Hramul Mănăstirii "Sf. Macrina" – semn al Milostivirii Divine

Publicat pe: 21 iulie 2016|Secțiunea: Ştiri|

Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM) – Provincia Inimii Neprihănite a Preasfintei Fecioare Maria – serbează anual, la 19 iulie, hramul Mănăstirii "Sf. Macrina" din cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca. În acest an, surorile OSBM împreună cu Maica Valentina, superioară provincială, au organizat sărbătoarea hramului duminică, 17 iulie 2016, zi în care, în prezența a peste 300 de credincioși, Sfânta Liturghie a fost celebrată în curtea mănăstirii de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul eparhial de Cluj-Gherla. Au concelebrat pr. Mihai Todea, Vicar general, pr. Marius Furtună, capelan OSBM, preoți consilieri eparhiali și zeci de preoți invitați.

Sărbătoarea a coincis și cu vizita Preacuvioasei Maici Dia, superioara generală a Ordinului Bazilian, venită de la Roma. Au participat și persoane consacrate din alte ordine călugărești, între care frați OSBM și frați iezuiți, surori din Congregația Maicii Domnului, cu sr. Irina – superioară locală, membri ai Ordinului Terțiar Bazilian și ai unor asociații din cadrul Eparhiei, precum și numeroși tineri, cu toții răspunzând invitației surorilor de a se alătura bucuriei evenimentului. O notă aparte a celebrării a dat-o actuala perioadă a Anului Milostivirii pentru Biserica Catolică, timp al înnoirii credinței creștine în lumina Milostivirii lui Dumnezeu.

imagine

Pentru a deschide în suflete și pentru suflete Porțile Milostivirii, programul serbării hramului a fost deschis printr-o procesiune, prin care Episcopul, preoții, persoanele consacrate și credincioșii au ieșit din biserică și s-au îndreptat spre curte. Aici, Sfânta Liturghie s-a celebrat într-un foișor împodobit cu flori, răspunsurile liturgice fiind oferite de surori. A fost o primă trecere simbolică prin Poarta Jubiliară spre lumina soarelui, care pentru câteva ore a strălucit în acea dimineață, deși în zile cu ploaie – alt semn al prezenței protectoare a Tatălui ceresc – dar și spre lumina Soarelui Cristos, primit apoi, prin Împărtășanie, din mâna Episcopului și a preoților concelebranți.

Mesajul sărbătorii, împărtășit de Ierarhul de Cluj-Gherla la momentul predicii, a oferit mai întâi modelul Sfintei Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare, a cărei viață și spiritualitate inspiră programul de viață și apostolat al surorilor baziliene, arătând că "Sfânta Macrina rămâne un reper pentru monahismul oriental și ne bucurăm că este și protectoarea acestui locaș de închinăciune. Prin credința ei, prin practicarea virtuților, este socotită cu vrednicie între sfintele Bisericii. Într-adevăr, credința ei a făcut împlinirea voinței ei din timpul vieții, aceea de a-l sluji pe Dumnezeu și numai pe Dumnezeu".

A fost meditat apoi fragmentul evanghelic al duminicii, al vindecării slugii sutașului (Matei 8,5-14), "care ne pune în față modelul unui păgân, al unui ‘necredincios’, care se dovedește mai credincios decât toți fiii lui Israel: este un centurion, un conducător a 100 de oameni din armata romană. Isus rămâne surprins de credința acestui soldat roman. Centurionul nu vine să se roage pentru sine, el se roagă pentru sluga bolnavă. El vine la Acela pe care îl numește ‘Domn’. Recunoaște în acest Domn o putere deosebită, puterea vindecătoare a cuvântului Său. Are experiența vieții militare, și el este sub un conducător militar, și el are un superior, de asemenea are în subordine soldați, cunoaște puterea cuvântului care este ascultat conform regulilor armatei, cuvântul care are puterea de a deveni faptă, prin ascultarea celuilalt. Bazându-se pe această experiență, dar, mai mult, pe credință, pe încrederea în cuvântul acestui Domn, el nu cere ca acest Domn să intre în casa lui. Știe că iudeii, dacă intrau în casa păgânilor, deveneau necurați și nu-i cere aceasta lui Isus, îi cere să rostească doar un cuvânt, el știe că acel cuvânt are putere dincolo de timp și de spațiu, este cuvântul cu forța vindecătoare."

