comuna Chiuiești.

imagine

În cuvântul de învățătură, PS Florentin a spus: "Mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a dat o zi așa de frumoasa în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, ca o grădină a paradisului cu atât de multă verdeață, flori, dar cele mai frumoase flori astăzi sunt cele pe care le avem în fața noastră, aceste fetițe cu nume atât de frumoase: Milena Gabriela, Alexia Maria, Denisa Alexandra și Florina Raluca. Ele sunt florile Bisericii de astăzi care vor primi Trupul și Sângele lui Hristos, devenind tabernacole vii, flăcări de credință în lume".

Preasfinția Sa a continuat: "ne bucurăm să venim la Chiuiești, împreună cu părinții celebranți, diaconii și seminariștii noștri. Îmi amintesc, în anul 2002, după ce, prin voia Domnului am fost ridicat la rangul de Eparh al acestei eparhii la retragerea Arhiepiscopului George de vie amintire, prima vizită pastorală pe care am avut ocazia să o fac a fost la Chiuiești, dar atunci celebram într-o căsuță. Această biserică încă nu fusese recuperată și au făcut 14 copilași Prima Împărtășanie, a fost tot o ocazie de bucurie, o ocazie festivă, pentru că sămânța sfântă a Bisericii merge înainte chiar dacă biserica parohială, în acel moment, era în uzul altei comunități. Iată că, prin voia bunului Dumnezeu, prin credința Dvs, astăzi ne aflăm aici, în biserica ce de drept se cuvenea comunității noastre din Chiuiești. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru faptul că, prin vrednicul păstor Tarciziu și d-na preoteasă Elena și prin cei care s-au ocupat de acești copilași, tradiția credinței noastre merge înainte și dovada sunt tinerele mirese de astăzi, care s-au pregătit să primească pe Mirele Hristos".

În continuare, Ierarhul de Cluj-Gherla a meditat Evanghelia zilei, a vindecării slăbănogului (Io 5,1-15), explicând: "Părinții Bisericii ne spun foarte frumos că slăbănogul este simbolul umanității, umanitatea rănită prin păcat, care nu putea ajunge la vindecare. Iar legea cea veche rămâne neputincioasă pentru că vindecă doar o persoană de o boală și atunci a venit Hristos, cel care a ridicat, a înviat, prin moartea Sa, întreaga umanitate din păcate. Hristos a venit pentru noi, pentru învierea noastră. De aceea, acel Cuvânt care a creat toate cele văzute și nevăzute, acum îi spune acestui slăbănog: «învie, ia-ți patul tău și umblă» – învie din păcate, din starea de neputința și umblă, mergi acolo unde este destinul tău să faci voința lui Dumnezeu.

Este important acum să dorim și noi vindecarea noastră, să ținem cont de ceea ce Isus îi spune slăbănogului când îl reîntâlnește la templu: «te-ai făcut sănătos, ai grijă, de-acum înainte să nu mai păcătuiești». Așadar, nu era doar boala fizică acea paralizie, era și boala spirituală, boala păcatului. Hristos îl învie și fizic, dar și spiritual. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne invită să primim darul mântuirii, să știm că depinde de voința noastră dacă în continuare trăim sănătos spiritual sau nu. El ne-a dăruit învierea, dar nu ne poate obliga să trăim ca înviați, ca Fii ai Tatălui prin Fiul, aceasta depinde de noi, de voința noastră.

imagine

Ne bucurăm astăzi pentru aceste fetițe care au fost educate pe drumul credinței. Iubiți credincioși dacă dorim o lume mai bună, dacă ne supără corupția, minciuna, atunci haideți împreună să luptăm prin credință, reeducând confrații noștri creștini la credință, reeducându-ne copiii, familiile, la credință – aceasta este misiunea creștinului, să nu rămână indiferent chiar și la situația politică a țării. Suntem cu toți implicați în binele nostru spiritual în primul rând și în binele acestei țări. De aceea, este o responsabilitate civică să ne utilizăm drepturile pe care le avem, în așa fel încât să ajungă la cârma țării aceia care apără valorile creștine, familia, viața, moralitatea, școala creștină, pentru a asigura un viitor societății noastre.

Vedem Mila lui Dumnezeu: Hristos nu așteaptă să fie chemat de vreun bolnav, El merge spre acel slăbănog, El este cel care vede, are acea inimă deschisă spre milostivire. Suntem în Anul Milostivirii: oare ochii inimii noastre s-au deschis spre milostivire? Suntem oare oameni de omenie care să aibă ochii deschiși pentru cei care nu cer dar sunt în neputința, pentru cei care nu se plâng dar sunt înfometați, însetați, dezbrăcați, străini, închiși, bolnavi? Și noi trebuie să ne ocupăm de ei, să îi ajutăm, pentru că este condiția mântuirii noastre: «dacă ați făcut unuia dintre aceștia mici ai Mei, Mie mi-ați făcut», spune Hristos. Milostivirea este criteriul mântuirii noastre, de aceea nu este suficient doar să admirăm ceea ce Hristos a făcut la timpul Său, ci să încercăm să trăim și noi această viață pe urmele lui Hristos, după exemplul Său.

«Rodul rugăciunii este credința, rodul credinței este iubirea iar rodul iubirii este slujirea» – spune Maica Tereza de Calcutta. Totul este foarte simplu: se pleacă de la rugăciune și se ajunge la acțiune, la slujire dar sub harul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, să-I cerem și noi astăzi Bunului Dumnezeu să primim harul învierii din slăbănogirea păcatelor noastre și să-l valorificăm mai mult în această viață, să putem deschide ochii credinței și inima noastră cu milostivire spre aproapele nostru, mulțumindu-i pentru toate darurile pe care le-am primit".

În încheierea celebrării liturgice a urmat frumoasa tradiție a sfințirii trandafirilor în cinstea Sfintei Rita, pomenită în această zi atât de calendarul liturgic latin, cât și de cel bizantin și venerată cu evlavie și de credincioșii greco-catolici. Pentru acest moment, în biserică au fost aduse moaște ale Sfintei Rita din Cascia.

În calitate de gazdă a evenimentului, pr. Tarciziu a mulțumit tuturor pentru "bucuria de a fi împreună" și a reamintit chemarea lui Isus de a fi asemenea pruncilor, oferind exemplul celor patru mici mirese ale lui Hristos: "priviți la acești copilași la chipurile lor care revarsă iubirea lui Dumnezeu, harul sfințitor, ei s-au spovedit și se vor întâlni astăzi prima dată în mod solemn cu Isus Hristos euharisticul".

imagine

De la Chiuiești, PS Florentin s-a îndreptat spre parohia Rugășești, păstorită de pr. Remus Diț, unde, în biserica nouă ce va fi dedicată Sfintei Rita, s-a celebrat o oră canonică și din nou, s-au sfințit trandafirii prin care se revarsă, ca răspuns la rugăciunea făcută cu credință, frumusețea și parfumul harurilor dobândite prin mijlocirea sfintei. Și aici au fost venerate moaștele Sfintei Rita, cu atât mai mult cu cât, în fiecare zi de joi, credincioșii și păstorul lor au dedicat un timp în care s-au rugat Sfintei Rita. În cuvântul pe care l-a adresat cu ocazia vizitei Episcopului eparhial, pr. Remus și-a exprimat convingerea că biserica a putut fi ridicată și frumos amenajată doar datorită puternicii mijlociri a Sfintei Rita, denumită "Sfânta imposibilităților".

Atât la Chiuiești, cât și la Rugășești, celebrările au fost însoțite de rugăciunea, cântările și răspunsurile liturgice ale studenților Seminarului Teologic eparhial "Sf. Ioan Evanghelistul" din Cluj-Napoca.

imagine