Flori de har în Dealul Florilor din Dej la sărbătoarea Sf. Anton

publicat la 15 iunie 2016 în Ştiri

Sfântul Anton de Padova, sfânt al unității și al milostivirii cinstit de credincioși mai presus de confesiuni și tradiții, și-a încheiat viața pământească într-o zi de 13 iunie 1231 la doar 36 de ani, dar purtând faima sfințeniei încă din timpul vieții sale. Icoana preotului franciscan Anton, canonizat la 13 mai 1232, a străbătut apoi veacurile, fiind invocat și comemorat și în prezent, cu aceeași evlavie și cu încredere în puternica sa mijlocire către Dumnezeu.

În Eparhia greco-catolică de Cluj-Gherla, sărbătoarea Sfântului Anton prevăzută de calendarul latin la 13 iunie, este prilejul pentru o frumoasă tradiție a pelerinajului, ce s-a format în jurul Mănăstirii "Sf. Anton" din vecinătatea orașului Gherla, dar și a noii biserici "Sf. Anton" din Dej – cart. Dealul Florilor, unde prin voia lui Dumnezeu se află un relicvariu conținând moaște ale Sfântului Anton. Pentru a continua această tradiție, duminică, 12 iunie 2016, credincioșii din Dej l-au primit în mijlocul lor pe PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, la biserica protopopială "Sf. Apostoli Petru și Pavel" din centrul orașului.

După binecuvântarea dată de Episcop, preoți protopopi și parohi, studenți seminariști, persoane consacrate, credincioși, au parcurs, în rugăciune, drumul până la biserica "Sfântul Anton" din cart. Dealul Florilor, purtând moaștele și statuia Sf. Anton în semn de venerație, dar și pentru a binecuvânta și sfinți prin trecerea lor întreaga localitate. După procesiune, în curtea bisericii "Sf. Anton" a fost celebrată Sfânta Liturghie Arhierească. Alături de PS Florentin au concelebrat pr. Laurențiu Biriș, protopop de Dej, pr. Marius Ungureșan, protopop de Cluj I, pr. Laurian Daboc, protoegumen al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM), pr. Călin Moldovan, paroh în Dealul Florilor și alți preoți invitați. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul "Buna Vestire" a Catedralei "Sf. Nicolae" din Oradea și Corul "Schola Cantorum" al Seminarului Teologic "Sf. Trei Ierarhi" din Oradea, conduse de maestrul Radu Mureșan. Între invitații la eveniment au fost primarul orașului Dej și consilieri locali, studenți seminariști din Oradea și Cluj-Napoca, surori ale Congregației Surorilor Maicii Domnului, fratele Andrei OSBM și sora Daniela OSBM, tineri din ASTRU, membre ale Reuniunii Mariane.

imagine

PS Florentin și-a început cuvântul de învățătură, mulțumind lui Dumnezeu "pentru această duminică a unității în care suntem chemați ca în comuniune să formăm Trupul lui Hristos numit Biserica. În evanghelia de azi, Hristos dorește să fim una, uniți așa cum Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Spiritul Sfânt, sunt uniți. Ceea ce unește persoanele divine este iubirea, iubirea Tatălui spre Fiul și a Fiului spre Tatăl care în clipa în care se manifestă, devine o persoană, persoana a treia, a Spiritului Sfânt. Aceasta trebuie să ne caracterizeze pe noi, acesta este semnul unității noastre și al coeziunii noastre, așa cum frumos se spunea despre primii creștini: «priviți-i, cum se iubesc!» Semnul lor distinctiv era iubirea – creștinii au semnul distinctiv al iubirii, al aceleiași iubiri primite de toți prin harul Sfântului Botez, hrănite prin Sacramentul Mirungerii și prin cel al Sfintei Euharistii, însuși Trupul și Sângele lui Hristos.

Mântuitorul ne invită la unitate, unitatea dintre noi și unitatea noastră cu Dumnezeu, unitatea dintre membrii familiilor, dintre soți, dintre părinți și copii. Este o luptă pentru unitate: unitatea cere multă răbdare, înțelegere, bunăvoință, disponibilitate. Suntem invitați la unitate între Biserici, între creștini, între națiuni. Dumnezeu, prin Fiul său, ne oferă un element care poate fi cu adevărat fondator și unificator: este Spiritul adevărului, Mângâietorul, puterea de Sus, făgăduința Tatălui, pe care El o va trimite apostolilor. Timpul liturgic în care suntem, între mărita Sărbătoare a Înălțării Domnului la ceruri și sărbătoarea Coborârii Spiritului Sfânt, este o invitație la unitate pentru noi, toți aceia care, prin Botez, am primit harul iubirii Spiritului Sfânt. Să fim slujitori unității în familii, în societate, și, mai cu seamă în Biserică. Acest semn al comuniunii este până astăzi edificator pentru toți."

PS Florentin a specificat că, în această duminică, Biserica a făcut și pomenirea primului Conciliu ecumenic al Bisericii creștine din anul 325, Conciliul de la Niceea (astăzi İznik, Turcia), "primul semn al unității Bisericii creștine în care s-au adunat la Niceea (în peninsula Anatoliei), toți Episcopii creștinătății – 318 Episcopi din întreaga lume. Ei s-au întâlnit la porunca împăratului Constantin și au pus bazele credinței Bisericii creștine de astăzi. Crezul, Simbolul credinței creștine pe care noi îl rostim, a fost înscris întâia oară acolo la Niceea. Tot la Niceea s-a stabilit calendarul creștin, cu o unică dată a sărbătoririi Învierii Domnului pentru toți creștinii din Orient și din Occident. De asemenea aici s-a combătut și prima erezie apărută în Biserică, cea a lui Arie, care combătea divinitatea Fiului lui Dumnezeu. Vedeți cât de importantă este unitatea care ne permite să discutăm problemele pe care le avem în credință și să luăm decizii asupra lor.

