Provincia Baziliană a „Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria” a împlinit 70 de ani de la fondare

Publicat pe: 5 iunie 2016|Secțiunea: Ştiri|

ANIVERSARE LA MĂNĂSTIREA «SFÂNTA MACRINA» DIN CLUJ
Provincia Baziliană a «Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria» a împlinit 70 de ani de la fondare

În tradiția Bisericii Catolice, luna iunie este luna Inimii Preasfinte a lui Isus, luna iubirii sfinte care se revarsă din Inima Mântuitorului, ca izvor de milostivire peste întreaga lume. Devoțiunile Preasfintei Inimi a lui Isus și a Inimii Neprihănite a Preasfintei Fecioare Maria, spovedania și împărtășania deasă, cu precădere în prima vineri din lună, participarea la celebrările liturgice, orele de adorație și rugăciune în fața Preasfântului Sacrament – au fost și rămân adăpost sigur și scut de apărare în fața atacurilor celui rău și pentru credincioșii greco-catolici, alături de cei romano-catolici.

Provincia Baziliană a «Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria» la 70 de ani de la fondare

Unul dintre darurile Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare pentru Biserica Greco-Catolică, Română Unită cu Roma, a fost fondarea, în urmă cu 70 de ani, a Provinciei «Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria» a Ordinului Surorilor «Sfântului Vasile cel Mare». Pentru a sărbători acest jubileu, Surorile Baziliene au organizat în zilele de 3-4 iunie 2016, la Mănăstirea «Sfânta Macrina» din Cluj-Napoca, un program cuprinzând celebrări liturgice, devoțiuni, conferințe, cu privirea îndreptată asupra celor 70 de ani de istorie. A fost și o ocazie pentru participanții la aniversare, de a trece prin Poarta Sfântă a Milostivirii deschisă prin decret episcopal și în acest locaș mănăstiresc.

În dimineața de sâmbătă, 4 iunie, sărbătoarea romano-catolică a Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria, Episcopul eparhial de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, răspunzând invitației Superioarei Provinciale Maica Valentina, Virginia Hădărău, s-a oprit pentru un timp de meditație în mijlocul surorilor, la încheierea Slujbei Utreniei și a Rugăciunii Rozariului, înaintea Sfintei Liturghii care a fost apoi celebrată de pr. capelan Marius Furtună.

imagine

Preasfinția Sa a adresat cu acest prilej câteva cuvinte despre începutul Provinciei Baziliene în România, reamintind pe cea care se poate numi "fondatoare a primei comunități călugărești, la Gherla, sora Ana Maria Fekete, care provenea dintr-o familie greco-catolică și intrase în cadrul unei comunități de surori din Ungaria. Ajungând la Gherla, sora Ana Maria s-a întâlnit cu pr. ieromonah Leon Manu, superior al Mănăstirii Nicula a Ordinului «Sfântului cel Vasile cel Mare», care a sfătuit-o și a ajutat-o să își realizeze visul de a întemeia o comunitate greco-catolică de persoane consacrate. În 1946 i se cere Preasfințitului Iuliu Hossu, Episcop de Gherla în vremea aceea și veneratul Cardinal de mai târziu, întâiul purpurat al Bisericii noastre, înființarea unei Congregații de Surori Baziliene. La 22 iulie 1946 se cere acordul Sfântului Părinte prin Nunțiatura Apostolică iar răspunsul vine mai târziu, la 1 martie 1948, la Episcopia din Cluj și apoi, la 20 aprilie 1948 îl primește sora Ana-Maria Fekete la Gherla." Preasfinția Sa a continuat: "cunoaștem acum că surorile au trecut prin perioada persecuției Bisericii. Ne bucurăm că flacăra aprinsă în 1946 a putut continua să lumineze, chiar dacă sub obroc, ascunsă, sau în condițiile pe care istoria le-a permis".

A urmat un moment de reamintire și recunoștință "pentru toate persoanele ce și-au oferit viața lui Hristos și au acceptat să facă parte din această comunitate abia întemeiată, care a primit aprobarea din partea Sfântului Părinte chiar în anul în care Biserica Română Unită cu Roma era oficial desființată. Să mulțumim în același timp și preoților care au fost îndrumători ai noii comunități de surori: ne gândim la pr. ieromonah Leon Manu OSBM, la pr. iezuit Chira, la pr. Sabin Dăncuș OSBM și apoi, după 1990, ne gândim și la părintele Virgil Florian, dar și la preoții capelani care au slujit în acest timp, la superioarele acestui ordin". Pornind de la îndemnul Sfântului Părinte făcut preoților, în 3 iunie a.c., la Roma, PS Florentin a spus în încheiere: "Să îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea o inimă nouă, o inima curată, să re-creeze inima noastră după modelul Inimii Neprihănite a Preasfintei Fecioare Maria, care este «recipientul simplu și perfect cu ajutorul căruia Dumnezeu și-a putut revărsa milostivirea. Prin acest recipient putem și noi primi și împărtăși milostivirea astăzi». În acest moment aniversar al Provinciei Române a Surorilor Baziliene, vă invit să rămânem cu recunoștință, cu toții, sub privirea Preasfintei Fecioare Maria, să ne lăsăm priviți de ochii ei cei milostivi."

imagine

S-a rostit apoi o rugăciune către Preasfânta Fecioară Maria, pentru a invoca puternica ei mijlocire și totodată, a fost făcută consacrarea către Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare, pe care surorile obișnuiesc să o facă în fiecare zi. Cu ocazia aniversării celor 70 de ani de slujire și credință, Episcopul eparhial de Cluj-Gherla a oferit Ordinului Surorilor "Sfântului Vasile cel Mare", prin Maica Valentina, Superioara provincială, câteva însemne: o diplomă omagială, "în semn de prețuire și recunoștință pentru modelul autentic de slujire a Bisericii Române, Unită cu Roma, Greco-Catolică, în spiritul dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele, izvorâtă dintr-o credință vie și puternică, prin rugăciune și jertfă, prin îngrijirea bolnavilor și a săracilor, prin educarea copiilor și a tinerilor". Alături de diploma omagială a fost oferită și cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Cluj-Gherla, «Crucea Sfântului Iosif», ca semn care să ateste acest moment istoric pentru Ordinul Sfântului Vasile cel Mare.

Alături de acestea au fost câteva daruri simbolice: o lumânare, "semnul luminii pentru ca surorile să fie în continuare lumină pentru Eparhia noastră și pentru Biserica noastră, prin tot ceea ce fac în această lume: fapte de caritate, activitatea din învățământ, cateheză, din diferitele parohii, prin prezența lor la catedrală și prin alte multe acțiuni", și un alt dar, un buchet de flori pentru Surorile Baziliene – "florile Bisericii".

imagine