"Cuvântul lui Dumnezeu este același, oriunde și oricând, și are aceeași forță despre care scrie Epistola către Evrei: ‘ca o sabie cu două tăișuri’ ce pătrunde; este cuvântul dintru începuturi prin care toate s-au zidit, cuvântul creator. Cuvântul lui Isus, cuvântul mântuitor, este cuvântul pe care preoții celebranți îl rostesc astăzi în Numele lui Isus și el devine realitate în Sfintele Sacramente. Același cuvânt are aceeași putere, însă depinde de noi, oamenii, dacă recunoaștem sau nu puterea acestui cuvânt. Suntem liberi să primim cuvântul și vindecarea sau să nu-l primim și să rămânem în boala noastră, în necredința noastră."

imagine

"Exemplul sutașului este exemplul aceluia care se abandonează cu totul Domnului în credință. Este modelul credinței, al altruismului și al smereniei. În această smerenie milostivă el are încredere că acel cuvânt rostit va avea efectul dorit. Evanghelia de astăzi ne invită să avem încredere în cuvântul vindecător, în cuvântul lui Dumnezeu care are mereu aceeași putere. Isus Cristos este același și ieri și astăzi și întotdeauna. De aceea, să avem încredere în acest cuvânt, să-l primim, să-l merităm și să-l urmăm", a îndemnat Episcopul eparhial.

Preasfinția Sa a continuat, spunând: "În această zi de sărbătoare se cuvine să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, Provincia Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria, a cărui istorie se împletește armonios cu istoria Bisericii. (…) Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvioasele surori care astăzi sunt în număr de 40. Mulțumim pentru toate superioarele provinciale care s-au succedat, în mod particular după anii 90, la conducerea acestui ordin: Maica Ioana, Maica Veridiana, Maica Maria, Maica Marcela și Maica Valentina. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca ele să își poată continua drumul lor, pe urmele Sfintei Macrina, și să fie în continuare de folos Bisericii noastre, așa cum astăzi aduc o contribuție însemnată Eparhiei de Cluj-Gherla".

Preasfinția Sa a amintit apostolatul pe care "cu generozitate cuvioasele surori îl împlinesc. În Eparhia noastră își desfășoară activitatea în mai multe domenii: domeniul educativ – la grădinița Sfânta Ana, la Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu și la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la nivel socio-medical – prin cele trei surori asistente medicale, la nivel de apostolat – prin cele trei surori catehete, în localitățile Maieru, Dej și Cluj și prin ajutorarea celor bolnavi și săraci. Surorile desfășoară și alte activități socio-pastorale, la Catedrala Schimbarea la Față, la Librăria Viața Creștină, prin asistența la domiciliu a bolnavilor și bătrânilor. În preajma marilor sărbători surorile fac adevărate campanii-pelerinaje și merg în căutarea și ajutorarea familiilor sărace din sate îndepărtate, a persoanelor uitate de lume. Sunt scene foarte impresionante pe care surorile le pot povesti. Acolo ajută pe acești bătrâni bolnavi, singuri, adeseori cu haine, cu alimente, dar mai ales cu o frățească iubire caritabilă și un cuvânt de încurajare."

"De asemenea, mulțumim cuvioaselor surori pentru că participă la toate marile acțiuni din viața Bisericii. Mulțumim Domnului pentru lumina credinței pe care o duc tuturor celor care au nevoie de un cuvânt de încredere și celor care se simt părăsiți. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să le răsplătească acest apostolat". După celebrarea Sfintei Liturghii, în numele surorilor, pr. capelan Marius Furtună a mulțumit Episcopului eparhial pentru prezență, reamintind că "acolo unde este Episcopul, este și Biserica". De asemenea, a mulțumit preoților de față, precum și surorilor baziliene cărora le-a urat sfințenie prin trăirea unei vieți consacrate autentice. În numele surorilor baziliene, pr. Marius a mulțumit tuturor credincioșilor pentru participare și a propus ca darul făcut surorilor în aceste momente să fie rugăciunea pentru viață sfântă și pentru chemări la călugărie și viață consacrată.

imagine

Totodată, PS Florentin, mulțumindu-i Preacuvioasei Maici Dia pentru prezența sa în mijlocul acestei comunități, i-a oferit un dar simbolic în semn de amintire. Preasfinția Sa a dăruit și Surorilor, prin Maica Valentina, imaginea Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, cel care a instituit Duminica Milostivirii Divine ca sărbătoare a Bisericii Catolice. "Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu", a mai spus Preasfinția Sa, "ca la încheierea acestei Sfinte Liturghii să reverse asupra noastră harul indulgenței jubiliare legate de Anul Milostivirii". S-au făcut rugăciunile rânduite urmate de binecuvântarea pentru obținerea indulgenței jubiliare, PS Florentin aducând aminte că "a medita asupra milostivirii este condiție esențială a mântuirii noastre – ne spune Sfântul Părinte, Papa Francisc".

Printr-o nouă procesiune, toți cei prezenți au plecat din curte, înconjurând clădirea mănăstirii, și au trecut prin Poarta Sfântă, intrând în biserică, unde PS Florentin a întâmpinat fiecare credincios cu un salut personal și o binecuvântare. Întăriți sufletește în credință, speranță și iubire, toți participanții au rămas apoi la agapa fraternă oferită generos de surori în curtea mănăstirii, în mijlocul unui mic parc amenajat cu verdeață și flori, ca o prefigurare a Ospățului Ceresc la care Tatăl Milostiv își așteaptă toți fiii, cu Porțile larg deschise.

imagine