Este important să ne rugăm pentru unitate, mai cu seamă în aceste zile premergătoare unui eveniment foarte important: în această lună iunie, în data de 19, în Creta, cu voia bunului Dumnezeu, vor începe lucrările primului Conciliu Panortodox după cele opt Concilii ecumenice recunoscute ale Bisericii Una. Este un moment foarte important al Bisericii creștine, un moment care poate aduce o mare unitate. Să îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca această consfătuire ale celor 14 Biserici Ortodoxe autocefale din întreaga lume să fie, pentru toți creștinii, un semn al unității în credință, în rugăciune și mai cu seamă în doctrină".

imagine

Și, continuând tema unității, Preasfinția Sa a spus: "un semn și un model al unității rămâne pentru noi toți Sfântul Anton de Padova. Am urcat aici pe Dealul florilor sub semnul și binecuvântarea relicvelor Sfântului Anton de Padova. Nu intrăm în multele, deosebitele, extraordinarele, miraculoasele detalii ale vieții Sfântului Anton, cred că mai important este începutul și sfârșitul vieții sale. Sfântul Anton ajunge să fie cunoscut, ca un om extrem de modest, dar și deschis și generos spre cei bolnavi spre cei săraci, spre cei care nu cunoșteau credința, spre cei care promovau erezii. El era milostiv și le explica ce înseamnă adevărata credință. (…) Spre sfârșitul vieții, sfântul Anton s-a retras într-un domeniu al unui nobil pe care îl cunoscuse și care a rămas uimit de sfințenia lui. În grădina lui era un nuc mare și Sfântul Anton a cerut să i se facă un adăpost pe ramurile acelui nuc pentru a fi departe de zgomotul lumii și a se putea ruga lui Dumnezeu. După ce a trăit acolo o perioadă împreună cu doi dintre confrații săi, a cerut să mai vadă o dată mănăstirea lui, să fie dus la Padova. Era deja bolnav, a cerut să primească taina Mărturisirii, Spovedania și apoi și-a dat obștescul sfârșit în deplină seninătate.

Faima lui era atât de puternică încât, de multe ori, după predicile sale trebuia să fugă de credincioși pentru că scoteau cuțitele să taie bucățele din hainele lui și ajungea cu hainele ciopârțite înapoi în chilia lui. De asemenea, era atât de cunoscut pentru miracolele sale, încât după numai o lună de la moartea sa, o delegație de la Padova a mers la Papa Grigorie al IX-lea, la Roma, pentru a-i cere imediat canonizarea. Între ultimele miracole cunoscute, a fost momentul dinainte de canonizare când a fost dezgropat, și, deși trupul intrase în descompunere, limba lui a rămas intactă și poate fi și astăzi venerată la Padova. Aceasta pentru că Dumnezeu a dorit să ofere un semn de sfințenie tuturor."

După Sfânta Jertfă Liturgică, pr. paroh Călin Moldovan a rostit câteva cuvinte de mulțumire și recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru frumoasa zi în care ploaia a stat iar razele soarelui au ieșit dintre nori ca o binecuvântare. Mulțumind enoriașilor și invitaților prezenți, pr. Călin a oferit Preasfinției Sale un semn de amintire de la parohia Dej – Dealul Florilor: un tablou-broderie cu imaginea Sf. Anton. Preasfinția Sa a răspuns la dar prin dar, oferind pr. Călin o medalie a Anului Milostivirii cu chipul Papei Francisc, o imagine cu Isus Milostiv și o carte-document apărută recent, Iuliu Hossu în Dosarele Securității. O amintire a fost oferită și primarului orașului Dej iar celor care "au înălțat sufletele la cer prin cântare", celor două coruri și dirijorului lor, Preasfinția Sa le-a adresat o caldă mulțumire.

După momentul de mulțumire au fost binecuvântați crinii aduși de credincioși în cinstea Sfântului Anton, apoi, toți cei prezenți au fost invitați pe rând la venerarea moaștelor și au primit de la Episcopul de Cluj-Gherla câte o binecuvântare. A urmat, în încheiere, agapa fraternă pregătită cu generozitate de organizatori. "Duminica de astăzi ne-a invitat la unitate, la unitatea cu Dumnezeu, la unitatea dintre noi, la unitatea în familie și în biserici. Hristos s-a rugat pentru noi și pentru unitatea noastră. Biserica ne pune astăzi în fața și modelul Sfântului Anton, model de unitate, de milostivire, în acest An al Milostivirii. Suntem invitați să primim și noi cuvântul lui Dumnezeu, să îl primim cu bucurie, pentru a cunoaște ce înseamnă Dumnezeu și viața veșnică dăruită prin Fiul său în harul Spiritului Sfânt și, mai cu seamă să credem, nu doar teoretic, dar și practic, viața noastră să fie o viață de credință după modelul sfinților" – acesta este, pe scurt, mesajul zilei de rugăciune, întărire în credință și sărbătoare, în parfumul crinilor pe Dealul Florilor din orașul Dej, unde trecătorii pot oricând să se oprească la rugăciune în frumoasa biserică și să venereze relicva Sfântului Anton, cerând puternica sa mijlocire la Dumnezeu.

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *